Lauantai 17.11.2018
"
"He eivät enää voi kuolla, sillä he ovat enkelien kaltaisia. He ovat Jumalan lapsia, ylösnousemuksesta osallisia." Luuk. 20:36

Erilaisina, ainutlaatuisina ja samanarvoisina

Siionin lähetyslehti - Pääkirjoitukset 8.10.2014 00:00 | Siionin Lähetyslehti
Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi, erilaisiksi, mutta samanarvoisiksi. Erilaisuuden voi todeta helpoimmin ulkoisten piirteiden perusteella, mutta meissä ihmisissä on myös eroavuuksia, jotka eivät näy ulospäin.
Sukupuolisuus läpäisee kaiken inhimillisen elämän. Se näkyy naisen ja miehen kiinnostuksen kohteissa sekä heidän tavassaan puhua ja asennoitua. Sukupuolten välinen erilaisuus on Jumalan luoma suuri rikkaus sekä elämän jatkumisen edellytys.

Seksuaalisuus on osa ihmistä koko hänen elämänsä ajan. Se liittyy persoonallisuuteemme, jossa yhdistyvät erilaiset piirteet ja taipumukset. Seksuaalisuus on Jumalan luoma valoisa, kaunis ja elämää ylläpitävä voima.

Jumala loi ensimmäiset ihmiset mieheksi ja naiseksi, ja liitti heidät sanallaan  aviopuoli­soiksi (1. Moos. 1:27). Raamatun mukaan avioliitto on säädetty miehen ja naisen elinikäiseksi yhteiselämän muodoksi. Muunlaisia parisuhteen muotoja Raamattu pitää syntinä (1. Kor. 6:9).

Jumalan sanalla yhteen liitetyn naisen ja miehen välinen aviosuhde on ihmissuhteiden joukossa kokonaisvaltaisin. Tähän sitoutuminen merkitsee vastuunottamista itsestä ja toisesta. Yhteinen elämä sisältää paljon erilaisia valintoja, joilla avioliiton onnea voidaan vaalia.

Aviopuolisoiden tehtävänä on tukea ja palvella toisiaan. He ovat myös toisilleen saattajia elämän tiellä. Jumalan sanan elämää suojeleviin neuvoihin pohjautuva usko antaa vahvan pohjan yhteiselle elämälle.

Tunteet ovat keskeinen osa jokaisen ihmisen elämää. Aviopuolison kuunteleminen ja hänen asioidensa tärkeänä pitäminen lujittavat yhteyttä ja rakkautta. Toimivan ja tasapuolisen vuorovaikutuksen kautta opitaan ymmärtämään aviopuolisoa ja hänen tarpeitaan. Arjessa tarvitaan hellyyttä ja lämpöä.

Luottamus on kestävän ihmissuhteen kulmakivi, ja se luo pohjaa myös onnelliselle avioliitolle. Avioelämässä korostuu puolisoiden luottamus toistensa fyysiseen ja henkiseen uskollisuuteen. Sitä rakennetaan avoimuuden ja asioiden jakamisen kautta. Luottamuksen rikkominen tuo turvattomuutta ja pelkoa; siitä aiheutuneiden haavojen korjautuminen vie aikaa.

Avioliittoon kuuluu oleellisena osana myös fyysinen yhteenkuuluvuus, seksuaalisuus. Jumalan luomistyön jatkuvuuden lisäksi se lähentää aviopuolisoita toisiinsa ja rikastuttaa aviopuolisoiden välistä suhdetta.

Kaikilla ei ole elämänkumppania. Aviopuolison löytyminen ei ole Jumalan siunauksen mittari. Ihminen voi kokea elämässään suuren Jumalan johdatuksen ja siunauksen sekä tuntea elämänsä tasapainoiseksi, olipa hänellä puolisoa tai ei.

Jotkut toivovat ja kaipaavat aviopuolisoa, mutta heidän kaipuunsa ei ole täyttynyt. Tuemmehan toisiamme, ettei kukaan uupuisi yksinäisyyden eikä  muidenkaan vaikeuksien kanssa. Yhteydenpitäminen erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kanssa tuo sisältöä elämäämme ja auttaa ymmärtämään toisiamme.

Rakastaa ja tulla rakastetuksi ovat elämän suurimpia asioita. Rakkaus on toisen kunnioittamista ja huomioimista. Sitä kaipaamme jokainen: nuorempi ja vanhempi, yksin ja aviopuolison kanssa elävä.

Rakkaus ja toisen ihmisen arvostaminen näkyy arjen keskellä pienissä ja suurissa asioissa, ystävällisissä sanoissa ja teoissa. Raamattu opastaa meitä näkemään toisemme Jumalan luomina, ainutlaatuisina ihmisinä, hänen kuvinaan (Ps. 139:13–16).

Olli Lohi
Julkaistu Siionin Lähetyslehdessä 10/2014.

Toim. Hanna Aho ja Jouni Hintikka
 

Jaksanko luottaa? Ajankohtaista 2018

Jaksanko luottaa Jumalaan silloinkin, kun kaikki ympärilläni muuttuu ja oma elämä on kriisissä?
Vuosikirjassa 2018 käsitellään ajankohtaisia asioita uskon ja luottamuksen näkökulmasta.  

23 €

Toim. Annika Hintsala ja Jenni Hintsala

Heidän kanssaan kulje, kertomuksia nuorille

Kirja nuorista elämän murrosvaiheessa. Kertomuksissa käsitellään nuoren näkökulmasta uskoa, uskosta nousevia valintoja, omaa minuutta ja suhdetta toisiin ihmisiin. 

17 €

Toim. Hanna Aho ja Jouni Hintikka

JAKSANKO LUOTTAA? -ÄÄNIKIRJA

Jaksanko luottaa Jumalaan silloinkin, kun kaikki ympärilläni muuttuu ja oma elämä on kriisissä?  
Vuosikirjassa 2018 käsitellään ajankohtaisia asioita uskon ja luottamuksen näkökulmasta.

20 €

Väinö Havas

Joulusta jouluun – Suomen kotien lukukirja

Joulusta jouluun – Suomen kotien lukukirja julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1953. Äänikirja on tehty vuonna 1997 julkaistun uudistetun painoksen pohjalta ja sisältää 43 alkuperäisteokseen kuulunutta kertomusta. Havaksen lämminhenkisissä ja kielellisesti rikkaissa kertomuksissa korostuu kodin, uskonnon ja vapaan isänmaan arvo.

20 €

Katri Isopahkala ja Heli Säkkinen (toim.)

Siionin Joulu 2018

Siionin Joulu vieraili lampolassa seurailemassa lampaiden elämää. Lehden hartaustekstit kertovat Vapahtajasta, joka toi ihmisille rauhan ja vapauden. Sivuilta löytyy myös hiljaista puhetta joulusta ilman rakasta läheistä. Lisäksi lehti sisältää muun muassa käytännönläheisiä vinkkejä jouluaskareisiin.

7 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi