JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Rin­nal­la kul­kien

Aiemmat blogit
17.3.2014 10.29

Uu­si tit­te­li­ni, Päi­vä­mie­hen verk­ko­leh­den blo­gis­ti, tai­taa tuo­da hy­vän­tah­toi­sen hy­myn lä­heis­te­ni kas­voil­le.

Tyt­tä­re­ni ker­toi ai­van äs­ket­täin, mi­ten has­sul­ta näyt­ti, kun ai­ka­naan har­joit­te­lin tie­to­ko­neen hii­ren kak­soisk­lik­kaa­mis­ta. Olin saa­nut teh­tä­väk­se­ni teh­dä ju­tun, joka piti kir­joit­taa tie­to­ko­neel­la. Eräs po­jis­tam­me yrit­ti äi­ti­ään opet­taa, mut­ta hä­nen kär­si­väl­li­syy­ten­sä ei kes­tä­nyt. Sil­loin van­hin lap­sis­tam­me ot­ti kä­teen­sä A-ne­lo­sen ja ky­nän sekä laa­ti mi­nul­le yk­si­tyis­koh­tai­set toi­min­ta­oh­jeet: avaa tie­to­ko­ne… ja niin edel­leen. Täs­tä on ku­lu­nut ai­kaa, mut­ta koen edel­leen ole­va­ni ai­ka ar­ka tie­to­ko­neen käyt­tä­jä.

En­tä mitä 67-vuo­ti­aal­la mum­mels­so­nil­la on sa­not­ta­vaa ny­ky­a­jan kii­rei­sel­le ih­mi­sel­le? Nuo­rel­le, joka kou­lu­päi­vän jäl­keen vä­sy­nee­nä tu­lee ko­neel­le. Tai lap­si­per­heen van­hem­mal­le? Pie­net kieh­naa­vat ym­pä­ril­lä, ta­ka­na on huo­nos­ti nu­kut­tu yö, huo­mi­sen huo­let pai­na­vat. En­tä hä­nel­le, jol­le kaik­ki näyt­tää niin mus­tal­ta?

Kat­se­len taak­se­päin: Siel­lä on pie­ni tyt­tö kuk­ka­ke­dol­la. Ka­pi­noi­va nuo­ri. Nuo­ri äi­ti it­ke­vää las­ta kan­ta­en, vä­lil­lä tosi vä­sy­nyt. Myö­hem­min äi­ti, joka yöl­lä pien­tään kii­kut­taa. Sit­ten sees­ty­neem­pi, lap­ses­taan kii­tol­li­nen, kai­kis­ta lap­sis­taan. Nyt ikään­ty­nee­nä, si­säl­lä yhä pie­ni tyt­tö, äi­ti.

Koen, et­tä kaik­kien päi­vie­ni yl­lä on ol­lut var­je­le­van tai­vaal­li­sen Isän käsi. Myös huo­no­jen päi­vien yl­lä. Tätä var­je­lus­ta saam­me toi­sil­lem­me tä­nään­kin pyy­tää – ja ym­pä­ril­lem­me lä­hei­siä ih­mi­siä.

”Kul­je kans­sa­ni kap­pa­le mat­kaa, tätä yh­teis­tä, sil­lä me olem­me tääl­lä toi­si­am­me var­ten, ei­kä ole ar­vok­kaam­paa an­tia kuin toi­sen ih­mi­sen luot­ta­mus” (Soi­le Sep­pä).

KaijaLahtinen
Olen 67-vuotias äiti, mummu ja anoppi. Koulutukseltani olen sairaanhoitaja. Elämäntyöni olen tehnyt suuren perheen kotiäitinä. Melkein kymmenen vuotta olen ollut myös hoitajana kehitysvammaisten palvelukeskuksessa. Nyt olen eläkkeellä. Pidän käsitöiden tekemisestä, lukemisesta ja radion asiaohjelmien kuuntelusta. Järjestelen myös ruuhkavuosien valokuvia albumeihin. Koen perheiden hyvinvointiin liittyvät asiat tärkeiksi ja arvelen, että tulen pohtimaan tätä aihepiiriä myös kirjoituksissani.
29.2.2020

Jee­sus sa­noo: "Koot­kaa it­sel­len­ne aar­tei­ta tai­vaa­seen. Siel­lä ei koi ei­kä ruos­te tee tu­ho­jaan ei­vät­kä var­kaat mur­tau­du si­sään ja va­ras­ta. Mis­sä on aar­tee­si, siel­lä on myös sy­dä­me­si." Matt. 6:20-21

Viikon kysymys