JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Kal­li­ol­le ra­ken­net­tu

Aiemmat blogit
10.6.2014 6.37

Tar­vit­sin ir­ti­ot­toa ar­jes­ta. Tar­vit­sin ai­kaa it­sel­le ja omil­le aja­tuk­sil­le, ai­kaa ys­tä­vil­le ja yh­des­sä­o­lol­le. Sain edul­li­set ju­na­li­put Hel­sin­kiin erää­nä ke­väi­se­nä vii­kon­lop­pu­na. Het­ke­ä­kään epä­röi­mät­tä ti­la­sin li­put, ja vii­kon­lop­pu­lo­ma saat­toi al­kaa.

Ys­tä­viä on ai­na mu­ka­va koh­da­ta. Ys­tä­vä on sel­lai­nen ih­mi­nen, jon­ka kans­sa voi ol­la oma it­sen­sä. Hän hy­väk­syy toi­sen ih­mi­sen sel­lai­se­na kuin on, puut­teis­ta huo­li­mat­ta. Ys­tä­vät ovat aar­tei­ta, ja aar­tei­ta on vaa­lit­ta­va. Me vaa­lim­me ys­tä­vyyt­täm­me täl­lä ker­taa syö­mäl­lä yh­des­sä. Sen jäl­keen ko­koon­nuim­me erään ys­tä­vän kau­nii­seen uu­teen ko­tiin. Siel­lä sain vie­lä li­sää uu­sia ys­tä­viä, jo­ten pi­tää­nee paik­kan­sa, et­tä mat­kai­lu avar­taa.

Ju­na­mat­kat ovat mu­ka­via. Sil­loin on ai­kaa an­taa aja­tus­ten kul­kea omia pol­ku­jaan. Kun olin pie­ni, mat­kus­tim­me ju­nal­la Pei­poh­jaan ja siel­tä mum­mu­laan Kau­vat­sal­le. Ju­nas­sa oli mu­ka­va kat­sel­la ohi kiil­tä­viä, ala­ti vaih­tu­via mai­se­mia. Toi­si­naan ju­na­ra­ta kul­ki kal­li­oi­den kes­kel­le lou­hit­tua väy­lää pit­kin. Se tun­tui pie­nes­tä ty­tös­tä ih­meel­li­sel­tä ja vä­hän jän­nit­tä­väl­tä­kin. Ihas­te­lin jyl­hiä, pys­ty­suo­ria ki­vi­sei­niä ja niis­sä va­lu­via pie­niä ve­si­va­no­ja.

Hel­sin­gis­sä on yk­si maa­il­man kau­neim­mis­ta kir­kois­ta. Sii­nä ih­mi­sen te­ke­mä suun­nit­te­lu- ja ra­ken­nus­työ yh­dis­tyy jyl­hän luon­non­ma­te­ri­aa­lin kans­sa mitä hie­noim­mal­la ta­val­la. Temp­pe­li­nau­ki­on kirk­ko on lou­hit­tu kal­li­oon. Ul­ko­a­päin ei ar­vai­si, mi­ten ai­nut­laa­tui­nen ja suu­ri kirk­ko kal­li­oon kät­key­tyy.

Tämä kirk­ko on nä­ke­mi­sen ja ko­ke­mi­sen ar­voi­nen paik­ka. Siel­lä ih­mi­nen tun­tee oman pie­nuu­ten­sa ja Luo­jan ih­meel­li­syys ym­pä­röi tur­val­li­se­na ja voi­mal­li­se­na. Siel­lä, kes­kel­lä ar­jen kii­rei­tä, ais­tii rau­haa, har­taut­ta ja kal­li­oi­den tuo­maa py­sy­vyyt­tä. On ai­kaa py­säh­tyä ja miet­tiä, on­ko mi­nun pe­rus­tuk­se­ni kal­li­ol­le ra­ken­net­tu.

SirkkaSuominen
Olen yli viisikymppinen nainen ja olen kasvattanut omat lapseni aikuisiksi. Minulla on kuusi lasta ja kuusi lastenlasta. Olen asunut monissa eri paikoissa ja työskennellyt koko aikuisikäni yhdessä ja samassa paikassa. Voit antaa minulle palautetta blogistani osoitteeseen sirkka.suo@gmail.com.
17.1.2020

Kos­kaan en ota hä­nel­tä pois ar­mo­a­ni, mi­nun liit­to­ni kes­tää hor­ju­mat­ta. Ps. 89:29

Viikon kysymys