Keskiviikko 26.6.2019
"
Jumala on rakkaus. Se, joka pysyy rakkaudessa, pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä. 1 Joh. 4:16

Jumala kirkastaa hyvyyttään sairauksienkin kautta

Siionin lähetyslehti - Pääkirjoitukset 6.11.2015 06:24 | Siionin Lähetyslehti

KUVA: PÄIVI PELTONIEMI

Terveys voidaan määritellä ruumiillisten ja henkisten sairauksien poissaolona tai hyvänä ruumiin ja mielen tilana, jota parhaiten kuvaa sana hyvinvointi. Kokemus terveydestä on subjektiivinen, koska vertaamme olotilaamme aikaisempiin kokemuksiimme. Toisaalta lääketieteellisesti ja esimerkiksi vakuutusoikeuden näkökulmasta terveyttä arvioidaan eri elintoimintojen osalta tieteellisesti suhteessa biologiseen standardiin, jota pidetään normina.
Kansantalouden näkökulmasta terveys on iso asia. Terveydenhuollon vuotuinen kustannus on Suomessa 19 miljardia euroa. Se on liki 10 prosenttia bruttokansantuotteesta. Erityissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon osuus kustannuksista on noin 50 prosenttia (Tilastokeskus).

Henkilökohtaisen hyvinvoinnin kannalta terveys on monella tapaa erittäin tärkeä asia ihmisille. Tästä syystä terveyteen liittyvään lääke- ja teknologiakehitykseen panostetaan valtavia summia. Markkinakanavat ovat pullollaan neuvoja ja tuotetarjouksia paremman terveydentilan saavuttamiseksi.

Tämä Siionin Lähetyslehden numero tarkastelee aihetta monista eri näkökulmista. Yksi tärkeä näkökulma on meidän jokaisen oma vastuumme. Alkoholin suuri kulutus on erittäin suuri terveysuhka ja monien sosiaalisten ongelmien syy yhteiskunnassamme. Kristittyinä haluamme noudattaa ehdotonta raittiutta alkoholin ja huumeiden suhteen. Myös tupakka on suuri terveysriski. Vaikka tupakoitsijoiden osuus on laskenut lähes kaikissa ikäluokissa kolmen vuosikymmenen ajan, edelleen viidesosa suomalaisista polttaa. On hyvä, että uusi tupakkalaki ottaa tiukan rajoittavan kannan tupakointiin julkisilla paikoilla. Tätä on hyvä pohtia myös rauhanyhdistyksissä. Henkilökohtaista vastuuta hyvinvoinnista ja terveydestä on hyvä toteuttaa myös järkevien ruokailu- ja liikuntatapojen avulla. Niillä on merkittävä sairauksia ennaltaehkäisevä vaikutus.

Terveys on suuri Jumalan lahja ja osa jokapäiväistä leipää, jota pyydämme Isä meidän -rukouksessa. Jeesus opettaa meitä vastuuseen Jumalan antamista lahjoista (Matt. 25:14–30). Terveys ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys. Jumala sallii meille myös sairauksia. Raamattu opettaa, että niidenkin kautta Jumala kirkastaa meille ja lähimmäisillemme voimaansa ja hyvyyttänsä (Joh. 9).

Terveys- ja sairaus-käsitteitä käytetään myös uskonopillisten asioiden yhteydessä. Paavali kirjoittaa terveellisestä opista (Tit. 1:9). Roomalaiskirjeessä hän toteaa oman kokemuksensa synnin vaikutuksesta (Room. 7:23–25). Synti aiheuttaa murhetta, ”hengellistä sairautta”. Jeesus sovitti syntimme ja kantoi sairautemme (Jes. 53).

Kimmo Puolitaival

Julkaistu Siionin Lähetyslehdessä 10/2015

Tunnisteet:


vastuu sairaus terveys

Toimittanut Olli Lohi

Avaa suusi, pääskysen poika

Lapin luonto oli Laestadiuksen ”yrttitarhaa”. Siellä hän viihtyi, ja siellä hän tunsi olevansa kotonaan. Hänestä kehittyi yksi aikansa parhaista Lapin kasviston tuntijoista. Laestadius maalasi saarnoissaan Lapin maisemaa ainutlaatuisella tavalla. Hän riisui teologialta kaavun ja asetti sen kasvotusten arkitodellisuuden kanssa.

20 €

Hanna Aho
Kuvittanut Silja-Maria Wihersaari

Minne Taivaan Isä meni?

Kertomus lapsenuskosta ja ihmeellisestä varjeluksesta maailmassa, jossa ei uskota Jumalaan. Mukana on CD-äänikirja.

22 €

Kiiruhda katsomaan – Pääsiäinen sävelin

Pääsiäisajan virsiä, Siionin lauluja ja muuta pääsiäismusiikkia sisältävä äänite on jatkoa Joulu sävelin -äänitteen aloittamalle soitinmusiikin sarjalle. Jeesuksen kärsimystä ja kuolemaa käsittelevä osuus vie kuulijan keskelle Golgataa ja kristikunnan suurta surua. Äänitteen loppupuolella surumielisyys väistyy ja kuoleman voiton sanoma tuo lohtua ja iloa.

24 €

Toimittanut Hanna Kallunki

Hyvä että kerroit

Blogitekstejä elämästä, uskosta ja toivosta

Teksteissä avautuu ikkunoita Päivämiehen blogikirjoittajien arkeen ja ajatuksiin. Kirjoituksissa pohditaan niin keskeneräisyyttä ja katoavaisuutta kuin harrastuksen olemusta ja kasvatuksen haasteita. Kipu ja kaipaus, ilo ja toivo, elämän ihmettely saavat muotonsa sanoissa.

Tapio Holma

Ettekö ole lukeneet? Sytykkeitä Raamatun tutkimiseen

Kirja nostaa esiin raamatunkohtia, joiden henkilökuvat tai tapahtumat antavat ajattelemisen aihetta. Monet henkilöistä ovat Raamatun suurten kertomusten sivuhahmoja, tavallisia ihmisiä, joiden kohdalle Jeesus pysähtyi, tai jotka Jumala valitsi työvälineikseen.
Pääosa kirjoituksista on julkaistu aiemmin Päivämiehen Kapsäkki-liitteessä.

19 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi