Keskiviikko 18.9.2019
"
Rakkaat ystävät, rakastakaamme toisiamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Jokainen, joka rakastaa, on syntynyt Jumalasta ja tuntee Jumalan. 1 Joh. 4:7

Levähtäkää vähän!

Usko ja elämä - Pääkirjoitukset 9.5.2019 06:35 | Päivämies


Elämme mielenkiintoisessa maailmassa kaikkine keksintöineen, nähtävyyksineen ja mahdollisuuksineen. Työtä tekemällä rakennamme elämää. Kaikki kodissa ja kodin ulkopuolella tehtävä työ on arvokasta. Se on ihmiselle annettu tehtävä, johon sisältyy siunaus.
Työ vaatii osaamista, ahkeruutta, jaksamista ja yhteistyökykyä. Sen kautta ihminen voi toteuttaa itseään, palvella toisia ja kokea yhteisöllisyyttä. Työn tulisi antaa jokaiselle ihmisarvoinen toimeentulo. Kaikki eivät voi osallistua varsinaiseen palkkatyöhön työttömyyden, sairauden, iän tai muun syyn vuoksi, mutta usein lienee mahdollisuus johonkin yhteisölliseen ja rakentavaan tekemiseen. 

Liiallinen urakointi voi joskus johtaa sellaiseen oravanpyörään, jossa ei ole hetken lepoa. Tällöin työn oikea merkitys hämärtyy eikä osata enää erottaa metsää puilta. Tämä tuli mieleeni, kun ajattelin nykyistä digiaikaa, jossa informaation määrä on valtava ja yksilön pitäisi olla perillä monien eri kanavien viesteistä.

Ihmisestä saattaa tuntua siltä, että hänen tulisi olla aina tavoitettavissa. Teknisten mahdollisuuksien lisääntyessä vaatimustaso ja odotukset voivat olla kohtuuttomia. Kohtuullisuus työssä on kuitenkin jokaisen oikeus. Se antaa mahdollisuuden huolehtia myös perheestä ja läheisistä.

Luojan luoma ihminen on olemukseltaan fyysinen, henkinen ja hengellinen kokonaisuus. Nämä ominaisuudet liittyvät läheisesti toisiinsa. Ihmismieli ja ruumis tarvitsevat lepohetkiä ja riittävän unen. Ne ovat tärkeät edellytykset luovalle työkyvylle. Hengellisyys on Luojan ihmisille antama erityisasema luomakunnassa. Jumalayhteyttä vaalimalla sielukin saa lepoa.

Luodessaan maailman Jumala antoi esikuvan, sillä hän lepäsi seitsemäntenä päivänä. Luther kehottaa kolmannen käskyn selityksessä ihmistä pitämään Jumalan sanaa niin pyhänä, että tämä kuuntelee ja oppii sitä mielellään. Näin hän pyhittää lepopäivän. (Vähä katekismus.) Jumalan sana hoitaa ihmisen sydäntä ja mieltä. Se on sielun ruokaa.  

Jeesus lausui otsikon sanat ”levähtäkää vähän” apostoleille heidän palatessaan työstä, johon Jeesus oli heidät lähettänyt. Apostolit kertoivat, mitä kaikkea olivat tehneet ja mitä opettaneet. He olivat kohdanneet ihmisiä niin paljon, etteivät olleet ehtineet syödäkään. Tällöin Jeesus pyysi heidät mukaansa yksinäiseen paikkaan levähtämään. (Mark. 6:31.)

Jeesus sanoo: ”Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon.” (Matt. 11:28.) Kutsu kuuluu vieläkin työssä ja huolissa väsyneille, murheellisille ja sydämen rauhaa etsiville. Sitä varten on Jumalan valtakunta.

Teksti: Markku Seppänen
Kuvituskuva: Eveliina Saukko

Julkaistu Siionin Lähetyslehdessä 8.5.2019

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi