Sunnuntai 25.2.2018
"
Jeesus sanoi Simonille: "Tämä nainen sai paljot syntinsä anteeksi, sen vuoksi hän rakasti paljon. Mutta joka saa anteeksi vähän, se myös rakastaa vähän." Luuk. 7:47

Vaasan miestenillassa kysyttiin: Elintaso vai elämisen taso?

Uutiset 9.11.2017 06:29 | Päivämies-verkkolehti


Ihmisen olisi hyvä välillä pysähtyä pohtimaan, mitkä asiat elämässä ovat tärkeimpiä, todettiin lokakuun viimeisenä torstaina Vaasan rauhanyhdistyksen miestenillassa. 
Syksyn ensimmäinen miestenilta oli pidetty seikkailuradalla kuntoillen, mutta tällä kertaa varattiin enemmän aikaa keskusteluille sekä kahvipöydissä että alustuksen pohjalta. ”Lähes karhun käpälän kokoisten lihisten” ja muun iltapalan nauttimisen jälkeen kuulimme Mikko Välimäen alustuksen aiheesta Elintaso vai elämisen taso?.Elämisen taso kuvaa kokemusta

Välimäki pohti alustuksessaan, miten kristityn tulisi suhtautua elämisen tasoon ja elämän laatuun. Alustaja määritteli elintason aineelliseksi elämisen tasoksi, jota on mitattu esimerkiksi bruttokansantuotteella tai tulojen jakautumisen tasaisuudella. Elämisen taso taas on aineetonta ja kokemusta siitä, millaista on elämä ja miten se koetaan. Elämisen tasoon kuuluvat erilaiset henkiset arvot, kuten uskonto ja ihmissuhteet.

Luukkaan evankeliumissa Jeesus esitti vertauksen rikkaasta miehestä, joka hyvän sadon saatuaan suunnitteli varastotilojensa laajentamista. Jumalan suunnitelmat olivat toiset: hän vaati rikkaan miehen sielun takaisin, eikä rikas mies hyötynyt omaisuudestaan. Jeesus opetti, ettei ihminen voi rakentaa elämäänsä omaisuuden varaan. Tärkeintä on omistaa aarre Jumalan luona (Luuk. 12:15-21.) Välimäen mukaan Jeesus ei vertauksessaan tuomitse rikkaan työtä, mutta asettaa sielun hyvinvoinnin ruumiin hyvinvointia tärkeämmäksi. Jumalan siunaus ei aina ole ajallista rikkautta ja menestymistä.

Mikä riittää?

Alustaja jatkoi pohdintojaan luettelemalla korkean elintason ja sen tavoittelun vaaroja. Näitä ovat esimerkiksi asioiden tärkeysjärjestyksen hämärtyminen, ajankäyttö suhteessa lähimmäisiin, epärehellisyys ja orjuuttava elintasokilpailu. Riittäisikö vähempikin omaisuus? Omaisuuden kartuttamisen sijaan tulisi huolehtia läheisistä ja pitää uskoa tärkeimpänä asiana elämässä. Paavali kehotti ihmistä tyytyväisyyteen, kun hänellä on ruoka ja vaatteet. Tyytyväisyyden seurauksena usko on suuri rikkauden lähde (1. Tim. 6:6, 8).

Välimäki päätti alustuksensa kehotukseen olla vertailematta omaa elintasoaan muiden elintasoon. Jos ihminen pyrkii kaikin keinoin hyvään elintasoon, elämisen taso voi kärsiä. Tärkeämpää on huolehtia lähimmäisistä ja kokea uskossa rakkautta ja yhteyttä toisiin uskoviin.Kohtuullisesti työtä

Alustuksen jälkeisessä keskustelussa pohdittiin, miten työn ja perheen välillä voitaisiin löytää tasapaino. Pitkät työpäivät kuormittavat, mutta toisaalta työn tuoma toimeentulo on tärkeää koko perheelle. Lapsille ja kotona olevalle puolisolle on tärkeää, että myös toinen vanhemmista on säännöllisesti kotona. Lyhennetty työaika voisi olla mahdollisuus silloin, kun molemmat vanhemmat haluavat olla mukana työelämässä. Oma vapaa-aika voi helpottaa kotona olevan vanhemman jaksamista.

Työ ja sen arvostaminen ovat perinteisiä suomalaisia arvoja. Jos joku tekee paljon töitä, häntä saatetaan syyttää ahneudesta. Jos töitä tekee liian vähän, saattaa saada laiskurin maineen. Ahkeruuden ja ahneuden raja on hiuksenhieno. Ihminen elää usein tulotasonsa mukaan: kaikki ansaittu kuluu. Työ on arvokasta itsessään, se tuo siunausta itselle, lähimmäisille ja koko yhteiskunnalle. On tärkeää muistaa myös heitä, joilla työtä ei ole. Jokainen ihminen on arvokas riippumatta siitä, onko hänellä työtä vai ei. 

Teksti: Jani Muikku
Kuvat: Valtteri Saukko

Lisää aiheesta:

Toim. Toivo Määttä

Evankeliumin ihmeitä

Evankeliumin ihmeitä sisältää vanhoillislestadiolaisten saarnaajien ja sanankuulijoiden kokemuksia seuroista ja seuramatkoilta 1800-luvulta 2000-luvulle. Kokemuksia on kotimaan lisäksi muista Pohjoismaista, Keski-Euroopasta, Amerikasta, Venäjältä ja Afrikasta. Kirjan keskeinen sanoma on, miten ihminen saa syntinsä anteeksi.

25 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi