Sunnuntai 20.10.2019
"
"Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi." Matt. 22:37-39

Jumalan puhetta ihmisille

Siionin lähetyslehti - Hartauskirjoitukset 31.3.2016 11:00 | Siionin Lähetyslehti

KUVA: MAARIT MÄÄTTÄ

Jumalan ja ihmisen välillä on kuilu, jonka vain Jumala voi ylittää. Emme voi tietää Jumalasta, ellei hän itse kerro itsestään, ilmoita itseään.
Tämän Jumala on tehnyt. Hän on puhunut ihmiselle patriarkkojen ja profeettojen kautta sekä oman Poikansa, Jeesuksen Kristuksen kautta (Hepr. 1:1–3). Tämä välitön suora ilmoitus, jonka Jumala antoi profeetoille ja apostoleille ja heidän kauttaan muille ihmisille, ei ollut heidän omaa puhettaan, vaan he puhuivat Pyhän Hengen johtamina sen, minkä saivat Jumalalta (2. Piet. 1:21).

Kristuksen työ jatkuu

Jeesuksen taivaaseen astumisen jälkeen apostolit jatkoivat hänen työtään. Jeesuksen lupauksen mukaan Pyhä Henki opetti apostoleita ja palautti heidän mieliinsä kaiken, mitä Jeesus oli heille puhunut (Joh. 14:26). Pyhä Henki johti heidät tuntemaan koko Kristuksen totuuden, ei vain jotakin osaa siitä. Pyhä Henki ilmoitti apostoleille sen, minkä sai Kristukselta (Joh. 16:12–16).

Raamatun mukaan Jeesus Kristus itse on totuus ja armo. Tieto muuttuu, mutta totuus pysyy aina samana, muuttumattomana. (Joh. 1:17, 14:6; Hepr. 13:8.) Tämän Jumalan muuttumattoman totuuden saimme kokonaan Kristuksessa. Vaikka ilmoituksen aika on päättynyt apostoleihin, Kristuksen työ maailmassa jatkuu hänen seurakunnassaan Pyhän Hengen työnä (KO 44).

Muuttumaton oppi

Koska koko totuus on ilmoitettu apostoleille, mitään lisäilmoitusta ei enää voi tapahtua eikä tarvitse tapahtua. Kaikki on jo Kristuksessa. Apostoli Paavali muistuttaa säilyttämään apostolien julistaman Kristuksen evankeliumin sellaisena kuin he ovat sen alun perin julistaneet. Paavali ja Pietari tähdentävät kirjeissään, että evankeliumin sisältö tulee säilyttää muuttumattomana seurakunnassa. Pienikin muutos vääristää koko opin. He varoittavat vääristä opettajista, jotka pyrkivät kuljettamaan tuhoisia harhaoppeja seurakunnan keskuuteen (1. Tim. 6:20–21; 2. Piet. 2:1).

Saarnan sisältöä pitääkin aina arvioida sen sisällön mukaan, ei julistajan persoonan tai hänen arvovaltansa perusteella. Paavali toteaa galatalaiskirjeessä yksiselitteisesti, että jos joku – joko he itse tai vaikkapa taivaan enkeli – julistaa evankeliumia, joka on vastoin sitä mitä apostolit ovat alkujaan julistaneet, hän olkoon kirottu (Gal. 1:6–12).

Raamattu työn perustana

Tuo Vanhan ja Uuden testamentin pyhien ja Kristuksen kautta tapahtunut ilmoitus on tallennettu Raamattuun. Jumalan Pyhä Henki opettaa ymmärtämään tätä ilmoitusta (Luuk. 24:32). Sen vuoksi kaiken opetuksen tulee perustua Raamattuun. Jos opetus ei perustu Raamattuun, se on ainoastaan ihmismielipiteitä, joilla ei ole Jumalan sanan arvovaltaa. Esimerkiksi Paavali erotti tarkasti oman mielipiteensä Herran käskystä eli Kristuksen ilmoituksesta (1. Kor. 7:25, 40).

Apostolien teoissa kerrotaan juutalaisista, jotka ottivat Paavalin saarnaaman sanan vastaan ja tutkivat joka päivä, oliko heille saarnattu sana Raamatun mukaista (Ap. t. 17:11). Yhä edelleen on sekä saarnaajien että kuulijoiden hyvä tutkia Raamattua, jotta pysymme Jumalan sanan perustalla, niin kukin meistä kuin yhdessä seurakuntanakin.

Pyhän Hengen johdatus

On hyvä muistaa, että usko avaa ymmärrystä mutta ei tee meistä erehtymättömiä. Uskovaisenakin voi erehtyä, kuten Pietarille kävi. Pietari ei halunnut Jeesuksen kuolevan ristillä. Hänen ajatuksensa olivat ymmärrettäviä, mutta ne nousivat ihmisen luonnosta ja olivat ristiriidassa Jumalan ajatusten ja suunnitelmien kanssa. Juuri tätä ennen Pietari oli tunnustanut Jeesukseen Messiaaksi ja Jumalan pojaksi. Tämän hän ymmärsi oikein Jumalan ilmoituksen, ei oman luontonsa perusteella. (Matt. 16:13–17, 21–23). Herran apostolissakin näkyi selkeästi kaksiosaisuus: inhimillinen turmeltunut luonto ja uusi luonto, Jumalan voima, armo.

Juuri siksi, että me erehdymme mutta Jumalan sana ei, on tärkeää, että koko ajan palaamme siihen, mitä Raamattu opettaa ja pyydämme, että Pyhä Henki avaisi meille Kristusta, Jumalan totuutta. Raamatussa Jumala on ilmoittanut tahtonsa ja miten se täytetään. Oppi on aina ollut yhtä yksinkertainen: uskon kautta Kristukseen.

Veli-Pekka Ottman

Tekstissä käsitellään seuraavaa raamatunkohtaa: 2. Piet. 1:21

Julkaistu Siionin Lähetyslehdessä 3/2016

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi