Sunnuntai 18.11.2018
"
"Sitä päivää ja hetkeä ei tiedä kukaan, eivät taivaan enkelit eikä edes Poika, sen tietää vain Isä. Niin kuin kävi Nooan päivinä, niin on käyvä silloinkin, kun Ihmisen Poika tulee." Matt. 24:36-37

Mukana suviseuraorganisaatiossa

2.11.2015 06:30 | Kohti suviseuroja
Viime kesänä, Vaasan suviseurojen päätyttyä, sain toivottaa seuravieraat tervetulleiksi tulevana kesänä Tornioon, jos Jumala suo. Samoin ovat aiemmatkin järjestäjät kukin vuorollaan toivottaneet, ja järjestelyiden edetessä tämä on tullut aina vain konkreettisemmaksi. Samalla voi nähdä ja kokea, kuinka organisaatio kasvaa ja kehittyy. Näkee, kuinka monenlaiset lahjat Taivaan Isä on antanut alueen Jumalan lapsille ja kuinka he haluavat aidosti tuoda ”leiviskänsä vaihdatuspöydälle”.

Suviseuraorganisaatiota alettiin koota noin kaksi vuotta sitten. Jo tätä ennen suviseuratyötä oli tehty vuosia, lähinnä sopivan alueen löytämiseksi ja järjestämisluvan saamiseksi SRK:lta. Noin vuosi sitten meillä oli toimikuntiinkin jäsenet kutsuttuina ja rakensimme vastuuhenkilöorganisaatiota. Organisoituminen oli ihan oma prosessinsa, jossa halusimme mennä työtehtävä edellä kutsumaan sisaria ja veljiä mukaan. Suviseuratyössä saa kokea hyvin läheltä, kuinka Pyhä Henki vaikuttaa uskovaisissa halun ja ilon tehdä työtä. Saa myös kokea Jumalan lasten välistä rakkautta ja iloa.

Ensimmäisessä päätoimikunnan kokouksessa kerroimme kukin omia ajatuksiamme tästä tehtävästä ja työn tavoitteista. Minulle mieleen jäi erityisesti yksi: ”Saisimmepa järjestettyä sellaiset suviseurat, että seuravieraiden ei järjestelyiden suhteen tarvitsisi kovin pahoittaa mieltään.”


Ensimmäinen Tornion suviseurojen päätoimikunnan kokous pidettiin 29. huhtikuuta 2014.


Olen saanut seurata kahdet suviseurat, Pyhäjoella ja Vaasassa. Molemmissa järjestelyt toimivat hyvin. Toiveenamme Tornion suviseurojen järjestelyissä onkin, että saisimme viettää tavalliset ja turvalliset suviseurat, joissa kaikuisi tuttu Jumalan sanan saarna.

Olemme hallinnon työryhmänä halunneet rohkaista toimikuntia kehittämään oman alueensa toimintoja, jos he näkevät siihen tarvetta. Kehitystyön tavoitteena tulee olla seuravieraiden parempi palvelu kustannuksia lisäämättä, turvallisuuden parantaminen sekä rakentamisen ja seurojenaikaisen työvoimatarpeen vähentäminen tai kustannusten pienentäminen. Osa hankkeista on yli organisaatioiden ulottuvia, kuten keskusmaston korvaaminen erilaisella kaiutinratkaisulla. Vaasassa tätä jo kokeiltiin hyvin tuloksin, ja Torniosta saattaa tuttu maamerkki, kaiutinmasto, puuttua. Vaikka ulkonaisissa järjestelyissä tulisikin muutosta, on tärkeintä, että seurojen sisältö säilyy muuttumattomana.

Viime kesänä Tornion suviseuraorganisaatiolla oli Vaasan suviseuroissa purkuvastuu. Purkamista varten rakensimme oman purkuorganisaation. Purkutyössä olimme omalta osaltamme viemässä eteenpäin kahta kehitystehtävää: työturvallisuus ja logistiikka. Molemmissa otettiin taas askeleita eteenpäin.

