Torstai 18.7.2019
"
Jokainen polvi on notkistuva Herran edessä ja jokainen kieli on ylistävä Jumalaa. Room. 14:11

Jumala on antanut luovuuden lahjan

Siionin lähetyslehti - Pääkirjoitukset 10.9.2014 00:00 | Siionin Lähetyslehti
Luther kuvaa ensimmäisessä uskonkappaleessa, miten Jumala on luonut kaiken: ”Uskon, että Jumala on luonut minut sekä koko luomakunnan, antanut minulle ruumiin ja sielun, silmät, korvat ja kaikki jäsenet, järjen ja kaikki aistit sekä pitää niitä jatkuvasti yllä.” 
Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen ja antoi ihmisellekin luovuuden lahjan. Luovuus on kyky oivaltaa ja luoda jotakin uutta. Se on taito löytää rutiininomaisen ajattelun ohella uusia näkökulmia ja ratkaisuja erilaisiin kysymyksiin. Luovuuteen tarvitaan kokeilunhalua ja mielikuvitusta.

Jumala on antanut jokaiselle omia erityislahjoja luovuuden alueella. Niitä ihminen voi käyttää elämän edellytysten kehittämiseksi ja suojelemiseksi. Koko ihmiskunnan tekninen ja henkinen kehitys, josta saamme nauttia tänä aikana, on edellyttänyt luovaa ajattelua ja uusia ratkaisuja mitä moninaisimmilla elämän alueilla.

Syntiinlankeemuksen perinnön vaikutuksesta ihminen on kehittänyt myös Jumalan luomaa maailmaa ja toisia ihmisiä tuhoavia ja vahingoittavia asioita. Nykyisillä joukkotuhoaseilla voitaisiin tuhota suuri osa ihmiskuntaa. Itsekkyydessään ihminen käyttää myös luonnonvaroja siten, että niiden ehtyminen tai turmeltuminen tuo köyhyyttä monille ja vaarantaa myös tulevien sukupolvien elämän edellytyksiä. Näidenkin ongelmien ratkaisemiseen tarvitaan luovuutta.

Luovuus ei kuulu vain tieteen tai taiteen ammattilaisille. Se ei riipu iästä, koulutuksesta tai kehitystasosta. Luomisen iloa voi kokea jokainen. Sitä voi kokea ensimmäisiä kuvallisia tuotoksiaan vanhemmilleen esittelevä pieni lapsi tai omilla sanoillaan ja omalla nuotillaan laulava kehitysvammainen. Meidän ei tule vähätellä tällaista, vaan rohkaista käyttämään Jumalan antamaa luovuutta juuri kullekin ominaisella tavalla.

Pyhä Henki opettaa kristittyjä käyttämään luovuuden lahjaa oikein, Jumalan kunniaksi ja lähimmäisen parhaaksi. Pyhä Henki antaa meille halun ja taidon antaa lahjojamme ja luovuuttamme myös Jumalan valtakunnan työhön. Paavali kirjoittaa: ”Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. Jumalan voiman vaikutuksia on monenlaisia, mutta hän, joka meissä kaikissa kaiken vaikuttaa, on sama. Hän antaa Hengen ilmetä itse kussakin erityisellä tavalla, yhteiseksi hyödyksi.” (1. Kor. 12: 4–7.)

Jumalan sana on muuttumaton. Mutta ne tavat, joilla me tuomme Jumalan sanan tänään mahdollisimman monen ulottuville, on tarvinnut monien veljien ja sisarten luovaa panosta. Lahjoja ja luovuutta on käytetty paljon vuosien mittaan myös kristillisyytemme suurten seurojen järjestelyissä. Tämän ansiosta olemme saaneet kokoontua kuluneenakin kesänä hyvien palvelujen keskellä ja turvallisesti Jumalan sanan kuuloon.

Uskonelämää tukevalla ja kauniilla tavalla kristittyjen luovuus näkyy myös kristillisyytemme julkaisutoiminnassa. Uskovaiset ovat antaneet lahjansa palvelemaan Jumalan valta-kunnan työtä käsikirjoituksillaan, runoillaan ja sävellyksillään. Niin lasten, nuorten kuin aikuistenkin kirjat tuovat esille havainnollisella tavalla, millaista on uskovaisena kilvoitteleminen. Kaunis hengellinen musiikki virkistää ja kirkastaa uskomisen kalleutta. Julkaisuja kannattaa lukea ja kuunnella, ne on tehty meidän uskonelämämme rakennukseksi. Näin tuemme myös taloudellisesti Jumalan valtakunnan työtä.

Kun Pyhä Henki ohjaa luovuutta, sen vaikutukset rakentavat Jumalan seurakuntaa ja vahvistavat Jumalan lasten uskoa ja keskinäistä rakkautta. Kaikki tapahtuu "yhteiseksi hyväksi", kuten Paavali toteaa.

Viljo Juntunen

Julkaistu Siionin Lähetyslehdessä 9/2014.

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi