Tiistai 20.8.2019
"
Älä unohda laupeutta, älä uskollisuutta - kiedo ne kaulaasi, kirjoita sydämesi tauluun, niin saat rakkautta ja kiitosta sekä Jumalalta että ihmisiltä. Sananl. 3:3-4

Suurin on rakkaus

Siionin lähetyslehti - Hartauskirjoitukset 15.3.2015 06:04 | Siionin Lähetyslehti


Kiirastorstain iltana Jeesus piti viimeisen puheen opetuslapsilleen. Jeesuksen jäähyväispuheen keskiössä oli asioista suurin, rakkaus.
”Minä annan teille uuden käskyn: rakastakaa toisianne! Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toinen toistanne. Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne.” (Joh. 13:34–35.)

Korintissa oli vaikeaa

Apostoli Paavali kirjoitti kirjeensä Korintin seurakunnalle noin pari vuosikymmentä Jeesuksen jäähyväispuheen jälkeen. Korintin kaupunki sijaitsi kapealla kannaksella, josta oli hyvät yhteydet ympäri Välimerta. Kaupunki olikin merkittävä kauppapaikka antiikin maailmassa. Ajallisen vaurauden lisäksi se tunnettiin myös paheistaan.

Sanomalle Kristuksesta löytyi kuitenkin vastaanottajia Korintista, ja sinne perustettiin seurakunta. Korintin seurakunta oli Paavalin perustamista seurakunnista suurin ja vaikein. Korintin kristittyjen kilvoittelua vaikeuttivat kaupungin tarjoamien houkutusten lisäksi opilliset epäselvyydet ja erimielisyydet. Unohdettiin, mitä Herramme jäähyväisissään oli seuraajiltaan pyytänyt: rakastakaa toisianne.

Seurakunnan vaikeuksien määrästä kertoo sekin, että Paavali kirjoitti sinne useita kirjeitä, joista osa on tallennettu ensimmäiseen ja toiseen Korinttilaiskirjeeseen. Näissä kirjeissä voi nähdä yhteisen teeman: Korintin seurakunnan ohjaaminen vaikeuksien läpi kohti rakkautta.

Agape, Jumalan rakkaus

Rakkaudesta puhutaan paljon ajassamme. Siitä puhuttiin paljon myös Korintissa. Antiikin kreikan kielessä sanalle rakkaus oli useita eri ilmauksia. Kun puhuttiin romanttisesta rakkaudesta, käytettiin sanaa ”eros”, ystävyyssuhteisiin liitettiin sana ”filos” ja kiintymykseen sana ”storge”. Joskus myös sana ”epithymia” on suomennettu rakkaudeksi, vaikka himo kuvaisikin paremmin tätä sanaa.

Raamatussa edellä mainituista rakkauden lajeista ei erikseen juuri puhuta. Raamatun sana rakkaudelle on ”agape”. Se on Jumalan rakkautta, pyyteetöntä, uhrautuvaa ja täydellistä. Sitä rakkautta kuvataan Johanneksen kirjeessä: ”Siinä on rakkaus -- ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi” (1. Joh. 4:10). Tästä rakkaudesta oli Korintin seurakunnassa puutetta. Sen tilalle oli tullut välinpitämättömyys.

Lahjat yhteiseksi rakennukseksi

Korintin seurakunnan jäsenille oli annettu monia lahjoja: tiedon, profetoimisen ja kielillä puhumisen lahjoja. Korintissa arvostettiin erityisen paljon juuri ”ihmisten ja enkelien puhetta”, siis kaunopuheisuutta ja hurmospuhetta. Osa seurakunnan jäsenistä koki huonommuutta ja epävarmuutta näiden lahjojen puuttuessa itseltä.

Paavali rohkaisi näitäkin seurakunnan jäseniä: ”koko ruumis ei voi olla yhtä silmää” (1. Kor. 12:17), eikä kaikkien tarvitse olla varustettuja samoilla lahjoilla. Jokaisella seurakunnan jäsenellä on omat ainutlaatuiset lahjansa. Saamamme lahjat voivat olla armolahjoja, kun ne käytetään Jumalan kunniaksi, lähimmäisten parhaaksi ja seurakunnan rakennukseksi.

Lahjoja oli Korintissa runsaasti ja puhetta riitti, mutta kaikki ne olisivat tyhjää kuminaa ilman rakkautta.

Vajavaisina ajassa

Paavali ylistää rakkautta ja esittää sen ”verrattomasti parempana tienä” (1. Kor. 12:31). Samalla hän myöntää, että jäämme tässä ajassa vielä vajavaisiksi. ”Nyt tietoni on vielä vajavaista, mutta kerran se on täydellistä” (1. Kor. 13:12).

Jumalan rakkauden osallisuudessa elämä jatkuu kilvoituksessa. Vanhasta osastamme johtuen rakkaudettomuus, välinpitämättömyys, on lähellä jokaista. Jumalan rakkaus on täydellistä, mutta kristityn teot jäävät vajaiksi. Siksi on tärkeä huomata Jumalan rakkaudesta vielä yksi piirre. Kun ihmisen rakkauden eri muodot kohdistuvat vain kauniiseen, täydelliseen ja hyödylliseen, niin Jumalan rakkaus on toisenlaista.

Jumala rakastaa syntistä, epäonnistuvaa ja epäilevää. Jumalan rakkaudessa ihminen saa olla vanhurskautettu syntinen ja uskoa joka päivä kaikki synnit runsain määrin anteeksi. Tämä voima auttaa Kristus-ruumiin jäseniä iloitsemaan ja kärsimään yhdessä täällä ajassa (1. Kor. 12:26).

Tuomas Tölli

Julkaistu Siionin Lähetyslehdessä 3/2015

Tekstissä käsitellään seuraavaa raamatunkohtaa: 1. Kor. 13:13

Kuvituskuva: Annika Myllylahti

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi