JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Lap­sen­mie­lel­lä

Lehtola Juho
Aiemmat blogit
29.4.2014 6.19

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420140429061900

Lau­loin erään op­pi­lai­tok­sen kirk­ko­ti­lai­suu­des­sa yk­sin­lau­lun. Lau­lun pää­tyt­tyä joku hih­kai­si ja al­koi ta­put­taa. En­sin häm­men­nyin, mut­ta sit­ten tun­nis­tin ke­hi­tys­vam­mai­sen po­jan kes­kel­tä kirk­koa. Se oli unoh­tu­ma­ton ko­ke­mus. Olim­me ju­ma­lan­pal­ve­luk­ses­sa, mut­ta ap­lo­dit ei­vät sil­ti tul­leet vää­rään ai­kaan vää­räs­sä pai­kas­sa. Koin, et­tä po­jan ta­pu­tuk­set tu­li­vat sy­dä­mes­tä, jos­sa vai­kut­taa lap­sen­mie­li­nen us­ko.

Mei­dän­kin oli­si kat­sot­ta­va elä­määm­me lap­se­nus­kol­la, sil­lä Va­pah­ta­jan mu­kaan "hei­dän kal­tais­ten­sa on Ju­ma­lan val­ta­kun­ta". Vuo­sia sit­ten erääl­lä te­o­lo­gi­an lu­en­nol­la yk­si opis­ke­li­jois­ta meni miet­te­li­ääk­si. Hän sa­noi ole­van­sa hiu­kan se­kai­sin asi­ois­ta, jois­ta lu­en­noit­si­ja oli pu­hu­nut. Hän ky­syi lu­en­noit­si­jal­ta ky­sy­myk­sen, jota usein muis­te­len: Riit­tää­kö enää Ab­ra­ha­min us­ko? Ky­sy­mys he­rät­ti hy­vän ja tar­peel­li­sen kes­kus­te­lun.

Yk­sin­ker­tai­nen Ab­ra­ha­min us­ko on edel­leen tar­peen. Lap­sen­mie­li­sel­lä us­kol­la voi omis­taa lu­pauk­sia, jot­ka ei­vät jär­jel­le avau­du. Sii­o­nin lau­lus­sa lau­le­taan: "Ih­met­te­len lap­sen­mie­lin Ab­ra­ha­min us­koa, kun hän al­la täh­ti­tai­vaan luot­ti sa­naan Her­ran­sa." On tur­val­lis­ta ol­la lap­sen­mie­li­nen ih­met­te­li­jä.

JuhoLehtola
Perheeseeni kuuluvat vaimo ja kuusi lasta. Työskentelen oppimisen, opettamisen, viestinnän ja näitä tukevan teknologian parissa. Vapaa-aikaani kulutan puuhastelemalla kotona, opiskelemalla milloin mitäkin ja harrastamalla musiikkia. Blogikirjoitusteni aiheet nousevat usein arkisista tilanteista perheessä ja työssä. Voit antaa minulle palautetta kirjoituksistani osoitteeseen juho.lehtola@gmail.com
2.7.2020

Minä kuu­lun si­nul­le. Pe­las­ta mi­nut! Si­nun sää­dös­te­si mu­kaan minä tah­don elää. Minä olen kuin ek­sy­nyt lam­mas. Et­si mi­nut! Si­nun käs­ky­jä­si minä en unoh­da. Ps. 119:94,176

Viikon kysymys