Lauantai 20.7.2019
"
Kuinka sinä voit tuomita veljesi? Tai sinä toinen, kuinka voit halveksia veljeäsi? Kaikki me joudumme Jumalan tuomioistuimen eteen. Room. 14:10

Perhe, yhteiskunnan perussolu

Usko ja elämä - Pääkirjoitukset 10.5.2017 07:01 | Siionin Lähetyslehti


Moniarvoisessa ja yksilön vapautta korostavassa ajassamme perheen yksiselitteinen määritteleminen koetaan vaikeaksi. Mitkä kaikki yhteiselämän muodot tulisi luokitella perheeksi? 
Perinteinen käsitys perheestä perustuu naisen ja miehen väliseen avioliittoon. Avioliitto on yhteiskunnallinen instituutio, mutta ennen kaikkea se on Jumalan siunaama pyhä liitto naisen ja miehen yhteiselämää varten. Elinikäiseksi tarkoitettu avioliitto luo pohjan sille, että perheestä muodostuu koko yhteiskunnan perussolu. Jos perussolut hajoavat, yhteiskunta alkaa sairastaa.

Emmehän väsy ja lakkaa puolustamasta kristillistä avioliitto- ja perhekäsitystä yhteiskunnassamme sekä yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa? Osoitamme avioliiton arvostusta erityisesti sillä, että näemme itse aviopuolison ja perheen Jumalan antamana lahjana ja tehtävänä. Arvokkaan lahjan vuoksi kannattaa nähdä vaivaa ja olla valmis myös uhrauksiin – yksilöllisten tarpeiden ja pyrkimysten kustannuksellakin.

Hyvässä parisuhteessa aviopuolisot saavat toisiltaan rakkautta ja tukea. Jumalan luomistyö jatkuu avioliitossa, jossa uusi elämä syntyy miehen ja naisen yhteiselämän kautta. Lapsen kasvun, kehityksen ja hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että hänen turvanaan ovat sekä äiti että isä. Pienten lasten vanhemmat tarvitsevat niin lähellä olevien ihmisten kuin yhteiskunnan ennakoivan tuen, esimerkiksi kotiavun muodossa. Erityinen tuki on tarpeen silloin, jos toinen vanhemmista joutuu erilaisten elämäntilanteiden seurauksena huolehtimaan yksin lapsistaan.

Perheiden ja lasten hyvinvoinnin kannalta toimiva, tasapainoinen ja molempien puolisoiden tarpeet huomioiva parisuhde, avioliitto, on kaiken perusta. Avoimuuteen ja anteeksiantavaan rakkauteen pohjautuva aviosuhde luo kasvupohjan ja kodin lapsille. Uskovaisessa kodissa syntien anteeksiantamuksen evankeliumi sekä hoitaa että antaa voimaa arkeen. 

Jokainen meistä vaikuttaa lähiyhteisönsä elämään ja laajemminkin yhteiskuntaan omalla työllään, toiminnallaan, mielipiteillään ja asenteillaan. Puhuessamme perheestä yhteiskunnan perussoluna emme tahdo unohtaa, että jokainen ihminen on yksilönä arvokas ja ainutkertainen – elämänosastaan riippumatta. On tärkeää, että arvostamme toisiamme ja hyväksymme erilaisuuden.

Jumala sana saakoon ohjata kaikkien meidän elämää ja elämänvalintojamme. Antakoon se meille halua ja voimaa tukea toisiamme niin ajallisesti kuin hengellisestikin.

Hannu Kallunki
Julkaistu Siionin Lähetyslehdessä 10.5.2017

Kuvituskuva: Jarmo Määttä

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi