JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Mies, sel­lai­nen kuin on

Paavola Vilja
Aiemmat blogit
30.12.2015 6.46

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420151230064600

Mies te­kee ta­lo­ja, kaup­po­ja, ohi­tuk­sia, yl­lä­tyk­siä, let­te­jä, vir­hei­tä, ruo­kaa, eh­do­tuk­sia sekä ai­ka to­den­nä­köi­ses­ti ma­jo­ja, jos on lap­sia. Vält­tä­mät­tä mies ei ha­lua teh­dä ta­lo­ja, ei­kä noi­ta mui­ta­kaan asi­oi­ta.

Mies tun­tee ki­pua, pel­koa, rak­kaut­ta, voi­mat­to­muut­ta, suur­ta häm­men­nys­tä, rie­mua, hä­pe­ää, si­sua ja kaik­kia mui­ta­kin tun­tei­ta.

Mies ar­vos­taa re­hel­li­syyt­tä, läm­pöä, mut­kat­to­muut­ta, mo­nes­ti isän­maa­ta, ai­ka lail­la mui­ta­kin mai­ta, it­se­ään, mo­nia it­se­ään suu­rem­pia ja pie­nem­piä sekä nai­sia vas­ta­vuo­roi­suus­pe­ri­aat­teel­la.

Mies näyt­tää ujol­ta, var­mal­ta, pit­käl­tä, ei-niin, muo­dik­kaal­ta, eräi­sel­tä, ko­toi­sal­ta, sil­tä mil­tä sat­tuu näyt­tä­mään ja eril­tä kuin nai­nen, ja mie­hel­le­kin oma ole­mus on ole­mas­sa ole­va asia.

Mies voi ol­la bi­o­lo­gi­nen isä tai isä­hah­mo. Isä voi ol­la urai­sä, koti-isä, leik­ki-isä, sport­ti-isä, rak­sai­sä, lähi-isä, etäi­sä, va­rai­sä ja isoi­sä.

Mies voi us­koa ja jos us­koo, se vai­kut­taa hä­nen elä­mäs­sään mo­nel­la ta­val­la.

Mies on sel­lai­nen kuin on, jos­kus si­säl­tä eri­lai­nen kuin pääl­le­päin vai­kut­taa ja jus­tiin­sa niin mo­nen­lai­nen kuin mies vain voi ol­la. Jos sa­noo ke­net­kään heis­tä yh­del­lä sa­nal­la, sa­noo lii­ka vä­hän.

Mie­his­tä ja mie­huu­des­ta mies pu­huu ja/tai kuun­te­lee ja/tai vai­ke­nee, niin kuin kai­kes­ta muus­ta­kin.

ViljaPaavola
Olen kolmikymppinen keskisuomalainen, joka katselee blogissa elämänpiiriään yhteiskunnallisesta, viestinnällisestä ja ihan vaan inhimillisestä näkökulmasta. Kommentteja, terveisiä ja palautetta voit laittaa osoitteeseen vilja.paavola@gmail.com.
19.9.2020

Muis­ta­kaa tämä: joka niu­kas­ti kyl­vää, se niu­kas­ti niit­tää, ja joka run­saas­ti kyl­vää, se run­saas­ti niit­tää. 2. Kor. 9:6

Viikon kysymys