Keskiviikko 24.7.2019
"
Minut armahdettiin, jotta Kristus Jeesus juuri minussa osoittaisi, kuinka suuri hänen kärsivällisyytensä on. 1 Tim. 1:16

Juuret

19.10.2016 06:54 | Juha Hakulinen
Sukututkimus. Aiemmin ajattelin sen olevan harmaantuvien miesten tylsä harrastus, kunnes itse hurahdin siihen täysin – hädin tuskin 30 täyttäneenä! Voi olla, että useimmilla kiinnostus juuriaan kohtaan kehittyy oman elämän rajallisuuden hahmottuessa vähitellen, kun tietyt kysymykset alkavat kaivata vastauksia: Mikä on elämän tarkoitus? Mikä on ihminen? Miksi minä olen ja mistä minä tulen?

Velipoikani, joka ei ole vielä sukututkimuksesta erityisemmin kiinnostunut, naljailee minulle toisinaan siitä, että eikö sukuharrastuksen tulisi olla paljon tärkeämpää elävien sukulaisten parissa. Että eikö ole hieman turhanaikaista kerätä ammoin jo kuolleiden sukulaisten nimiä ja vuosilukuja ja koostaa niistä listauksia? 

Tottahan sekin on, mutta kyse on kahdesta hieman eri asiasta. Sukututkimuksen ideana on perehtyä omiin sukujuuriinsa – esivanhempiin ja heidän sukuihinsa. Sukututkimuksen tulokset tiivistyvät usein nimitauluiksi sukukirjoihin. Nimistä ja vuosiluvuista kiinnostus yleensä lähteekin, ja niiden jäljille voi päästä helposti vaikkapa vanhoja kirkonkirjoja selailemalla. Lisäksi voidaan etsiä myös kirjallisia dokumentteja, kuten vanhoja kirjeitä tai valokuvia ja esineitä. Vanhempia sukulaisia haastattelemalla voi myös hankkia arvokasta tietoa. Näin nimien ja vuosilukujen ympärille alkaa hahmottua vähitellen pieniä tarinoita ja ihmiskohtaloita – menneet polvet alkavat elää. Näin myös sukuperintö ja -perimä piirtyvät esiin. Sukuperimällä tarkoitan sitä, että kun edeltävät sukupolvet tulevat tutuiksi, niin alkaa löytää omia luonteenpiirteitään ja ulkoisia piirteitään myös edesmenneiltä sukulaisilta. 

Sukulaisuussuhteet ovat monissa kulttuureissa hyvin tiiviitä ja merkityksellisiä. Suomenkielinen sana perhe merkitsee lähinnä ydinperhettä – isää, äitiä ja lapsia. Monissa muissa kulttuureissa perheeseen sisältyvät myös isovanhemmat, sedät, enot, tädit, serkut ja muut, eli koko lähisuku. Siten suku on sosiaalinen suoja- ja tukiverkko, jonka lujuuteen voi luottaa. 

Sukukeskeisiin kulttuureihin liittyy oleellisesti vanhemmuuden kunnioitus. Varsinkin suvun vanhukset ovat sukujen sisällä usein hyvin suuria auktoriteetteja.

Vanhemmuuden kunnioitus kuului myös Antiikin Rooman suuriin hyveisiin. Hyveen pietas ('hurskaus, oikeamielisyys') olemus tiivistyi lauseeseen pietas erga parentes ('oikeamielisyys vanhempia kohtaan'), jolla tarkoitettiin uskollisuutta ja kunnioitusta vanhempia kohtaan. Eikä pelkästään omia vanhempiaan, vaan laajemmin kaikkea vanhemmuutta, edeltäneitä polvia sekä myös henkisiä juuria, kuten kulttuurisia arvoja ja kansanperinnettä kohtaan.

Tällainen kunnioittava suhtautuminen edeltäviä polvia ja heissä kiteytynyttä viisautta kohtaan ei ole kaukana Raamatun opetuksestakaan. Neljännessä käskyssä sanotaan: "Kunnioita isääsi ja äitiäsi...” Käsitän sen tarkoittavan täsmälleen samaa, mitä antiikissakin pidettiin hyveenä. 
 
Usein tuntuu, että traditioita eli perinteisiä toimintatapoja tai käytänteitä halutaan tietoisesti halventaa, murtaa ja purkaa. Se ilmenee usein ensiksi taiteiden parissa, sitten laajemmin muuallakin kulttuurissa. ”Ei uskoisi, että enää 2010-luvulla” on tyypillinen aloitus, kun halutaan nostaa jokin perinteinen käsitys ikävässä valossa esille. Sillä halutaan osoittaa jokin käsitys halveksittavan vanhanaikaiseksi, mutta asiaperusteeksi vanhanaikaisuus ei mielestäni riitä. 

Neljänteen käskyyn liittyy kuitenkin myös lupaus: ”Jotta menestyisit ja eläisit kauan maan päällä.” Ajattelen näin, että viisaus tiivistyy edeltävien polvien kautta ja olisi tyhmyyttä olla sitä kuulematta. Kuuluisa englantilainen tiedemies ja fyysikko Isaac Newton on tiivistänyt osuvasti: "Jos olen nähnyt muita kauemmas, se johtuu siitä, että olen seissyt jättiläisten olkapäillä." Tällä Newton tarkoittaa sitä, että hänellä on ollut omassa tieteellisessä työssään käytettävissään kaikilta edeltäviltä tutkijapolvilta kertynyt tieto ja viisaus. Siten hänen ole tarvinnut keksiä, löytää tai huomata kaikkea alusta pitäen itse, vaan hän on voinut tehdä omat löytönsä nojaten aiempaan tietoon. Luonnollista ja järkevää.

Kokemus, tieto ja viisaus ovat kuin juuret, joista uusi tieto versoaa. Miksi en siis nöyrästi kuuntelisi sitä viisautta ja elämänkokemusta, jota edeltävät polvet ovat kerryttäneet ja myös oppisi siitä? Raamatun Sananlaskuissa todetaan: "Isä opetti minua näin: 'Pidä mielessäsi minun sanani, muista ohjeeni, niin menestyt. Hanki viisautta, hanki ymmärrystä, älä unohda sitä, mitä sinulle sanon, älä käännä sille selkääsi. Älä hylkää sitä, niin se suojelee sinua, rakasta sitä, niin se on sinun turvanasi.'" (Sananl. 4:3–6.)

Vanhemmat

Uudemmat

Juha Hakulinen

Operoin tällä hetkellä monipuolisesti musiikin parissa yrittäjänä ja musiikkituottajana. Musiikki on minulle tärkeää myös vapaa-ajalla, muutoin saatan rentoutua pelikentillä, kalavesillä tai sukututkimuksen parissa.

Olen kiinnostunut muistakin taidemuodoista sekä filosofiasta ja teologiasta. Syvälliset pohdiskelut näiden aiheiden parissa ovat minulle ominaisia. Käyn tarpeen tullen mielelläni myös keskusteluja blogieni aiheista.

Juha Hakulinen

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi