JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Mikä mei­tä kiu­saa?

Päivämies
Matkaevääksi
18.2.2015 0.00

Juttua muokattu:

1.1. 23:51
2020010123510020150218000000

Ju­ma­la kyl­lä ko­et­te­lee, mut­ta hän ei hyl­kää. Ju­ma­lan tar­koi­tus ih­mis­tä koh­taan on hyvä.

Jo­kais­ta ih­mis­tä pii­rit­tä­vät mo­net kiu­sauk­set. Jot­kut kiu­sauk­set ovat us­ko­vai­sel­le myös suu­ria ko­et­te­le­muk­sia. Kos­kaan ei ole tur­haan sa­not­tu, et­tä us­ko syn­nit ja kiu­sauk­set an­teek­si. Evan­ke­liu­mi on Kris­tuk­sen voi­ma jo­kai­sel­le sen us­ko­val­le au­tuu­dek­si. Kun syn­nit us­koo an­teek­si, kiu­sauk­set hel­lit­tä­vät ja kris­tit­ty saa jäl­leen uut­ta voi­maa va­el­taa tai­vas­tiel­lä. Evan­ke­liu­min us­ko­ja on kiu­saus­ten voit­ta­ja, ja hän saa voi­maa kes­tää ko­et­te­le­muk­sia.

Ju­ma­la ei hyl­kää ko­et­te­le­muk­sis­sa­kaan

Ih­mi­nen saat­taa hel­pos­ti syyt­tää Ju­ma­laa omis­ta ko­et­te­le­muk­sis­taan. Ju­ma­la kyl­lä ko­et­te­lee, mut­ta hän ei hyl­kää. Ju­ma­lan tar­koi­tus ih­mis­tä koh­taan on hyvä. Ko­et­te­le­muk­set voi­vat siis tul­la Ju­ma­lal­ta. Ju­ma­la ha­lu­aa ko­e­tel­la kaik­kia us­ko­vai­sia, jot­ta he py­syi­si­vät lop­puun as­ti us­ko­mas­sa. Jaa­ko­bin kir­jees­sä to­de­taan: ”äl­köön ku­kaan kiu­sauk­siin jou­dut­tu­aan aja­tel­ko, et­tä kiu­saus tu­lee Ju­ma­lal­ta. Ju­ma­la ei ole pa­han kiu­sat­ta­vis­sa, ei­kä hän it­se kiu­saa ke­tään.” (Jaak. 1:13.) Paha on siis se, joka mei­tä kiu­saa.

Kan­nat­taa ko­et­te­le­mus­ten kes­kel­lä ava­ta Pyhä Raa­mat­tu ja lu­kea Jaa­ko­bin kir­jeen 1. luku. Jaa­kob jopa iloit­see mo­nen­lai­sis­ta ko­et­te­le­muk­sis­ta. ”Vel­je­ni, pi­tä­kää pelk­kä­nä ilo­na nii­tä mo­nen­lai­sia ko­et­te­le­muk­sia, joi­hin jou­dut­te. Te­hän tie­dät­te, et­tä kun us­kon­ne sel­viy­tyy ko­e­tuk­ses­ta, tämä kas­vat­taa teis­sä kes­tä­vyyt­tä.” (Jaak. 1:2–3.)

Syn­nit ar­mos­ta an­teek­si

Us­ko­vai­sen kan­nat­taa siis us­koa syn­tin­sä joka päi­vä ar­mos­ta an­teek­si Kris­tuk­sen an­sion täh­den ja hy­lä­tä syn­tie­lä­mä. Vir­si­ru­noi­li­ja kir­joit­taa vir­res­sä 405: ”Kirk­kaut­ta koh­ti kul­je kil­voi­tel­len us­kos­sa. Viet­te­lys­ten por­tit sul­je, hyl­kää syn­ti, maa­il­ma.” Va­roi­tus syn­nin hyl­kää­mi­ses­tä ei ole tur­ha, sil­lä Jaa­ko­bin mu­kaan ”jo­kais­ta kiu­saa hä­nen oma hi­mon­sa; se hän­tä ve­tää ja hou­kut­te­lee. Ja sit­ten kun himo tu­lee ras­kaak­si ja syn­nyt­tää syn­nin, ja kun syn­ti on kas­va­nut täy­teen mit­taan, se syn­nyt­tää kuo­le­man.” (Jaak. 1:14–15.) Kiu­sauk­set ovat sie­lun­vi­hol­li­sen työ­tä, jot­ta hän sai­si kaik­ki us­ko­vai­set luo­pu­maan Ju­ma­las­ta ja siir­ty­mään Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­ta hä­nen val­ta­kun­taan­sa.

Us­ko­vai­sen nöy­rä ru­kous on, et­tä hän säi­lyi­si us­ko­mas­sa elä­män­sä lop­puun saak­ka ja jak­sai­si pan­na syn­nin pois. Voim­me ru­koil­la Isä mei­dän -ru­kouk­sen sa­noin: ”älä­kä saa­ta mei­tä kiu­sauk­seen, vaan pääs­tä mei­dät pa­has­ta.” Us­ko­ne­lä­mäm­me tar­vit­see hoi­toa ja Kris­tuk­sen evan­ke­liu­mia. Saam­me ru­koil­la saat­ta­jia, jot­ka saar­naa­vat meil­le kiu­sauk­set ja syn­nit an­teek­si. Ke­nen­kään ei tar­vit­se jää­dä syn­tien ja taak­ko­jen al­le, vaan jo­kai­nen saa us­koa ne ar­mos­ta an­teek­si jo­kai­se­na päi­vä­nä.

Sam­po Luuk­ko­nen

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 18.2.2015.

6.6.2020

Kris­tus on niin kuin ih­mis­ruu­mis, joka on yk­si ko­ko­nai­suus mut­ta jos­sa on mon­ta jä­sen­tä; vaik­ka jä­se­niä on mon­ta, ne kaik­ki yh­des­sä muo­dos­ta­vat yh­den ruu­miin. 1 Kor. 12:12

Viikon kysymys