Maanantai 24.6.2019
"
Jumala lunastaa minut, hän tempaa minut tuonelan otteesta. Ps. 49:16

Erilaisina, ainutlaatuisina ja samanarvoisina

Siionin lähetyslehti - Pääkirjoitukset 8.10.2014 00:00 | Siionin Lähetyslehti
Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi, erilaisiksi, mutta samanarvoisiksi. Erilaisuuden voi todeta helpoimmin ulkoisten piirteiden perusteella, mutta meissä ihmisissä on myös eroavuuksia, jotka eivät näy ulospäin.
Sukupuolisuus läpäisee kaiken inhimillisen elämän. Se näkyy naisen ja miehen kiinnostuksen kohteissa sekä heidän tavassaan puhua ja asennoitua. Sukupuolten välinen erilaisuus on Jumalan luoma suuri rikkaus sekä elämän jatkumisen edellytys.

Seksuaalisuus on osa ihmistä koko hänen elämänsä ajan. Se liittyy persoonallisuuteemme, jossa yhdistyvät erilaiset piirteet ja taipumukset. Seksuaalisuus on Jumalan luoma valoisa, kaunis ja elämää ylläpitävä voima.

Jumala loi ensimmäiset ihmiset mieheksi ja naiseksi, ja liitti heidät sanallaan  aviopuoli­soiksi (1. Moos. 1:27). Raamatun mukaan avioliitto on säädetty miehen ja naisen elinikäiseksi yhteiselämän muodoksi. Muunlaisia parisuhteen muotoja Raamattu pitää syntinä (1. Kor. 6:9).

Jumalan sanalla yhteen liitetyn naisen ja miehen välinen aviosuhde on ihmissuhteiden joukossa kokonaisvaltaisin. Tähän sitoutuminen merkitsee vastuunottamista itsestä ja toisesta. Yhteinen elämä sisältää paljon erilaisia valintoja, joilla avioliiton onnea voidaan vaalia.

Aviopuolisoiden tehtävänä on tukea ja palvella toisiaan. He ovat myös toisilleen saattajia elämän tiellä. Jumalan sanan elämää suojeleviin neuvoihin pohjautuva usko antaa vahvan pohjan yhteiselle elämälle.

Tunteet ovat keskeinen osa jokaisen ihmisen elämää. Aviopuolison kuunteleminen ja hänen asioidensa tärkeänä pitäminen lujittavat yhteyttä ja rakkautta. Toimivan ja tasapuolisen vuorovaikutuksen kautta opitaan ymmärtämään aviopuolisoa ja hänen tarpeitaan. Arjessa tarvitaan hellyyttä ja lämpöä.

Luottamus on kestävän ihmissuhteen kulmakivi, ja se luo pohjaa myös onnelliselle avioliitolle. Avioelämässä korostuu puolisoiden luottamus toistensa fyysiseen ja henkiseen uskollisuuteen. Sitä rakennetaan avoimuuden ja asioiden jakamisen kautta. Luottamuksen rikkominen tuo turvattomuutta ja pelkoa; siitä aiheutuneiden haavojen korjautuminen vie aikaa.

Avioliittoon kuuluu oleellisena osana myös fyysinen yhteenkuuluvuus, seksuaalisuus. Jumalan luomistyön jatkuvuuden lisäksi se lähentää aviopuolisoita toisiinsa ja rikastuttaa aviopuolisoiden välistä suhdetta.

Kaikilla ei ole elämänkumppania. Aviopuolison löytyminen ei ole Jumalan siunauksen mittari. Ihminen voi kokea elämässään suuren Jumalan johdatuksen ja siunauksen sekä tuntea elämänsä tasapainoiseksi, olipa hänellä puolisoa tai ei.

Jotkut toivovat ja kaipaavat aviopuolisoa, mutta heidän kaipuunsa ei ole täyttynyt. Tuemmehan toisiamme, ettei kukaan uupuisi yksinäisyyden eikä  muidenkaan vaikeuksien kanssa. Yhteydenpitäminen erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kanssa tuo sisältöä elämäämme ja auttaa ymmärtämään toisiamme.

Rakastaa ja tulla rakastetuksi ovat elämän suurimpia asioita. Rakkaus on toisen kunnioittamista ja huomioimista. Sitä kaipaamme jokainen: nuorempi ja vanhempi, yksin ja aviopuolison kanssa elävä.

Rakkaus ja toisen ihmisen arvostaminen näkyy arjen keskellä pienissä ja suurissa asioissa, ystävällisissä sanoissa ja teoissa. Raamattu opastaa meitä näkemään toisemme Jumalan luomina, ainutlaatuisina ihmisinä, hänen kuvinaan (Ps. 139:13–16).

Olli Lohi
Julkaistu Siionin Lähetyslehdessä 10/2014.

Tapio Holma

Ettekö ole lukeneet? Sytykkeitä Raamatun tutkimiseen

Kirja nostaa esiin raamatunkohtia, joiden henkilökuvat tai tapahtumat antavat ajattelemisen aihetta. Monet henkilöistä ovat Raamatun suurten kertomusten sivuhahmoja, tavallisia ihmisiä, joiden kohdalle Jeesus pysähtyi, tai jotka Jumala valitsi työvälineikseen.
Pääosa kirjoituksista on julkaistu aiemmin Päivämiehen Kapsäkki-liitteessä.

19 €

Toimittanut Olli Lohi

Avaa suusi, pääskysen poika

Lapin luonto oli Laestadiuksen ”yrttitarhaa”. Siellä hän viihtyi, ja siellä hän tunsi olevansa kotonaan. Hänestä kehittyi yksi aikansa parhaista Lapin kasviston tuntijoista. Laestadius maalasi saarnoissaan Lapin maisemaa ainutlaatuisella tavalla. Hän riisui teologialta kaavun ja asetti sen kasvotusten arkitodellisuuden kanssa.

20 €

Toimittanut Hanna Kallunki

Hyvä että kerroit

Blogitekstejä elämästä, uskosta ja toivosta

Teksteissä avautuu ikkunoita Päivämiehen blogikirjoittajien arkeen ja ajatuksiin. Kirjoituksissa pohditaan niin keskeneräisyyttä ja katoavaisuutta kuin harrastuksen olemusta ja kasvatuksen haasteita. Kipu ja kaipaus, ilo ja toivo, elämän ihmettely saavat muotonsa sanoissa.

Kiiruhda katsomaan – Pääsiäinen sävelin

Pääsiäisajan virsiä, Siionin lauluja ja muuta pääsiäismusiikkia sisältävä äänite on jatkoa Joulu sävelin -äänitteen aloittamalle soitinmusiikin sarjalle. Jeesuksen kärsimystä ja kuolemaa käsittelevä osuus vie kuulijan keskelle Golgataa ja kristikunnan suurta surua. Äänitteen loppupuolella surumielisyys väistyy ja kuoleman voiton sanoma tuo lohtua ja iloa.

24 €

Hanna Aho
Kuvittanut Silja-Maria Wihersaari

Minne Taivaan Isä meni?

Kertomus lapsenuskosta ja ihmeellisestä varjeluksesta maailmassa, jossa ei uskota Jumalaan. Mukana on CD-äänikirja.

22 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi