Keskiviikko 14.11.2018
"
Minut itseni uhrataan jo pian, lähtöni hetki on tullut. Olen kilpaillut hyvän kilpailun, olen juossut perille ja säilyttänyt uskoni. 2 Tim. 4:6-7

Toisen huomioiminen on rakkauden palvelua

Siionin lähetyslehti - Pääkirjoitukset 12.3.2014 13:27 | Siionin Lähetyslehti
Lähimmäisen kunnioittaminen on arvo, joka näkyy arkipäivässämme. Se tulee esille puheissamme, asenteissamme, tekemisissämme ja suhtautumisessamme lähimmäisiin, esimiehiin, viranomaisiin, hallitusvaltaan ja yhteisiin asioihin. Tässä ajassa puhutaan paljon kunnioittamisen puuttumisesta. Toisinaan tuntuu siltä, että kunnioittaminen on kärsinyt inflaation. Tämä huoli on monella kasvatustyötä tekevällä.
Myös monet yhteiskunnalliset muutokset tuovat keskusteluun asioita, jotka saattavat herättää voimakkaita tunteita ja ristiriitoja. Rahan vallan seuraukset näkyvät yhä vahvemmin yhteiskunnassamme, kun vähävaraiset joutuvat huonompaan asemaan ja rikkaat vaurastuvat. Ketä ahneet kasvutavoitteet ja kova kilpailu palvelevat? Mitä tässä ajassa on palvelu, jossa ihminen asettuu toisen rinnalle auttamaan? Huomaammeko apua tarvitsevia?

Sana diakonia on kreikkaa ja tarkoittaa palvelua. Diakonia on kristilliseen uskoon ja rakkauteen perustuvaa palvelua. Se perustuu Raamatun opetuksiin lähimmäisenrakkaudesta ja alkukirkossa vakiintuneeseen tapaan huolehtia vähäosaisista. Diakoniassa on läsnä rakkaus, halu palvella ja auttaa. Se etsii, lievittää ja poistaa ihmisten hätää ja kärsimystä. Diakonia pyrkii herättelemään myös yhteiskunnallista ja kansainvälistä vastuuta.

Asuminen demokraattisesti toimivassa yhteiskunnassa, jossa ihmisarvoja kunnioitetaan, ei ole itsestäänselvyys. Siitä saamme kuulla usein tiedotusvälineistä eri puolilta maailmaa. Tulemmeko ajatelleeksi sen merkitystä omassa elämässämme?

Raamattu neuvoo: ”Jos on mahdollista ja jos se teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien kanssa” (Room. 12:18). Vaikka emme ajattelisi kaikista asioista samalla tavalla, voimme kuitenkin kunnioittaa ihmisinä toisiamme ja keskustella avoimesti lähimmäistemme kanssa. Se kasvattaa luottamusta ja rakentaa rauhaa.

Ymmärrämme rauhan usein pelkästään sodan, väkivallan ja sorron poissaolona. Se on käsitteenä kuitenkin paljon laajempi. Vanhassa testamentissa esiintyvä hepreankielinen rauhaa tarkoittava sana šalom ja Uuden testamentin kreikankielisessä alkutekstissä esiintyvä sana έιρηνη eireenee tarkoittavat myös eheyttä, hyvinvointia, terveyttä ja rauhantoivotusta. Paavali mainitsee rauhan yhtenä Hengen hedelmänä (Gal. 5:22).

Kristitty ei toimi Jumalan tahdon mukaan pakosta, vastahakoisesti tai palkan toivossa. Jeesus opetti: ”Joka teistä on suurin, se olkoon toisten palvelija” (Matt. 23:11). Kuitenkaan ihminen ei pelastu teoilla, vaan uskossa Kristukseen, mikä ilmenee rakkauden tekoina. Paavali kirjoittaa: ”Ainoa tärkeä on rakkautena vaikuttava usko (Gal. 5:6). Se on Jeesuksen opetuslasten tuntomerkki (Joh.13:35).

Olli Lohi

Julkaistu Siionin Lähetyslehdessä 3/2014

Toim. Hanna Aho ja Jouni Hintikka
 

Jaksanko luottaa? Ajankohtaista 2018

Jaksanko luottaa Jumalaan silloinkin, kun kaikki ympärilläni muuttuu ja oma elämä on kriisissä?
Vuosikirjassa 2018 käsitellään ajankohtaisia asioita uskon ja luottamuksen näkökulmasta.  

23 €

Väinö Havas

Joulusta jouluun – Suomen kotien lukukirja

Joulusta jouluun – Suomen kotien lukukirja julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1953. Äänikirja on tehty vuonna 1997 julkaistun uudistetun painoksen pohjalta ja sisältää 43 alkuperäisteokseen kuulunutta kertomusta. Havaksen lämminhenkisissä ja kielellisesti rikkaissa kertomuksissa korostuu kodin, uskonnon ja vapaan isänmaan arvo.

20 €

Katri Isopahkala ja Heli Säkkinen (toim.)

Siionin Joulu 2018

Siionin Joulu vieraili lampolassa seurailemassa lampaiden elämää. Lehden hartaustekstit kertovat Vapahtajasta, joka toi ihmisille rauhan ja vapauden. Sivuilta löytyy myös hiljaista puhetta joulusta ilman rakasta läheistä. Lisäksi lehti sisältää muun muassa käytännönläheisiä vinkkejä jouluaskareisiin.

7 €

Toim. Annika Hintsala ja Jenni Hintsala

Heidän kanssaan kulje, kertomuksia nuorille

Kirja nuorista elämän murrosvaiheessa. Kertomuksissa käsitellään nuoren näkökulmasta uskoa, uskosta nousevia valintoja, omaa minuutta ja suhdetta toisiin ihmisiin. 

17 €

Toim. Hanna Aho ja Jouni Hintikka

JAKSANKO LUOTTAA? -ÄÄNIKIRJA

Jaksanko luottaa Jumalaan silloinkin, kun kaikki ympärilläni muuttuu ja oma elämä on kriisissä?  
Vuosikirjassa 2018 käsitellään ajankohtaisia asioita uskon ja luottamuksen näkökulmasta.

20 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi