JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Tah­dot­ko?

Niinikoski Eija-Riitta
Aiemmat blogit
10.9.2014 6.49

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420140910064900

Alt­ta­ril­la juh­la­pu­kui­set nuo­ret, kir­kon pen­keis­sä su­ku­lai­set ja ys­tä­vät. Ke­sän kirk­kaus ja läm­pö juh­lis­ta­vat ti­lai­suut­ta. Mie­le­ni her­kis­tyy. Näi­den nuor­ten elä­mäs­sä olen pie­nen het­ken kul­ke­nut mu­ka­na. Mo­nin ru­kouk­sin olen hei­tä aja­tel­lut.

Sa­nat lä­vis­tä­vät miet­tee­ni: Tah­dot­ko Ju­ma­lan ar­mon avul­la osoit­taa tä­män us­kon elä­mäs­sä­si? Pyy­dän mie­les­sä­ni us­kon luot­ta­mus­ta nuor­ten elä­mään. Ju­ma­la vah­vis­ta­koon hei­tä. Sa­mal­la kat­se­len ky­sy­myk­sen pei­lis­tä it­se­ä­ni ja omaa elä­mää­ni. Nuo­ril­le osoi­tet­tu ky­sy­mys tu­lee tosi lä­hel­le: Mi­ten minä? Tah­don­ko? Niin usein ar­ki täyt­tyy mo­nen­lai­sis­ta tär­keis­tä asi­ois­ta ja teh­tä­vis­tä. Niin har­voin py­säh­dyn tie­toi­ses­ti tär­keim­män asi­an poh­ti­mi­seen. Ja kui­ten­kin kai­ken poh­ja­na on tur­val­li­suut­ta ja tu­le­vai­suu­den luot­ta­mus­ta tuo­va poh­ja­vi­re. Tah­don. Ju­ma­lan ar­mon avul­la. Il­man sitä en oli­si mi­tään.

Rip­pi­kou­lun kon­fir­maa­ti­o­juh­la on päät­ty­mäs­sä. Yh­te­nä hen­ki­lö­kun­nan jä­se­ne­nä hy­väs­te­len nuo­ret. Toi­von jo­kai­sen säi­ly­vän Hy­vän Pai­me­nen hoi­dos­sa. Mo­net ovat jo pal­jon ko­ke­neet. Toi­set ovat saa­neet kas­vaa suo­jai­sam­mas­sa ym­pä­ris­tös­sä. Tal­ven lei­ri­jak­son alus­sa saim­me yh­tei­sen muis­tu­tuk­sen elä­män ra­jal­li­suu­des­ta. Ku­kaan meis­tä ei tie­dä elä­män­sä pi­tuut­ta. Sik­si juu­ri tä­nään, juu­ri nyt on tär­ke­ää vas­ta­ta: Tah­don. Tah­don Ju­ma­lan ar­mon avul­la us­koa ja osoit­taa us­koa elä­mäs­sä­ni.

Eija-RiittaNiinikoski
Mielenkiintoinen työ yliopiston alueyksikössä ja monet luottamustehtävät antavat sisältöä arkeeni. Perhe, ystävät ja suku ovat minulle rakkaita. Ajatuksissani olen usein minulle tärkeiden ihmisten luona. Nivalan lakeus rohkaisee ajattelemaan avarasti. Monena aamuna mielessäni on erään runoilijan sanat: "Aamu on noussut. Astun kostealle pihalle ja kyselen, mitähän tästä päivästä on kirjoitettu Jumalan kirjaan." Minulle voi lähettää palautetta osoitteella eija-riitta.niinikoski@nivala.fi
29.5.2020

Her­ra on mi­nun va­lo­ni ja apu­ni, ketä minä pel­käi­sin? Her­ra on mi­nun elä­mä­ni tur­va, ketä siis säik­kyi­sin? Ps. 27:1

Viikon kysymys