JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Tilk­ku­täk­ki

Niinikoski Eija-Riitta
Aiemmat blogit
6.4.2014 9.38

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420140406093800

Ame­ri­kas­sa asu­van tä­ti­ni soit­to tuo huo­len; tut­ki­muk­set vat­sa­vai­vo­jen syys­tä jat­ku­vat. Seu­raa­va­na päi­vä­nä saam­me tie­tää li­sää. Suo­lis­tos­sa on syö­pä­kas­vain. Tie­to on toi­saal­ta hel­pot­ta­va. Vai­voil­le on löy­ty­nyt syy ja hoi­to­kei­no.

Pian teh­dään leik­kaus, joka on­nis­tuu, haa­van pa­ra­ne­mi­nen ei sit­ten me­ne­kään ihan suun­ni­tel­mien mu­kaan. Sii­tä­kin to­sin sel­vi­tään. Jat­ko­hoi­to­jen vaih­to­eh­dot ja asi­an­tun­ti­joi­den eri­lai­set nä­ke­myk­set häm­men­tä­vät. Pel­ko tu­le­vas­ta jäy­tää miel­tä, omaa ja lä­heis­ten­kin.

Mo­nien pu­he­lin­kes­kus­te­lu­jen kes­kel­tä nou­see jäl­leen mie­lee­ni eräs ta­pah­tu­ma, jos­ta tä­ti­ni on ker­to­nut. ”Tä­nään töis­sä eräs asi­a­kas tuli pa­ke­tin kans­sa luok­se­ni. Hän oli kuul­lut sai­rau­des­ta­ni. Mies ker­toi, et­tä hä­nen ys­tä­vä­pii­rin­sä oli ha­lun­nut muis­taa mi­nua. He oli­vat yh­des­sä teh­neet tilk­ku­tä­kin, jota voi­sin käyt­tää le­vä­tes­sä­ni. Asi­ak­kaa­ni ker­toi, et­tä tilk­ku­täk­ki on ru­kous­ten peit­to. Jo­kai­nen pa­la­nen on ru­kous mi­nun pa­ra­ne­mi­se­ni puo­les­ta."

Kyy­ne­leet nou­se­vat sil­mii­ni. Ai­van tun­te­mat­to­mien ih­mis­ten sy­dä­mel­li­syys kos­ket­taa. Lii­tän aja­tuk­sis­sa­ni omat­kin ru­kouk­se­ni pie­ni­nä pa­la­si­na tilk­ku­jen ko­ko­nai­suu­teen, esi­ru­kous­ten peit­tee­seen. Pyy­dän Tai­vaal­li­sel­ta Isäl­tä voi­mia hä­nel­le juu­ri tä­hän het­keen.

Eija-RiittaNiinikoski
Mielenkiintoinen työ yliopiston alueyksikössä ja monet luottamustehtävät antavat sisältöä arkeeni. Perhe, ystävät ja suku ovat minulle rakkaita. Ajatuksissani olen usein minulle tärkeiden ihmisten luona. Nivalan lakeus rohkaisee ajattelemaan avarasti. Monena aamuna mielessäni on erään runoilijan sanat: "Aamu on noussut. Astun kostealle pihalle ja kyselen, mitähän tästä päivästä on kirjoitettu Jumalan kirjaan." Minulle voi lähettää palautetta osoitteella eija-riitta.niinikoski@nivala.fi
28.5.2020

Kun To­tuu­den Hen­ki tu­lee, hän joh­taa tei­dät tun­te­maan koko to­tuu­den. Joh. 16:13

Viikon kysymys