Keskiviikko 24.7.2019
"
Minut armahdettiin, jotta Kristus Jeesus juuri minussa osoittaisi, kuinka suuri hänen kärsivällisyytensä on. 1 Tim. 1:16

Mukana suviseuraorganisaatiossa

2.11.2015 06:30 | Kohti suviseuroja
Viime kesänä, Vaasan suviseurojen päätyttyä, sain toivottaa seuravieraat tervetulleiksi tulevana kesänä Tornioon, jos Jumala suo. Samoin ovat aiemmatkin järjestäjät kukin vuorollaan toivottaneet, ja järjestelyiden edetessä tämä on tullut aina vain konkreettisemmaksi. Samalla voi nähdä ja kokea, kuinka organisaatio kasvaa ja kehittyy. Näkee, kuinka monenlaiset lahjat Taivaan Isä on antanut alueen Jumalan lapsille ja kuinka he haluavat aidosti tuoda ”leiviskänsä vaihdatuspöydälle”.

Suviseuraorganisaatiota alettiin koota noin kaksi vuotta sitten. Jo tätä ennen suviseuratyötä oli tehty vuosia, lähinnä sopivan alueen löytämiseksi ja järjestämisluvan saamiseksi SRK:lta. Noin vuosi sitten meillä oli toimikuntiinkin jäsenet kutsuttuina ja rakensimme vastuuhenkilöorganisaatiota. Organisoituminen oli ihan oma prosessinsa, jossa halusimme mennä työtehtävä edellä kutsumaan sisaria ja veljiä mukaan. Suviseuratyössä saa kokea hyvin läheltä, kuinka Pyhä Henki vaikuttaa uskovaisissa halun ja ilon tehdä työtä. Saa myös kokea Jumalan lasten välistä rakkautta ja iloa.

Ensimmäisessä päätoimikunnan kokouksessa kerroimme kukin omia ajatuksiamme tästä tehtävästä ja työn tavoitteista. Minulle mieleen jäi erityisesti yksi: ”Saisimmepa järjestettyä sellaiset suviseurat, että seuravieraiden ei järjestelyiden suhteen tarvitsisi kovin pahoittaa mieltään.”


Ensimmäinen Tornion suviseurojen päätoimikunnan kokous pidettiin 29. huhtikuuta 2014.


Olen saanut seurata kahdet suviseurat, Pyhäjoella ja Vaasassa. Molemmissa järjestelyt toimivat hyvin. Toiveenamme Tornion suviseurojen järjestelyissä onkin, että saisimme viettää tavalliset ja turvalliset suviseurat, joissa kaikuisi tuttu Jumalan sanan saarna.

Olemme hallinnon työryhmänä halunneet rohkaista toimikuntia kehittämään oman alueensa toimintoja, jos he näkevät siihen tarvetta. Kehitystyön tavoitteena tulee olla seuravieraiden parempi palvelu kustannuksia lisäämättä, turvallisuuden parantaminen sekä rakentamisen ja seurojenaikaisen työvoimatarpeen vähentäminen tai kustannusten pienentäminen. Osa hankkeista on yli organisaatioiden ulottuvia, kuten keskusmaston korvaaminen erilaisella kaiutinratkaisulla. Vaasassa tätä jo kokeiltiin hyvin tuloksin, ja Torniosta saattaa tuttu maamerkki, kaiutinmasto, puuttua. Vaikka ulkonaisissa järjestelyissä tulisikin muutosta, on tärkeintä, että seurojen sisältö säilyy muuttumattomana.

Viime kesänä Tornion suviseuraorganisaatiolla oli Vaasan suviseuroissa purkuvastuu. Purkamista varten rakensimme oman purkuorganisaation. Purkutyössä olimme omalta osaltamme viemässä eteenpäin kahta kehitystehtävää: työturvallisuus ja logistiikka. Molemmissa otettiin taas askeleita eteenpäin.

Purkaminen onnistui kokonaisuudessaan loistavasti. Purkajien keskuudessa vallitsi mukava, huumorintajuinen ja rauhallinen ilmapiiri. Oli yksi kesän kohokohdista olla työssä mukana. Purkutalkoisiin oli jäänyt riittävästi väkeä kaikista järjestelyvastuussa olevista rauhanyhdistyksistä. Kiitokset purkuorganisaatiolle hyvästä suunnittelusta ja toteutuksesta sekä kaikille purkajille ja ennen kaikkea kotijoukoille, jotka mahdollistitte osallistumisen!


Vaasan suviseurojen purku loppusuoralla. Työn onnistuminen näkyi myös
päätoimikunnan puheenjohtajan Jukka Hietamäen (oik.), varapuheenjohtajan
Timo Huhtalan (vas.) ja opastetoimikunnan pujeenjohtajan Mika Majurin ilmeistä.


Aikaisemmilta järjestäjiltä kuulleena ja tähänastisten kokemusteni perusteella voin todeta: ”Vaikka työtä on paljon ja se vie aikaa, niin kuitenkin se antaa enemmän kuin ottaa.” Jatkamme työtä nöyrällä ja hyvällä mielellä Jumalan voimaan ja armoon luottaen.

Jukka Hietamäki
Tornion suviseurojen päätoimikunnan puheenjohtaja

Kuvat: Suviseuratiedotus

Uudemmat

Kohti suviseuroja

Miten suviseurakaupungin rakentaminen etenee? Millaisia kokemuksia työssä mukana olevilla organisaation toimihenkilöillä ja vastuuhenkilöillä on? Entä talkoolaisilla, valmisteluja seuraavilla eläkeläisillä, nuorilla tai muilla suviseurajärjestelyissä mukana olevilla? Näistä voit lukea tästä suviseurojen tiedotustoimikunnan kokoamasta suviseurajärjestäjien blogista.

Voit antaa kirjoituksista palautetta tiedotustoimikunnalle osoitteeseen info@suviseurat.fi

Kohti suviseuroja

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi