Sunnuntai 22.9.2019
"
Nähdessään spitaaliset miehet Jeesus sanoi heille: "Menkää näyttämään itsenne papeille." Mennessään he puhdistuivat. Luuk. 17:14

Rikas kieli ehkäisee vihapuhetta

25.2.2018 06:08 | Kati Kanto
”Vaikenemiselle on ollut syynsä. On aika kirjoittaa vaiettua historiaa.” Näin puhui tietokirjailija Ville Kivimäki äidinkielen opettajien päivillä Tampereella tammikuussa. Hän nimesi 1900-luvun ”melun ja vaikenemisen paradoksaaliseksi 1900-luvuksi” viitaten tällä muun muassa Suomen vuoden 1918 sisällissotaan – väkivalta tuhosi hetkeksi uskon hyvään, sanoihin, joilla aiemmin vahvistettiin hyvyyttä. 

Kivimäki puhui myös hiljaisuudesta ja sen merkityksestä. Puhe ja ulospäinsuuntautuneisuus mielletään yleensä positiivisiksi piirteiksi ihmisissä. Hiljaisuus voi olla voimavara, suojapaikka. Se voi olla vankila, mutta myös vapauttava tila. Se voi olla trauman seurausta, mutta myös muistamisen tila. 

Kaunokirjallisuus ja runous voivat olla avainasemassa traumaattisten kokemusten käsittelyssä. Ne avaavat usein paljon voimakkaammin tietä historiaan kuin teoreettiset historiankirjat. Ajattelen, että kielen rikkaus lisää ymmärrystä ja myötätuntoa toisia ihmisiä, kulttuureja ja yleensä elämää kohtaan. Kun kieli köyhtyy, kasvaa usein vihapuhe.

Äidinkielen ja kirjallisuuden tunneilla haetaan ja opiskellaan kieltä. Tutkitaan, millaista on, ei vain kieliopillisesti oikeanlainen ja sujuva, vaan myös rikas, persoonallinen, hyvä kieli. Oppiaineen sisältöaines on uuden opetussuunitelman mukaan entistä laajempi: Oppilaita rohkaistaan rakentavaan ja vastuulliseen vuorovaikutukseen erilaisissa viestintäympäristöissä. Heitä ohjataan ymmärtämään omien kielellisten ja viestinnällisten valintojen vaikutus toisiin ihmisiin. 

Äidinkieltä ja kirjallisuutta pidetään vahvasti eheyttävänä oppiaineena. Erilaiset kaunokirjalliset tekstit, novellit, runot, romaanit ja näytelmät sekä lehtitekstit, ajankohtaiset kolumnit, uutiset, puheenvuorot ja monet muut asiat auttavat lapsia ja nuoria ymmärtämään ympärillä olevaa yhä monimutkaisempaa maailmaa paremmin. Ne lisäävät myös itsetuntemusta. Liimautin aikoinaan peruskoulussa työskennellessäni oppilaiden vihkoon 10 teesiä, miksi lukea kaunokirjallisuutta. Niistä tärkein oli varmasti empatiakyvyn kehittyminen: On tärkeä ymmärtää, miltä toisesta tuntuu. Silloin jää moni loukkaava sana tai teko sanomatta ja tekemättä.

Kun kohtaa surevan ihmisen, sanoja ei usein löydy. Ei tarvitsekaan. Herkässä tilanteessa yksikin sana voi olla liikaa. Totta on myös se, että silloin kun meillä itsellämme on tarpeeksi vaikeaa, loppuvat sanat. Silloin loppuvat kaikki omaehtoiset teot ja yritykset ja jäljelle jää vain ja ainoastaan hiljainen rukous. 

Istun mummolan keittiössä. Jostain kuuluu vasikan yninä. Kello raksuttaa. Äänet riittävät. Olen tilassa, jossa mitään ei ole liikaa eikä liian vähän. Kohtaamme tämän tilan silloin, kun olemme ympäristön kanssa täydellisessä sopusoinnussa. Parhaiten se tapahtuu luonnossa, jossa kaikki on kohdallaan, äänet, tuoksut, hajut, maut. Mitään ei ole liikaa, mitään ei ole liian vähän.
 
Hiljaisuus ja oikeanlainen kieli ovat tärkeitä vastavoimia vihapuheelle. Sanojen tulva ja hiljaisuuden virta, molemmat hoitavat meitä silloin, kun ne pyrkivät hyvään, kun niiden tarkoitus on rakentaa.

Vanhemmat

Uudemmat

Kati Kanto

Olen nelikymppinen nainen Lapista, kotoisin rajalta, Torniosta. Tällä hetkellä asun Rovaniemellä. Olen äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja. Kirjoittaminen, kuvataiteet, liikunta ja laulaminen ovat minulle tärkeitä asioita.

Palautetta blogiteksteihini voi antaa sähköpostiin: kati.kanto6(at)gmail.com.

Kuva: Kari Vengasaho

Kati Kanto

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi