Aika rakentaa ja purkaa

Siionin lähetyslehti - Pääkirjoitukset 12.11.2014 00:00 | Siionin Lähetyslehti
Kaikella on määräaikansa, toteaa Saarnaaja kirjassaan. Aika on rakentaa ja aika purkaa. Raamattu vertaa ihmistä maalliseen telttamajaan, jonka Jumala aikanaan pystyttää. Käsillä oleva marraskuu muistuttaa meitä siitä, että tämä maja kerran myös puretaan. Tarkoittaahan marras suomenkielessä erilaisia kuolemaan liittyviä ilmiöitä. Usein viimeistään marraskuussa ruohovartiset kasvit kuolevat eli muuttuvat martaiksi. Luonto asettuu lepotilaan.
Jumala on luonut ihmisen viljelemään ja varjelemaan maata. Itse kukin rakentaa omaa elämäänsä ja yhteiskuntaa saamiensa mahdollisuuksien mukaan. Talvikausi on monille tehokasta työn ja opiskelun aikaa. Työpaikoilla, kouluissa ja kodeissa tapahtuva arkinen aherrus on myös eräänlaista rakentamista ja rakentumista. Kokoamme vähän kerrassaan elementtejä omaa, lastemme ja läheistemme tulevaisuutta varten. Tänä aikana pyydämme taivaalliselta Isältä erityisesti sitä, että työtä ja opiskelumahdollisuuksia riittäisi kaikille sopivasti.

Jumalan lapsina olemme osa sitä rakennusta, jonka perustuksena ovat apostolit ja profeetat ja jonka kulmakivenä on itse Kristus Jeesus (Ef. 2:20). Meidät on asetettu palvelutyöhön avustamaan todellista rakentajaa Jumalaa. Monet ovat hylänneet Kristuksen, seurakunnan kulmakiven. Haluamme Jumalan työtovereina yhä kutsua kaikkia takaisin tähän yhteyteen. Jumalan seurakunnasta julistettava evankeliumi on voimallinen liittämään Sanan uskojan eläväksi kiveksi hengelliseen rakennukseen, jonka perustus kestää ajan myrskyissäkin.

Hengellisessä rakennustyössä on tärkeä muistaa apostolin julkituoma viisaus: tieto tekee ylpeäksi, rakkaus sen sijaan rakentaa (1. Kor. 8:1). Jumalan sanan opastamina teemme työtä omassa lähipiirissämme, rauhanyhdistyksien monissa palvelutehtävissä ja laajemmallakin. Tällöin emme ylpeile omalla tietämyksellämme, vaan nöyrästi kuuntelemme Jumalan ääntä. ”Ylhäältä tuleva viisaus on puhdasta ja pyhää, ja niin se myös rakentaa rauhaa, se on lempeää ja sopuisaa, täynnä armahtavaisuutta ja hyviä hedelmiä, se on tasapuolista ja teeskentelemätöntä. Vanhurskauden siemen kylvetään rauhan tekoina, ja se tuottaa hedelmän niille, jotka rauhaa rakentavat”, toteaa apostoli Jaakob. (Jaak. 3:17–18.)

Itse kunkin kohdalla työn ja rakentamisen aika päättyy kerran. Tätäkään hetkeä Jumalan lapsen ei tarvitse pelätä. Jumalalla on taivaassa ikuinen asunto meitä varten. Hänen Pyhä Henkensä opastaa ja lohduttaa täällä ajassa. Saamme olla turvallisella mielellä. Me elämme uskon varassa, emme näkemisen. (2. Kor. 5:1–7.)

Aimo Helén
Julkaistu Siionin Lähetyslehdessä 11/2014.

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi