Maanantai 16.9.2019
"
Herra, älä salli sorretun kääntyä pois apua saamatta, kurja ja köyhä ylistäkööt sinun nimeäsi. Ps. 74:21

Erilaisina, ainutlaatuisina ja samanarvoisina

Siionin lähetyslehti - Pääkirjoitukset 8.10.2014 00:00 | Siionin Lähetyslehti
Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi, erilaisiksi, mutta samanarvoisiksi. Erilaisuuden voi todeta helpoimmin ulkoisten piirteiden perusteella, mutta meissä ihmisissä on myös eroavuuksia, jotka eivät näy ulospäin.
Sukupuolisuus läpäisee kaiken inhimillisen elämän. Se näkyy naisen ja miehen kiinnostuksen kohteissa sekä heidän tavassaan puhua ja asennoitua. Sukupuolten välinen erilaisuus on Jumalan luoma suuri rikkaus sekä elämän jatkumisen edellytys.

Seksuaalisuus on osa ihmistä koko hänen elämänsä ajan. Se liittyy persoonallisuuteemme, jossa yhdistyvät erilaiset piirteet ja taipumukset. Seksuaalisuus on Jumalan luoma valoisa, kaunis ja elämää ylläpitävä voima.

Jumala loi ensimmäiset ihmiset mieheksi ja naiseksi, ja liitti heidät sanallaan  aviopuoli­soiksi (1. Moos. 1:27). Raamatun mukaan avioliitto on säädetty miehen ja naisen elinikäiseksi yhteiselämän muodoksi. Muunlaisia parisuhteen muotoja Raamattu pitää syntinä (1. Kor. 6:9).

Jumalan sanalla yhteen liitetyn naisen ja miehen välinen aviosuhde on ihmissuhteiden joukossa kokonaisvaltaisin. Tähän sitoutuminen merkitsee vastuunottamista itsestä ja toisesta. Yhteinen elämä sisältää paljon erilaisia valintoja, joilla avioliiton onnea voidaan vaalia.

Aviopuolisoiden tehtävänä on tukea ja palvella toisiaan. He ovat myös toisilleen saattajia elämän tiellä. Jumalan sanan elämää suojeleviin neuvoihin pohjautuva usko antaa vahvan pohjan yhteiselle elämälle.

Tunteet ovat keskeinen osa jokaisen ihmisen elämää. Aviopuolison kuunteleminen ja hänen asioidensa tärkeänä pitäminen lujittavat yhteyttä ja rakkautta. Toimivan ja tasapuolisen vuorovaikutuksen kautta opitaan ymmärtämään aviopuolisoa ja hänen tarpeitaan. Arjessa tarvitaan hellyyttä ja lämpöä.

Luottamus on kestävän ihmissuhteen kulmakivi, ja se luo pohjaa myös onnelliselle avioliitolle. Avioelämässä korostuu puolisoiden luottamus toistensa fyysiseen ja henkiseen uskollisuuteen. Sitä rakennetaan avoimuuden ja asioiden jakamisen kautta. Luottamuksen rikkominen tuo turvattomuutta ja pelkoa; siitä aiheutuneiden haavojen korjautuminen vie aikaa.

Avioliittoon kuuluu oleellisena osana myös fyysinen yhteenkuuluvuus, seksuaalisuus. Jumalan luomistyön jatkuvuuden lisäksi se lähentää aviopuolisoita toisiinsa ja rikastuttaa aviopuolisoiden välistä suhdetta.

Kaikilla ei ole elämänkumppania. Aviopuolison löytyminen ei ole Jumalan siunauksen mittari. Ihminen voi kokea elämässään suuren Jumalan johdatuksen ja siunauksen sekä tuntea elämänsä tasapainoiseksi, olipa hänellä puolisoa tai ei.

Jotkut toivovat ja kaipaavat aviopuolisoa, mutta heidän kaipuunsa ei ole täyttynyt. Tuemmehan toisiamme, ettei kukaan uupuisi yksinäisyyden eikä  muidenkaan vaikeuksien kanssa. Yhteydenpitäminen erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kanssa tuo sisältöä elämäämme ja auttaa ymmärtämään toisiamme.

Rakastaa ja tulla rakastetuksi ovat elämän suurimpia asioita. Rakkaus on toisen kunnioittamista ja huomioimista. Sitä kaipaamme jokainen: nuorempi ja vanhempi, yksin ja aviopuolison kanssa elävä.

Rakkaus ja toisen ihmisen arvostaminen näkyy arjen keskellä pienissä ja suurissa asioissa, ystävällisissä sanoissa ja teoissa. Raamattu opastaa meitä näkemään toisemme Jumalan luomina, ainutlaatuisina ihmisinä, hänen kuvinaan (Ps. 139:13–16).

Olli Lohi
Julkaistu Siionin Lähetyslehdessä 10/2014.

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi