JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Au­rin­ko ja vara-au­rin­got

Hintikka Olli-Antti
Aiemmat blogit
17.3.2016 6.30

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420160317063000

On al­ka­mas­sa taas au­rin­ko­vuo­de­nai­ka. Vä­hem­män vä­syt­tää he­rä­tä ai­kai­sin, kun au­rin­ko on jo nous­sut. Päi­väl­lä on vir­keä ja il­lal­la­kin nä­kee vä­hi­tel­len il­man lamp­pu­ja. Au­rin­ko hou­kut­te­lee ul­koi­le­maan. Työ­pai­kal­la raa­vaat mie­het­kin no­tee­raa­vat au­rin­gon. “No jo­han al­koi pais­taa” tar­koit­taa suo­mek­si, et­tä on oi­kein tyy­ty­väi­nen ke­vään tu­los­ta.

Au­rin­gol­la voi ol­la yl­lät­tä­viä vai­ku­tuk­sia. Se saa sii­vo­a­maan ja pe­se­mään ik­ku­noi­ta. Sii­vo­a­mi­nen on­kin jos­kus pai­kal­laan, ja mu­ka­vaa­kin. Au­rin­ko vai­kut­taa myös mie­li­a­laan. Ei kui­ten­kaan ai­na sil­lä va­loi­sal­la ta­val­la, mi­ten en­sik­si ajat­te­li­si. Jos­kus va­lon li­sään­ty­mi­nen voi vai­kut­taa mie­li­a­laan juu­ri toi­sin­päin. On hyvä, et­tä sii­tä­kin kuu­lee pu­hut­ta­van ja voi ju­tel­la.

Au­rin­ko­ja voi ol­la mon­ta. Voi ol­la yk­si tai­vaal­la ja toi­nen ihan vie­res­sä. Tai pal­jon mi­ni­au­rin­ko­ja. Nii­tä on mu­ka­va kat­sel­la sun­nun­tai­na penk­kien vä­lis­sä pyö­ri­mäs­sä. Tai kau­pas­sa tai ruuh­ka­bus­sis­sa tai koko maa­il­mas­sa. Mi­ni­au­rin­got ovat mo­nes­ti pie­nes­tä koos­taan huo­li­mat­ta kaik­kein suu­rim­pia. Sa­moin van­hat au­rin­got, ne ovat mah­ta­via.

Ai­na ei it­se ole yh­tään au­rin­ko. Eh­kä vara-au­rin­ko­ja on ole­mas­sa sik­si, et­tä tu­li­si taas hymy huu­lil­le. Ai­ka mo­nes­ti niin käy­kin, ja al­kaa läm­mit­tää. Maa­il­mas­sa tar­vi­taan au­rin­koa ja vara-au­rin­ko­ja.

Mut­ta on­nek­si on ole­mas­sa pil­vet­kin. Ta­val­li­nen pil­vi­sää tai­taa ol­la ylei­sin­tä. Se, et­tä on ar­ki ja ol­laan vaan. Usein pil­vi­sel­lä il­mal­la erot­taa pa­rem­min vä­ri­sä­vy­jä kuin ai­van kirk­kaal­la. Jos­kus on rän­tä­kuu­ro. Jos sil­loin­kin saa va­paas­ti ol­la sel­lai­nen kuin on, saat­taa pi­an­kin hel­pot­taa. Ei toki ai­na. Voi tul­la syn­kem­pi jak­so, jopa niin, et­tä au­rin­ko­ju­tut saat­ta­vat enem­män ah­dis­taa kuin aut­taa. On eri­lai­sia ai­ko­ja, joi­ta ei voi ai­na it­se noin vain va­li­ta, ja sil­loin on tär­ke­ää tul­la ym­mär­re­tyk­si.

Ei it­ses­tään ai­na tun­nis­ta au­rin­koa, pil­veä tai muu­ta­kaan, ei­kä tar­vit­se­kaan. Saa ol­la ih­mi­nen ja oma it­sen­sä. Mut­ta yk­si au­rin­ko on kai­kil­le tar­koi­tet­tu. Koh­ta taas lau­le­taan voit­to­vuo­ren au­rin­gos­ta, ja lou­na­tuu­les­ta ja tou­ko­met­ti­sis­tä. Se kyl­lä ku­vaa hy­vin sitä, kun on oi­kein hyvä ol­la.

Olli-AnttiHintikka
Olen 26-vuotias mies Tampereelta. Rakennan palapelejä vaimoni kanssa, tykkään nähdä ihmisiä, puuhailla kotona ja käydä kivoissa paikoissa. Työssäni koulutan hämäläisiä nuoria maastossa tai kasarmilla. Palautetta voi vapaasti antaa osoitteeseen oltsu.hintikka@gmail.com
13.8.2020

Her­ra, sinä olet oi­ke­a­mie­li­nen, oi­ke­at ovat si­nun pää­tök­se­si. Ps. 119:137

Viikon kysymys