JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Ju­ma­lan ter­ve ja ter­ve­tu­loa!

Päivämiehen vierasblogi
Nykyiset blogit
20.7.2018 9.17

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420180720091700

Ma­kaan vuo­teel­la. Kuun­te­len ää­ne­kos­ken Su­vi­seu­ro­jen net­tiin tal­len­net­tua per­jan­tai-il­lan pu­heen­vuo­roa. Muis­tan tun­nel­man, aja­tuk­set ja tun­teet, jot­ka pu­heen­vuo­ron kuun­te­lu Su­vi­seu­rois­sa he­rät­ti.

Tu­lee hyvä olo. Te­kee mie­li hih­kua ää­neen, et­tä ”Minä oon us­ko­mas­sa! Minä ha­lu­an ol­la us­ko­mas­sa!”

Pa­la­taan­pa pari viik­koa taak­se­päin. Su­vi­seu­roi­hin­läh­tö tak­ku­si. Pak­kaa­mi­nen tun­tui työ­lääl­tä. En­nen lo­man al­kua työs­sä­o­lo vä­syt­ti. Vä­sy­nee­nä aja­tuk­set us­kon suh­teen oli­vat häi­ly­viä.

Mi­hin us­kon? Vai us­kon­ko? Raa­ma­tun teks­tit kuu­los­ti­vat kek­si­tyil­tä ta­ri­noil­ta. On­ko Ju­ma­laa? Ja jos Ju­ma­la on, muis­taa­ko hän mi­nut?

Ru­koi­lin, et­tä us­ko­na­si­at sel­kiy­tyi­si­vät. Toi­voin, et­tä us­ko vah­vis­tui­si. Us­koa oli sil­ti sen ver­ran, et­tä ta­ju­sin, et­tei sii­tä kan­na­ta pääs­tää ir­ti.

Läh­din Su­vi­seu­roi­hin sil­lä mie­lel­lä, et­ten tien­nyt, mitä aja­tel­la sin­ne läh­te­mi­ses­tä. Ei voi­nut tie­tää en­nal­ta, mil­lai­set Su­vi­seu­rat oli tu­los­sa. Kei­tä ih­mi­siä ta­pai­si, ke­nen kans­sa oli­si? Oli­si­ko hyvä ol­la?

Saa­vut­tiin su­vi­seu­ra-alu­eel­le. Olin unoh­ta­nut käm­pil­le kaik­ki pai­dat, jot­ka olin si­lit­tä­nyt. Mei­na­si tul­la tur­me­lus. Har­mit­ti. Mut­ta pai­to­jen unoh­tu­mi­nen opet­ti – muis­tut­ti olen­nai­seen kes­kit­ty­mi­ses­tä ja sii­tä, et­tä kui­ten­kin vä­hem­mäl­lä­kin pär­jää, niin kuin elä­mäs­sä niin mo­nes­ti muul­loin­kin.

Ken­täl­lä on kova hä­li­nä. Olo on ir­ral­li­nen, kun yh­täk­kiä tup­sah­taa kes­kel­le val­ta­vaa ih­mis­mas­saa. Mis­tä­hän löy­tää oman paik­kan­sa? Pian sii­hen tot­tuu, aset­tuu osak­si jouk­koa, siir­tyy jo­nos­ta toi­seen ja vain on. Ja sit­ten, kun koh­taa jäl­leen­nä­ke­mi­ses­tä iloi­sia kas­vo­ja, tu­lee olo, et­tä kuu­lun tä­hän.

Hy­vän olon tun­ne al­kaa pik­ku­hil­jaa il­maan­tua peit­tä­en vä­sy­myk­sen ja tur­hau­tu­mi­sen tun­tei­ta. Olen saa­pu­nut kei­taal­le. Is­tun ison­tel­tan kes­kel­le – niin kuin hei­koim­man lam­paan par­hain paik­ka on ol­la lau­man kes­kel­lä. Sa­nat osu­vat, tu­le­vat koh­ti: ”Tai­vaan Isä on aut­ta­nut mei­tä niin, et­tä saam­me nyt ol­la tääl­lä yh­des­sä, yh­del­lä kool­la Isän, Po­jan ja Py­hän Hen­gen

ni­meen. Sinä olet tul­lut. Ju­ma­lan­ter­ve ja ter­ve­tu­loa.”

Su­vi­seu­ro­jen muis­to on iha­na. Halu pi­tää us­kos­ta kiin­ni on taas vah­va­na. Täs­sä het­kes­sä ma­kaan vuo­teel­la ja ris­tin kä­te­ni. Pu­he­li­mes­ta kuu­luu vie­lä pu­heen­vuo­ron päät­tee­nä ru­kous: ”Kes­kel­lä maa­il­man ja myrs­ky­tuu­len ää­ne­si hel­län sa­nas­sa­si kuu­len. Kas­vo­si rak­kaat kään­nät puo­lee­ni, rau­hal­la täy­tät, tyyn­tyy mie­le­ni.”

Ma­riel­la Krei­vi

Päivämiehen Vierasblogi
Päivämiehen verkkolehden vierasblogissa julkaistaan yksittäisiä tekstejä kirjoittajilta, joilla ei ole omaa blogia lehdessämme. Lukijat voivat tarjota tekstejään julkaistavaksi vierasblogiin.
4.6.2020

Ku­kaan, joka pu­huu Ju­ma­lan Hen­gen val­taa­ma­na, ei voi sa­noa: "Jee­sus on ki­rot­tu." Ku­kaan ei myös­kään voi sa­noa: "Jee­sus on Her­ra", muu­ten kuin Py­hän Hen­gen vai­ku­tuk­ses­ta. 1 Kor. 12:3

Viikon kysymys