JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Tär­keä asia

Aiemmat blogit
5.5.2014 6.33

Kän­nyk­kä hä­lyt­tää lau­kus­sa­ni. Olen juu­ri päät­tä­mäs­sä eräs­tä ta­paa­mis­ta. Pu­he­lin soi uu­del­leen. Yri­tän pääs­tä läh­te­mään. Sa­mal­la mie­tin, et­tä on­ko­han jol­la­kin jo­kin on­gel­ma, kun pu­he­lin soi ja soi. Sit­ten kuu­len vies­tin merk­ki­ää­nen. Heti, kun olen ul­ko­na, et­sin pu­he­li­men lau­kun si­vu­tas­kus­ta. Ys­tä­väl­tä­ni tul­lees­sa vies­tis­sä on kak­si sa­naa: Tär­keä asia. Soi­tan hä­nel­le vä­lit­tö­mäs­ti. On­nek­si hä­nel­lä ei ole mi­tään hä­tää. Hän ha­lu­aa kuul­la kom­ment­ti­ni en­nen tär­ke­än pää­tök­sen te­ke­mis­tä. Pää­tös tu­lee vai­kut­ta­maan hä­nen ja hä­nen per­heen­sä elä­mään. Pää­tök­sen myö­tä myös ys­tä­vien tu­kea tar­vi­taan ai­van eri­tyi­sel­lä ta­val­la.

Koen kes­kus­te­lum­me suu­re­na luot­ta­muk­sen osoi­tuk­se­na. Hä­nen kans­saan it­se­kin oli­sin vas­taa­vas­sa ti­lan­tees­sa ha­lun­nut ju­tel­la. Kii­tol­li­suus ys­tä­vyy­des­tä täyt­tää mie­le­ni pu­he­lun päät­ty­mi­sen jäl­keen. Ys­tä­vyys sy­ve­nee elä­män ar­jen ja­ka­mi­ses­ta. Ru­koi­len mie­les­sä­ni me­nes­tys­tä ja Ju­ma­lan run­sas­ta siu­naus­ta ys­tä­vä­ni pää­tök­sel­le. Olen lu­van­nut ol­la hä­nen tu­ke­naan pää­tös­tä seu­raa­vis­sa ti­lan­teis­sa.

Ys­tä­vät ovat Ju­ma­lan lah­jo­ja elä­määm­me. Jo­kai­nen ih­mi­nen on ai­nut­ker­tai­nen, sa­moin jo­kai­nen ys­tä­vyys­suh­de­kin on ai­nut­laa­tui­nen. Vaik­ka ys­tä­vyys­suh­teet ovat eri­lai­sia, jo­kai­nen niis­tä pe­rus­tuu luot­ta­muk­seen, kun­ni­oi­tuk­seen ja ar­vos­tuk­seen. Vas­ta­vuo­roi­ses­ti.

Eija-RiittaNiinikoski
Mielenkiintoinen työ yliopiston alueyksikössä ja monet luottamustehtävät antavat sisältöä arkeeni. Perhe, ystävät ja suku ovat minulle rakkaita. Ajatuksissani olen usein minulle tärkeiden ihmisten luona. Nivalan lakeus rohkaisee ajattelemaan avarasti. Monena aamuna mielessäni on erään runoilijan sanat: "Aamu on noussut. Astun kostealle pihalle ja kyselen, mitähän tästä päivästä on kirjoitettu Jumalan kirjaan." Minulle voi lähettää palautetta osoitteella eija-riitta.niinikoski@nivala.fi
29.2.2020

Jee­sus sa­noo: "Koot­kaa it­sel­len­ne aar­tei­ta tai­vaa­seen. Siel­lä ei koi ei­kä ruos­te tee tu­ho­jaan ei­vät­kä var­kaat mur­tau­du si­sään ja va­ras­ta. Mis­sä on aar­tee­si, siel­lä on myös sy­dä­me­si." Matt. 6:20-21

Viikon kysymys