Sunnuntai 18.8.2019
"
Jeesus sanoi: "Hankkikaa väärällä rikkaudella ystäviä, jotka ottavat teidät iäisiin asuntoihin, kun tuota rikkautta ei enää ole." Luuk. 16:9

Jumala kirkastaa hyvyyttään sairauksienkin kautta

Siionin lähetyslehti - Pääkirjoitukset 6.11.2015 06:24 | Siionin Lähetyslehti

KUVA: PÄIVI PELTONIEMI

Terveys voidaan määritellä ruumiillisten ja henkisten sairauksien poissaolona tai hyvänä ruumiin ja mielen tilana, jota parhaiten kuvaa sana hyvinvointi. Kokemus terveydestä on subjektiivinen, koska vertaamme olotilaamme aikaisempiin kokemuksiimme. Toisaalta lääketieteellisesti ja esimerkiksi vakuutusoikeuden näkökulmasta terveyttä arvioidaan eri elintoimintojen osalta tieteellisesti suhteessa biologiseen standardiin, jota pidetään normina.
Kansantalouden näkökulmasta terveys on iso asia. Terveydenhuollon vuotuinen kustannus on Suomessa 19 miljardia euroa. Se on liki 10 prosenttia bruttokansantuotteesta. Erityissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon osuus kustannuksista on noin 50 prosenttia (Tilastokeskus).

Henkilökohtaisen hyvinvoinnin kannalta terveys on monella tapaa erittäin tärkeä asia ihmisille. Tästä syystä terveyteen liittyvään lääke- ja teknologiakehitykseen panostetaan valtavia summia. Markkinakanavat ovat pullollaan neuvoja ja tuotetarjouksia paremman terveydentilan saavuttamiseksi.

Tämä Siionin Lähetyslehden numero tarkastelee aihetta monista eri näkökulmista. Yksi tärkeä näkökulma on meidän jokaisen oma vastuumme. Alkoholin suuri kulutus on erittäin suuri terveysuhka ja monien sosiaalisten ongelmien syy yhteiskunnassamme. Kristittyinä haluamme noudattaa ehdotonta raittiutta alkoholin ja huumeiden suhteen. Myös tupakka on suuri terveysriski. Vaikka tupakoitsijoiden osuus on laskenut lähes kaikissa ikäluokissa kolmen vuosikymmenen ajan, edelleen viidesosa suomalaisista polttaa. On hyvä, että uusi tupakkalaki ottaa tiukan rajoittavan kannan tupakointiin julkisilla paikoilla. Tätä on hyvä pohtia myös rauhanyhdistyksissä. Henkilökohtaista vastuuta hyvinvoinnista ja terveydestä on hyvä toteuttaa myös järkevien ruokailu- ja liikuntatapojen avulla. Niillä on merkittävä sairauksia ennaltaehkäisevä vaikutus.

Terveys on suuri Jumalan lahja ja osa jokapäiväistä leipää, jota pyydämme Isä meidän -rukouksessa. Jeesus opettaa meitä vastuuseen Jumalan antamista lahjoista (Matt. 25:14–30). Terveys ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys. Jumala sallii meille myös sairauksia. Raamattu opettaa, että niidenkin kautta Jumala kirkastaa meille ja lähimmäisillemme voimaansa ja hyvyyttänsä (Joh. 9).

Terveys- ja sairaus-käsitteitä käytetään myös uskonopillisten asioiden yhteydessä. Paavali kirjoittaa terveellisestä opista (Tit. 1:9). Roomalaiskirjeessä hän toteaa oman kokemuksensa synnin vaikutuksesta (Room. 7:23–25). Synti aiheuttaa murhetta, ”hengellistä sairautta”. Jeesus sovitti syntimme ja kantoi sairautemme (Jes. 53).

Kimmo Puolitaival

Julkaistu Siionin Lähetyslehdessä 10/2015

Tunnisteet:


vastuu sairaus terveys

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi