JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

An­teek­si­an­ta­muk­ses­ta

Paavola Vilja
Aiemmat blogit
20.6.2016 6.24

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420160620062400

Ris­tin ri­kol­li­sel­ta pyy­hit­tiin vii­me het­kel­lä kaik­ki syn­nit pois. Ne an­net­tiin an­teek­si. Sen ajan oi­keus­lai­tok­sen ran­gais­tus, ris­tin­kuo­le­ma, lai­tet­tiin kui­ten­kin ai­o­tus­ti täy­tän­töön.

Sil­loin kun syn­ti on myös ri­kos, an­teek­si­pyy­tä­mi­sen ohel­la tar­vi­taan lais­sa ri­kok­sek­si mää­rä­tyn teon so­vi­tus oi­keu­den edes­sä. On kur­jaa­kin kur­jem­paa, et­tei oi­keus­lai­tos ai­na ta­kaa oi­keu­den to­teu­tu­mis­ta. Syy­tön saat­taa ol­la van­git­tu­na, ja ras­kaa­seen ri­kok­seen syyl­lis­ty­nyt naut­tia va­paut­ta.

”Kun tu­lee pu­hua, niin an­na mie­lee­ni malt­tia, tai­toa ja rak­kaut­ta­si.” Voi­daan tar­vi­ta muu­ta­kin.

Evan­ke­liu­mi on ih­meel­li­nen, kor­jaa­va ja koos­sa­pi­tä­vä voi­ma. Pa­him­mil­laan sen ni­mis­sä käy­te­tään ih­mi­sen val­taa, ja se sa­tut­taa ja rik­koo sy­väs­ti.

Mon­ta vuot­ta sit­ten su­vi­seu­rois­sa pu­hut­tiin vi­oil­la ja vir­heil­lä pei­te­tys­tä Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­ta. Tot­ta ovat yh­tä ai­kaa sekä syn­tiin päin kal­lis­tu­vat ih­mi­set et­tä us­kon val­ta­va voi­ma.

An­teek­si an­ta­mi­nen ja saa­mi­nen va­paut­ta­vat elä­mään uut­ta iloa ja voi­maa. Luin kir­jaa, jos­sa an­teek­si-sa­naa pi­det­tiin tai­ka­sa­na­na. Kir­jan mu­kaan an­teek­si pyy­tä­mi­nen ja an­teek­si an­ta­mi­nen muut­ta­vat elä­mää rat­kai­se­vas­ti. Kir­ja oli täl­tä vuo­si­tu­han­nel­ta, ohut li­pa­re.

Ajal­li­ses­ti an­teek­si an­ta­mi­sel­la voi ol­la jopa ter­veys­vai­ku­tuk­sia. An­teek­si an­ta­mi­ses­sa ja an­teek­si saa­mi­ses­sa on­kin laa­jas­ti aja­tel­len sekä hen­ki­nen et­tä hen­gel­li­nen ulot­tu­vuus. Syn­nin ar­pien ää­res­sä voi­daan tar­vi­ta sekä hen­gel­li­siä et­tä hen­ki­siä kei­no­ja.

Ju­ma­lan aja­tus on, et­tä syn­tin­sä an­teek­si us­ko­va ih­mi­nen saa ko­kea oman­tun­non va­paut­ta ja us­ko­mi­sen iloa. Elä­vän us­kon voi­mal­la ih­mi­nen ha­lu­aa ot­taa vas­tuun te­ois­taan ja so­vit­taa ne myös maal­li­sen oi­keu­den edes­sä.

ViljaPaavola
Olen kolmikymppinen keskisuomalainen, joka katselee blogissa elämänpiiriään yhteiskunnallisesta, viestinnällisestä ja ihan vaan inhimillisestä näkökulmasta. Kommentteja, terveisiä ja palautetta voit laittaa osoitteeseen vilja.paavola@gmail.com.
5.7.2020

Jee­sus sa­noo: "Mene, älä­kä enää tee syn­tiä." Joh. 8:11

Viikon kysymys