JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

On­ko tai­vaas­sa su­mua?

Aiemmat blogit
22.5.2014 13.09

Aa­mu­päi­väl­lä lap­set leik­ki­vät kai­kes­sa rau­has­sa ylä­ker­ras­sa. Sel­vit­te­len pyyk­ke­jä ko­din­hoi­to­huo­nees­sa.

– äi­tii? kuu­luu epä­var­mas­ti ylä­ker­ras­ta nel­jä­vuo­ti­aan ää­ni.

– Mitä?

– äi­tii, mis­sä sää oot? ky­syy kuu­si­vuo­ti­as ko­vem­paa.

– äi­tii?

– Mitä?

– Mis­sä sää oo­ot?

– Tääl­lä, ala­ker­ras­sa.

– Mis­sä?

– Pyyk­ki­huo­nees­sa.

Nel­jä­vuo­ti­as tu­lee alas, kur­kis­taa ko­din­hoi­to­huo­nee­seen, il­me kir­kas­tuu.

– Me ei tii­et­ty, mis­sä sää oot.

– Em­mää lähe mi­hin­kään ja jätä tei­tä yk­sin.

Poi­ka pyö­räh­tää iloi­se­na ja pa­laa leik­kei­hin.

Il­lal­la nel­jä­vuo­ti­as ky­syy pi­me­äs­sä:

– On­ko tai­vaas­sa sama äi­ti?

– On. Tai­vaas­sa ei enää kuol­la.

– Ois ihan tyh­mää, jos ois eri äi­ti. Sul­la on iha­na nimi.

– Ei Tai­vaan Isä pidä sil­loin huol­ta, jos tu­lee sota ja me kuol­laan, sa­noo kuu­si­vuo­ti­as epäi­le­väs­ti.

– Pi­tää se huol­ta, vaik­ka mitä ta­pah­tui­si. Se pi­tää eri­tyis­huol­ta niis­tä, jot­ka us­koo hä­neen. Ei oo mi­tään hä­tää, jos Tai­vaan Isä on puo­lel­la.

– Nii­hän, et­tä Tai­vaan Isä on kai­kis­ta voi­mak­kain? sa­noo nel­jä­vuo­ti­as.

– Nii­hän, et­tä tää on Tai­vaan Isän maa­il­ma?

– Lau­lan­ko sem­mo­sen lau­lun, jota on lau­let­tu 4000 vuot­ta sit­ten. Niin kau­an sit­ten jo oli us­ko­vai­sia, ja ne lau­loi tätä lau­lua.

”Tai­vaas­sa mi­nul­la on si­nut, oi ar­mol­li­nen Ju­ma­la!

Maan pääl­lä tur­vaan otit mi­nut, näin olet tur­va ai­noa.

Jos käyn­kin tie­tä vai­ke­aa, kä­te­si oh­jaa, ta­lut­taa."

Kak­si­vuo­ti­as Isa al­kaa lau­laa ko­val­la ää­nel­lä omaa lau­lu­aan, kuu­si­vuo­ti­as ei kuu­le sa­no­ja.

– Isa, oo hil­jaa!

Jat­kan lau­lua:

”Jos nään­tyi­si­kin vai­van al­la, niin ruu­mii­ni kuin sie­lu­ni,

ei ole val­taa kuo­le­mal­la, kun sinä olet toi­vo­ni.

Kal­lio olet sy­dä­men, osa­ni ian­kaik­ki­nen.”

– On­ko tai­vaas­sa su­mua?

– Ei, siel­lä on va­loa.

– Sit­ten siel­lä on tyl­sää, jos siel­lä on pelk­kää va­loa ja Tai­vaan Isä. Ei­kä mul­la kau­ko-oh­jat­ta­vaa.

– Luu­len, et­tä siel­lä on kaik­kea. Tai­vaan Isä luo uu­den maa­il­man, siel­lä ei oo it­kua ja siel­lä ei kuol­la.

– Mil­loin maa­il­ma lop­puu? Lop­puu­ko maa­il­ma en­nen­ku mei­än polt­to­puut?

– En tiiä. Sit­ten, kun Tai­vaan Isä ha­lu­aa. Hy­vää yö­tä. Tai­vaan Isä pi­tää huol­ta.

KaisuTuomaala
Olen turkulainen perheenäiti ja kuvaamataidonopettaja, joka asuu pellon reunassa. Minua kiinnostavat tyhjät kohdat ja tihentymät, elämän epärationaalisuus ja siitä selkiytyvä tarkoituksenmukaisuus, viivojen piirtäminen ja sanat. Voit antaa palautetta blogistani minulle osoitteeseen kaku.tuomaala@pp.inet.fi.
20.2.2020

Sa­nat, jot­ka Her­ra on pu­hu­nut, ovat hen­ki ja elä­mä. Joh. 6:63

Viikon kysymys