Purkaminen onnistui kokonaisuudessaan loistavasti. Purkajien keskuudessa vallitsi mukava, huumorintajuinen ja rauhallinen ilmapiiri. Oli yksi kesän kohokohdista olla työssä mukana. Purkutalkoisiin oli jäänyt riittävästi väkeä kaikista järjestelyvastuussa olevista rauhanyhdistyksistä. Kiitokset purkuorganisaatiolle hyvästä suunnittelusta ja toteutuksesta sekä kaikille purkajille ja ennen kaikkea kotijoukoille, jotka mahdollistitte osallistumisen!


Vaasan suviseurojen purku loppusuoralla. Työn onnistuminen näkyi myös
päätoimikunnan puheenjohtajan Jukka Hietamäen (oik.), varapuheenjohtajan
Timo Huhtalan (vas.) ja opastetoimikunnan pujeenjohtajan Mika Majurin ilmeistä.


Aikaisemmilta järjestäjiltä kuulleena ja tähänastisten kokemusteni perusteella voin todeta: ”Vaikka työtä on paljon ja se vie aikaa, niin kuitenkin se antaa enemmän kuin ottaa.” Jatkamme työtä nöyrällä ja hyvällä mielellä Jumalan voimaan ja armoon luottaen.

Jukka Hietamäki
Tornion suviseurojen päätoimikunnan puheenjohtaja

Kuvat: Suviseuratiedotus

Uudemmat

Kohti suviseuroja

Miten suviseurakaupungin rakentaminen etenee? Millaisia kokemuksia työssä mukana olevilla organisaation toimihenkilöillä ja vastuuhenkilöillä on? Entä talkoolaisilla, valmisteluja seuraavilla eläkeläisillä, nuorilla tai muilla suviseurajärjestelyissä mukana olevilla? Näistä voit lukea tästä suviseurojen tiedotustoimikunnan kokoamasta suviseurajärjestäjien blogista.

Voit antaa kirjoituksista palautetta tiedotustoimikunnalle osoitteeseen info@suviseurat.fi

Kohti suviseuroja

Katri Isopahkala ja Heli Säkkinen (toim.)

Siionin Joulu 2018

Siionin Joulu vieraili lampolassa seurailemassa lampaiden elämää. Lehden hartaustekstit kertovat Vapahtajasta, joka toi ihmisille rauhan ja vapauden. Sivuilta löytyy myös hiljaista puhetta joulusta ilman rakasta läheistä. Lisäksi lehti sisältää muun muassa käytännönläheisiä vinkkejä jouluaskareisiin.

7 €

Toim. Annika Hintsala ja Jenni Hintsala

Heidän kanssaan kulje, kertomuksia nuorille

Kirja nuorista elämän murrosvaiheessa. Kertomuksissa käsitellään nuoren näkökulmasta uskoa, uskosta nousevia valintoja, omaa minuutta ja suhdetta toisiin ihmisiin. 

17 €

Väinö Havas

Joulusta jouluun – Suomen kotien lukukirja

Joulusta jouluun – Suomen kotien lukukirja julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1953. Äänikirja on tehty vuonna 1997 julkaistun uudistetun painoksen pohjalta ja sisältää 43 alkuperäisteokseen kuulunutta kertomusta. Havaksen lämminhenkisissä ja kielellisesti rikkaissa kertomuksissa korostuu kodin, uskonnon ja vapaan isänmaan arvo.

20 €

Toim. Hanna Aho ja Jouni Hintikka

JAKSANKO LUOTTAA? -ÄÄNIKIRJA

Jaksanko luottaa Jumalaan silloinkin, kun kaikki ympärilläni muuttuu ja oma elämä on kriisissä?  
Vuosikirjassa 2018 käsitellään ajankohtaisia asioita uskon ja luottamuksen näkökulmasta.

20 €

Toim. Hanna Aho ja Jouni Hintikka
 

Jaksanko luottaa? Ajankohtaista 2018

Jaksanko luottaa Jumalaan silloinkin, kun kaikki ympärilläni muuttuu ja oma elämä on kriisissä?
Vuosikirjassa 2018 käsitellään ajankohtaisia asioita uskon ja luottamuksen näkökulmasta.  

23 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi