Keskiviikko 16.10.2019
"
Vapauteen Kristus meidät vapautti. Pysykää siis lujina älkääkä alistuko uudelleen orjuuden ikeeseen. Gal. 5:1

Usko synnyttää Hengen yhteyden

Usko ja elämä - Pääkirjoitukset 12.8.2019 13:12 | Päivämies


Ihmiselämä syntyy Jumalan luomana, ja ihminen on osa Jumalan luomistyön kokonaisuutta. Raamatun mukaan Jumala loi ihmisen kuvakseen ja kaltaisekseen. Yhdestä ihmisestä hän on luonut koko ihmissuvun, kaikki kansat asumaan eri puolilla maan päällä. Hän on säätänyt niille määräajat ja asuma-alueiden rajat.
Me rakennamme kukin omaa elämäämme niistä lähtökohdista,­ jotka meille on annettu. Kukaan ei voi valita omaa syntymäaikaansa, -paikkaansa tai -ympäristöään. Elämä on näin Jumala johdatuksen ja siunauksen varassa. 

Kirkkomme Kristinoppi kuvaa ihmisen ja Jumalan ainutlaatuista suhdetta: ”Ihminen on ainoa olento maailmassa, joka voi kuulla Jumalan äänen, turvautua häneen, rakastaa ja palvella häntä. Tämä johtuu siitä, että ihminen on luotu Jumalan kuvaksi” (KO 15).

Jumalan kuvaksi luotuna jokaisella ihmisellä on yhtäläinen ihmisarvo. Jokainen on omana itsenään Jumalalle arvokas, ainutlaatuinen yksilö. Olemme erilaisia ulkonäöltämme, lahjakkuuksiltamme, luonteenpiirteiltämme. Tämä heijastaa Jumalan luomistyön rikkautta.

Elämme moniarvoisessa maailmassa. Kaikkina aikoina ympäröivä kulttuuri erilaisine arvoineen on vaikuttanut myös uskovaisten elämään. Liikkuminen, lisääntyvä muuttoliike ja teknologian kehitys ovat lisänneet kosketuspintaa erilaisten aatemaailmojen kanssa ja edistäneet kulttuurien leviämistä.

Ihminen peilaa ja arvioi omaa elämäänsä toisten ihmisten kautta. Luomme jo ulkoisen olemuksen perusteella mielikuvia. Monesti ne eivät pidä paikkaansa. Erityisesti silloin joudumme harhaan, jos arvioim­me toisessa kulttuurissa elävän ihmisen elämää omista lähtökohdistamme.

Eri kulttuurista tulevien kohtaaminen on usein avannut näkemään jokaisessa arvokkaan Jumalan luoman ihmisen.

Raamatun pelastava sanoma on tarkoitettu jokaiselle ihmiselle. Jumalan lasten tehtävänä on mennä kaikkialle maailmaan ja kutsua Jumalan armosta osattomia ihmisiä kaikista kansoista ja kulttuureista Jumalan valtakuntaan.

Kun Pyhä Henki saa vaikuttaa evankeliumin välityksellä ihmisessä uskon lahjan, syntyy Jumalan lasten välille Hengen yhteys. Tästä Paavali kirjoittaa Efesolaiskirjeessä: ”Te ette siis ole vieraita ja muukalaisia, vaan kuulutte Jumalan perheeseen, samaan kansaan kuin pyhät. Te olette kiviä siinä rakennuksessa, jonka perustuksena ovat apostolit ja profeetat ja jonka kulmakivenä on itse Kristus Jeesus. Hän liittää koko rakennuksen yhteen niin että se kasvaa Herran pyhäksi temppeliksi, ja hän liittää teidätkin Hengellään rakennuskivinä Jumalan asumukseen.” (Ef. 2:19­–22.)

Teksti: Olli Lohi
Kuvituskuva: Päivi Peltoniemi

Julkaistu Siionin Lähetyslehdessä 7.8.2019

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi