JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Muut­taa­ko blogi maa­il­maa?

Mäenpää Juho
Aiemmat blogit
24.3.2014 10.18

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420140324101800

In­ter­ne­tis­sä on mil­joo­nia blo­ge­ja. Suo­men­kie­li­si­ä­kin on var­maan sa­to­ja­tu­han­sia, goog­lat­koon joku tar­kan tie­don. Jul­kis­ta päi­vä­kir­jaa pi­de­tään mitä eri­koi­sim­mis­ta ai­heis­ta. Muo­dik­kaim­mat ovat pe­rus­ta­neet jopa vi­de­ob­lo­ge­ja eli vlo­ge­ja. Täl­lä naa­mal­la ei sel­lai­seen toh­di ryh­tyä.

Blo­gia kir­joit­ta­es­sa ju­pi­na muut­tuu usein huu­dok­si. Vies­tiä on te­rä­vöi­tet­tä­vä, jot­ta oma ää­ni nou­si­si ne­tin vel­lon­nan ylä­puo­lel­le. Riit­tä­vän reip­paas­ti kir­joi­te­tuis­ta blo­geis­ta ke­hit­tyy pe­rä­ti ins­ti­tuu­ti­oi­ta.

Blo­git ovat li­sän­neet ke­nen ta­han­sa mah­dol­li­suut­ta sa­noa aja­tuk­si­aan jul­ki­ses­ti. Sa­nan­va­pau­den li­sään­ty­mi­nen on tuo­nut kes­kus­te­luun myös poh­din­nan vas­tuus­ta ja va­pau­den ra­jois­ta. Verk­ko­ym­pä­ris­tös­sä no­peus on valt­tia. Kom­men­tin on ir­rot­ta­va no­pe­as­ti, jol­loin yön yli nuk­ku­mi­nen on kes­tä­mä­tön­tä. Har­kit­si­ja­par­ka jää huo­mi­ot­ta.

Omas­sa blo­gis­sa­ni ha­lu­an kat­sel­la elä­mää hy­myil­len. Hymy voi ol­la iloi­nen, ove­la, on­nel­li­nen, häm­men­ty­nyt, jos­kus iro­ni­nen­kin. Py­rin löy­tä­mään ai­heet muu­al­ta kuin tois­ten vir­heis­tä. Kom­mel­luk­sia sen­tään kom­men­toin, nii­tä kun per­heel­li­sen ar­jes­sa pii­saa. Ra­ken­te­len blo­gia ja maa­il­maa tark­kai­li­jan asen­teel­la. Ha­lu­an tark­kail­la ra­ken­ta­vas­ti.

Eh­kä näin syn­tyy ta­ri­na yh­den per­hee­ni­sän maa­il­mas­ta. Sii­hen­hän kuu­lu­vat koti, per­he, työ, ys­tä­vät, har­ras­tuk­set ja vaik­ka mikä. Jat­ko­ker­to­mus on myös mat­ka­ker­to­mus. Juo­nen kään­teet ei­vät to­sin ole en­nal­ta tie­dos­sa. Pe­ril­le­kin voi pää­tyä mil­loin vain. Lo­pul­ta mat­kan ole­mus on hy­vin sa­man­lai­nen kai­kil­la – niin pik­ku­ty­töl­lä kuin ran­ka­ka­san ukol­la­kin. Ja vaik­ka huo­men­na oli­si­kin vii­mei­nen päi­vä, kan­nat­taa sil­ti is­tut­taa ome­na­puu – tai kir­joit­taa blo­gia.

JuhoMäenpää
Olen keski-ikää lähestyvä perheenisä Tuusulasta. Minulla on vaimo ja yhdeksän lasta. Työskentelen historian ja yhteiskuntaopin opettajana. Opettelen isänä olemista. Koulussa opettelen nuoria. Halkokasan tai laastiämpärin vieressä fundeeraan maailman menoa. Yritän kasvattaa lapseni kristillisesti. Näiden tekemisten onnistumisia ja epäonnistumisia kirjoittelen blogiini.
13.8.2020

Her­ra, sinä olet oi­ke­a­mie­li­nen, oi­ke­at ovat si­nun pää­tök­se­si. Ps. 119:137

Viikon kysymys