Torstai 21.11.2019
"
Minä odotan Herraa kuin vartijat aamua, hartaammin kuin vartijat aamua. Ps. 130:6

Rakkaus tekee kaiken täydelliseksi

Siionin lähetyslehti - Hartauskirjoitukset 18.2.2019 06:50 | Siionin Lähetyslehti


Paavali lienee kirjoittanut Kolossalaiskirjeen vankeusaikanaan. Kirjeen terveisissä on näkyvissä, että Paavali oli saanut terveisiä Kolossasta matkaystäviltään.
Paavali kehottaa kirjeessä rakentamaan elämän ja uskon perustan yksin Jumalan omassa pojassaan valmistamaan pelastukseen. Kristus kuoli puolestamme rakkaudesta meitä kohtaan. ”Suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa kuin antaa henkensä ystävänsä puolesta” (Joh. 15:13).

Sota-aseet käyttöön

Uskoa seuraa elämä Jumalan lapsena. Paavalin mukaan se on elämistä Kristuksen yhteydessä ja osallisuudessa: ”Juurtukaa häneen, rakentakaa elämänne hänen varaansa ja vahvistukaa uskossa sen mukaan kuin teille on opetettu” (Kol. 2:7).

Jumalan lapsen elämä ei ole oman tahdon mukaista, vaan oppaana on Pyhä Henki. Kilvoittelu on taistelua vihollisen voimaa ja omasta lihasta ja verestä nousevia synnin vaikutuksia vastaan.

Paavali kuvasi Kolossalaiskirjeessä tuota taistelua seuraavasti: ”Haudatkaa siis se, mikä teissä on maallista: siveettömyys, saastaisuus, pahat halut ja ahneus, joka on epäjumalanpalvelusta” (3:5).

Tähän taisteluun tarvitsemme kaikki Jumalan antamat sota-aseet (Ef. 6:10–17). Jumala antaa lapsilleen rohkeutta, viisautta ja voimaa arjen kilvoitteluun ja myös valtakuntansa työhön.

Armahtavaisuuden puku ylle

Kolossalaiskirjeessä Paavali kehottaa elämään kuten Jumalan lapsen tulee elää. ”Te, jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja rakkaita, pukeutukaa siis sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen ja kärsivällisyyteen.”

Jumalan lapsen elämään liittyy keskeisesti anteeksiantamus: ”Pitäkää huolta, että tulette toimeen keskenänne, antakaa anteeksi toisillenne, vaikka teillä olisikin moittimisen aihetta. Niin kuin Herra on antanut teille anteeksi, niin antakaa tekin.” (Kol. 3:13.)

Kun on saanut paljon anteeksi, on myös halu antaa anteeksi. Kilvoittelu on taistelua syntiä vastaan ja samalla elämistä anteeksiantamuksen osallisuudessa. Kilvoittelemme, että saisimme kerran voittopalkinnon, iankaikkisen elämän (2. Tim. 4:7–8).

Tuntomerkki ja Hengen hedelmä

Kolossalaiskirjeen yksi tärkeä löytö on Paavalin opetus rakkauden merkityksestä. Uskon ja Pyhän Hengen hedelmää on rakkaus. Sen olemuksesta ja merkityksestä Paavali kirjoittaa Korinttolaiskirjeessä (1. Kor. 13).

Rakkaus on myös Jumalan lapsen tuntomerkki. Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ”Minä annan teille uuden käskyn: rakastakaa toisianne! Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toinen toistanne. Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne.” (Joh. 13: 34–35).

Paavalin ja Pietarin kirjeistä voi oppia, miten tärkeää on elää ja kilvoitella Jumalan valtakunnan yhteydessä ja rakkaudessa. Uskovainen saa kokea tämän henkilökohtaisesti ja konkreettisesti matkaystävien keskellä. Se ilmenee rinnalla kulkemisena elämän myötä- ja vastoinkäymisissä sekä erityisesti tukena uskon tiellä. Jumala antaa matkaa varten läheisiä saattomiehiä tueksi ja iloksi.

Paavalin puhuttelevat sanat

Usko vaikuttaa rakkauden kautta ja se näkyy myös lähimmäisen auttamisena. ”Jos joku, jonka toimeentulo on turvattu, näkee veljensä kärsivän puutetta mutta sulkee häneltä sydämensä, kuinka Jumalan rakkaus voisi pysyä hänessä? Lapseni, älkäämme rakastako sanoin ja puheessa, vaan teoin ja totuudessa.” (1. Joh. 3:17–18.)

Keskinäiseen rakkauteen kuuluu myös se, että uskonveljeä tai -sisarta autetaan synnin alta vapauteen. Se on totuudessa rakastamista, johon Jumalan sana meitä opettaa. ”Veljet, jos joku tavataan tekemästä väärin, on teidän, joita Henki ohjaa, lempeästi ojennettava häntä. Olkaa kuitenkin varuillanne, ettette itse joudu kiusaukseen. Kantakaa toistenne takkoja, niin te toteutatte Kristuksen lain.” (Gal. 5:1–2.) 

Tämä rakkaus ei ole tai tule meistä itsestämme, vaan se on Hengen hedelmää ja taivaan lahjaa. Paavalin sanat Kolossalaiskirjeessä puhuttelevat vielä tänäänkin. ”Mutta kaiken kruunuksi tulkoon rakkaus, sillä se tekee kaiken täydelliseksi. Vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon teidät on yhden ja saman ruumiin jäseninä kutsuttu.” (3:14–15.)

Teksti: Matti Niemelä
Kuvituskuva: Kari Vengasaho
Julkaistu Siionin Lähetyslehdessä 13.2.2019

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi