Tiistai 17.9.2019
"
Sinulle, ihminen, on ilmoitettu, mikä on hyvää. Vain tätä Herra sinulta odottaa: tee sitä mikä on oikein, osoita rakkautta ja hyvyyttä ja vaella valvoen, Jumalaasi kuunnellen. Miika 6:8

Kaikki työ on arvokasta

Usko ja elämä - Artikkelit 14.5.2019 06:00 | Päivämies


Keskustelemme ystäväni kanssa elämänvaiheistamme. Mitä kaikkea on tullutkaan tehtyä ja millaisia jälkiä tekemiset ovat muodostaneet matkallemme.
Jokaiseen elämänvaiheeseen on sisältynyt työtä ja tehtäviä: opiskelua, koti- ja palkkatyötä, luottamustehtäviä, vapaaehtoistyötä. Olemme saaneet olla monessa mukana. Miten kaikkeen onkin ehtinyt ja jaksanut. 

Suviseuroissa tapaan rippikoulukaverini 47 vuoden takaa. Kohtaaminen on lämmin. Kauniit muistot nuoruuden ajoilta heräävät. Yhteisiä kokemuksia on jäänyt lähtemättöminä mieleen. Kertyneet vuodet syventävät muistojen merkitystä.

Leiriviikot silloin nuorina opettivat tunnistamaan erilaisuuden merkitystä ja arvostamaan joukkoon kuulumisen tärkeyttä, kokemusta osallisuudesta. Saimme eväitä aikuisuuteen ja henkilökohtaisen uskon ymmärtämiseen. Saimme rinnallemme saattomiehiä, ystäviä. Harjoittelimme rohkeutta olla itsensä kaltainen. Opimme asioita, joita nykyisin kuvataan työelämän avaintaitoina.

Työn suuri merkitys elämässä

Kohtaan palkkatyössäni aikuisopiskelijoita, jotka pohtivat uravalintaansa. Huomaan heidän joskus kokevan ahdistusta työelämän vaatimusten muuttumisesta, entinen ammatti tai osaaminen ei enää riitä. Täytyy kestää muutoksia ja jaksaa uudistua, oppia alati uutta.

Arvostuksen tunne omaa itseä kohtaan voi horjua ja työn menettämisen pelko vallata ajatukset. Työllä ja mahdollisuudella tehdä työtä on valtavan suuri merkitys elämäämme.
On myönteistä havaita, että vapaaehtoistyön arvostus lisääntyy. Halu auttaa ja mahdollisuus olla mukana yhteisessä tekemisessä tuo sisältöä elämään.

Tässä voi nähdä jotain Taivaan Isän viisauden syvyydestä. Ihminen on luotu toista varten. Elämä saa merkitystä siitä, mitä olemme toisillemme. Mukana oleminen, yhteisen rakentaminen, toisen tukeminen ja auttaminen – niissä kaikissa on mukana antamisen iloa.

Siionin työ sopii esimerkiksi tällaisesta tekemisestä. Keskiössä on rakkaus palvella lähimmäisiä niillä lahjoilla, jotka Jumala on antanut. Vaikka olisi lähtenyt työvuoroon tai tehtävään hitaasti – syitä ja esteitä löytyy helposti – on lopulta kokenut mukana olemisen siunauksen.

Antaminen on muuttunut saamiseksi.

Arvostuksen kokemisen tärkeys

Jokainen lienee joskus pohtinut, onko hänen työllään ja tekemisillään arvoa. Onko joku tehtävä toista arvokkaampi? Arvostuksen tunnetta voi kuvata kakkuna, joka leivotaan erilaisista ainesosista. Puolet syntyy arvostuksen kokemisesta: ihminen tuntee olevansa merkityksellinen ja hänen tekemänsä työ koetaan hyödylliseksi.

Toinen puoli valmistuu sydämellä tekemisestä: uskosta ja luottamuksesta Taivaan Isän antamiin lahjoihin ja kykyihin selvitä työtehtävistä. Näin kakusta paistuu herkullista syötävää, josta eivät palat lopu. Työtä on ilo tehdä arvostavassa ilmapiirissä, jossa on sijaa kutsumustyön kokemiselle. 

Sydämestä kumpuava kutsumus

Jeesukselle sekä Martan että Marian työ näkyi arvokkaana kutsumustyönä. Marian kutsumuksena oli Jeesuksen opetuksen kuunteleminen ja Martan kutsumus oli käytännön palvelutyö.

Sisarukset olivat persoonaltaan erilaisia, aivan kuten ihmiset ovat, mutta heitä yhdisti usko ja rakkaus palvella Jeesusta oman osaamisensa kautta. Palvelemisessa konkretisoituivat uskon tuntomerkit rakkaus, kiitollisuus ja uskon kuuliaisuus. 

Jeesus muistutti, että vain yksi on lopulta tärkeää: usko. Usko tekee työtä rakkauden kautta. Tämäkin viisas opetus löytyy Raamatusta. (Gal. 5:6.)

Teksti: Marja Koukkari
Kuvituskuva: Pixabay

Julkaistu Siionin Lähetyslehdessä 8.5.2019

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi