JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Kau­nii­ta ryp­py­jä

Aiemmat blogit
27.5.2014 8.01

– Isä, mit­kä noi on? kak­si­vuo­ti­as py­säh­tyy tui­jot­ta­maan ot­saa­ni.

– Ne on ryp­py­jä. Sel­lai­sia tu­lee si­nul­le­kin, kun kas­vat.

Pik­ku­mies vie käm­me­nen­sä tun­nus­tel­len ot­sal­leen. Hä­mil­li­nen ja sa­mal­la oi­val­ta­va hymy le­vi­ää naa­mal­le. Sil­mis­tä ku­vas­tuu luja us­ko tu­le­vai­suu­teen: tu­lee nii­tä ryp­py­jä mi­nul­le­kin.

Ry­pyt ker­to­vat pal­jon. Ne pal­jas­ta­vat kan­ta­jan­sa in­hi­mil­li­syy­den. Kai­kil­le tämä ei kel­paa, mis­tä syys­tä plas­tiik­ka­ki­rur­git ki­ris­te­le­vät naa­ma­nah­ko­ja ja li­hot­te­le­vat lom­pa­koi­taan. Kas­vo­jen uur­teet kie­li­vät mo­nes­ti sii­tä, mi­hin suun­taan suu­pie­let ovat yleen­sä ol­leet. Mi­nus­ta nau­run ry­pyt­tä­mät van­han ih­mi­sen kas­vot ovat kau­niit.

Vas­tus­tan sen si­jaan yleis­tä kau­neu­si­han­net­ta, jon­ka mu­kaan ih­mi­sen tu­li­si ol­la si­le­äi­hoi­nen, nuo­ri, so­lak­ka­var­ta­loi­nen ja mie­lel­lään eroot­ti­nen. Kou­lu­maa­il­mas­sa on näh­tä­vil­lä, mi­ten mo­net nuo­ret ta­voit­te­le­vat täl­lais­ta pho­tos­ho­pat­tua kau­neut­ta. Ih­mi­sar­vo tun­tuu mää­räy­ty­vän sen mu­kaan, mi­ten hy­vin tä­män kau­neu­si­han­teen ta­voit­te­lus­sa me­nes­tyy. Ul­ko­muo­toon­sa tyy­ty­mä­tön on hyvä asi­a­kas fit­nes­s­te­ol­li­suu­del­le.

En us­ko maa­il­man muut­tu­van si­ten, et­tä ylen­mää­räi­nen kau­neu­den pal­von­ta kaik­ki­ne sen epä­ter­vei­ne muo­toi­neen min­ne­kään hä­vi­äi­si. Ihan­teel­lis­ta oli­si, jos voi­si kas­voi­hin il­maan­tu­vien ku­rei­den si­jaan kes­kit­tyä rak­kau­teen tul­lei­siin ryp­pyi­hin. Nii­hin on sitä pait­si ole­mas­sa tep­si­vä lää­ke. Mikä sana ker­too enem­män kuin tu­hat ku­vaa? Se on ”an­teek­si”.

Erää­nä vauh­din­ta­y­tei­se­nä päi­vä­nä kak­si­vuo­ti­as lyö ot­san­sa ja saa sii­hen mo­jo­van haa­van. Si­le­ään ihoon il­mes­tyy iso ar­pi. Van­huu­den­ry­pyt peit­tä­vät sen ai­ka­naan, loh­dut­taa po­jan­po­jan ko­hel­luk­ses­ta hu­vit­tu­nut pap­pa.

JuhoMäenpää
Olen keski-ikää lähestyvä perheenisä Tuusulasta. Minulla on vaimo ja yhdeksän lasta. Työskentelen historian ja yhteiskuntaopin opettajana. Opettelen isänä olemista. Koulussa opettelen nuoria. Halkokasan tai laastiämpärin vieressä fundeeraan maailman menoa. Yritän kasvattaa lapseni kristillisesti. Näiden tekemisten onnistumisia ja epäonnistumisia kirjoittelen blogiini.
17.1.2020

Kos­kaan en ota hä­nel­tä pois ar­mo­a­ni, mi­nun liit­to­ni kes­tää hor­ju­mat­ta. Ps. 89:29

Viikon kysymys