Torstai 15.11.2018
"
Minä tiedän, että lunastajani elää. Hän sanoo viimeisen sanan maan päällä. Job 19:25

Jumala kirkastaa hyvyyttään sairauksienkin kautta

Siionin lähetyslehti - Pääkirjoitukset 6.11.2015 06:24 | Siionin Lähetyslehti

KUVA: PÄIVI PELTONIEMI

Terveys voidaan määritellä ruumiillisten ja henkisten sairauksien poissaolona tai hyvänä ruumiin ja mielen tilana, jota parhaiten kuvaa sana hyvinvointi. Kokemus terveydestä on subjektiivinen, koska vertaamme olotilaamme aikaisempiin kokemuksiimme. Toisaalta lääketieteellisesti ja esimerkiksi vakuutusoikeuden näkökulmasta terveyttä arvioidaan eri elintoimintojen osalta tieteellisesti suhteessa biologiseen standardiin, jota pidetään normina.
Kansantalouden näkökulmasta terveys on iso asia. Terveydenhuollon vuotuinen kustannus on Suomessa 19 miljardia euroa. Se on liki 10 prosenttia bruttokansantuotteesta. Erityissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon osuus kustannuksista on noin 50 prosenttia (Tilastokeskus).

Henkilökohtaisen hyvinvoinnin kannalta terveys on monella tapaa erittäin tärkeä asia ihmisille. Tästä syystä terveyteen liittyvään lääke- ja teknologiakehitykseen panostetaan valtavia summia. Markkinakanavat ovat pullollaan neuvoja ja tuotetarjouksia paremman terveydentilan saavuttamiseksi.

Tämä Siionin Lähetyslehden numero tarkastelee aihetta monista eri näkökulmista. Yksi tärkeä näkökulma on meidän jokaisen oma vastuumme. Alkoholin suuri kulutus on erittäin suuri terveysuhka ja monien sosiaalisten ongelmien syy yhteiskunnassamme. Kristittyinä haluamme noudattaa ehdotonta raittiutta alkoholin ja huumeiden suhteen. Myös tupakka on suuri terveysriski. Vaikka tupakoitsijoiden osuus on laskenut lähes kaikissa ikäluokissa kolmen vuosikymmenen ajan, edelleen viidesosa suomalaisista polttaa. On hyvä, että uusi tupakkalaki ottaa tiukan rajoittavan kannan tupakointiin julkisilla paikoilla. Tätä on hyvä pohtia myös rauhanyhdistyksissä. Henkilökohtaista vastuuta hyvinvoinnista ja terveydestä on hyvä toteuttaa myös järkevien ruokailu- ja liikuntatapojen avulla. Niillä on merkittävä sairauksia ennaltaehkäisevä vaikutus.

Terveys on suuri Jumalan lahja ja osa jokapäiväistä leipää, jota pyydämme Isä meidän -rukouksessa. Jeesus opettaa meitä vastuuseen Jumalan antamista lahjoista (Matt. 25:14–30). Terveys ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys. Jumala sallii meille myös sairauksia. Raamattu opettaa, että niidenkin kautta Jumala kirkastaa meille ja lähimmäisillemme voimaansa ja hyvyyttänsä (Joh. 9).

Terveys- ja sairaus-käsitteitä käytetään myös uskonopillisten asioiden yhteydessä. Paavali kirjoittaa terveellisestä opista (Tit. 1:9). Roomalaiskirjeessä hän toteaa oman kokemuksensa synnin vaikutuksesta (Room. 7:23–25). Synti aiheuttaa murhetta, ”hengellistä sairautta”. Jeesus sovitti syntimme ja kantoi sairautemme (Jes. 53).

Kimmo Puolitaival

Julkaistu Siionin Lähetyslehdessä 10/2015

Tunnisteet:


vastuu sairaus terveys

Toim. Annika Hintsala ja Jenni Hintsala

Heidän kanssaan kulje, kertomuksia nuorille

Kirja nuorista elämän murrosvaiheessa. Kertomuksissa käsitellään nuoren näkökulmasta uskoa, uskosta nousevia valintoja, omaa minuutta ja suhdetta toisiin ihmisiin. 

17 €

Väinö Havas

Joulusta jouluun – Suomen kotien lukukirja

Joulusta jouluun – Suomen kotien lukukirja julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1953. Äänikirja on tehty vuonna 1997 julkaistun uudistetun painoksen pohjalta ja sisältää 43 alkuperäisteokseen kuulunutta kertomusta. Havaksen lämminhenkisissä ja kielellisesti rikkaissa kertomuksissa korostuu kodin, uskonnon ja vapaan isänmaan arvo.

20 €

Toim. Hanna Aho ja Jouni Hintikka
 

Jaksanko luottaa? Ajankohtaista 2018

Jaksanko luottaa Jumalaan silloinkin, kun kaikki ympärilläni muuttuu ja oma elämä on kriisissä?
Vuosikirjassa 2018 käsitellään ajankohtaisia asioita uskon ja luottamuksen näkökulmasta.  

23 €

Katri Isopahkala ja Heli Säkkinen (toim.)

Siionin Joulu 2018

Siionin Joulu vieraili lampolassa seurailemassa lampaiden elämää. Lehden hartaustekstit kertovat Vapahtajasta, joka toi ihmisille rauhan ja vapauden. Sivuilta löytyy myös hiljaista puhetta joulusta ilman rakasta läheistä. Lisäksi lehti sisältää muun muassa käytännönläheisiä vinkkejä jouluaskareisiin.

7 €

Toim. Hanna Aho ja Jouni Hintikka

JAKSANKO LUOTTAA? -ÄÄNIKIRJA

Jaksanko luottaa Jumalaan silloinkin, kun kaikki ympärilläni muuttuu ja oma elämä on kriisissä?  
Vuosikirjassa 2018 käsitellään ajankohtaisia asioita uskon ja luottamuksen näkökulmasta.

20 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi