JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Luon­to lä­hel­lä sy­dän­tä

Päivämiehen vierasblogi
Nykyiset blogit
4.4.2017 9.27

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420170404092700

Luon­to on ol­lut ai­na lä­hel­lä sy­dän­tä­ni. Olen har­ras­ta­nut va­lo­ku­vaus­ta rei­lut 10 vuot­ta. Se mer­kit­see mi­nul­le pal­jon. Luon­to­va­lo­ku­vaus on tär­ke­ää mi­nul­le sik­si, et­tä luon­nos­sa pää­sen rau­hoit­tu­maan ja nä­ke­mään eri­lai­sia il­mi­öi­tä ja eläi­miä.

Täs­sä pos­tauk­ses­sa pa­laan ku­vien kaut­ta ku­vaus­het­kien ää­rel­le. Ajat­te­len, et­tä jo­kai­nen kuva ker­too ta­ri­nan. Läh­de mu­kaan luon­to­ret­kel­le!

Vii­kon mit­tai­nen reis­su Nor­jaan oli erään ke­sä­lo­ma­ni ko­ho­koh­tia. Mai­se­mat oli­vat vuo­ris­toi­set lä­hes koko mat­kan, ja ki­lo­met­re­jä ker­tyi asun­to­au­tol­la lä­hes 2 000! Reis­sul­la saa­tiin siis ajo­ko­ke­mus­ta reip­paas­ti, ja vuo­ris­tot jäi­vät eri­tyi­ses­ti mie­liim­me. Kä­vim­me myös lin­tu­sa­fa­ril­la. Opas aje­lut­ti mei­tä saa­ren ym­pä­ri, ja näim­me siel­lä muun mu­as­sa lun­ne­ja.

Hiek­ka­ran­ta Nor­jas­sa. Tätä ku­vaa kat­sel­les­sa tu­lee mie­leen Iha­na rau­han ran­ta -Sii­o­nin lau­lu.

Tämä kuva on otet­tu Nor­jan vuo­ris­toil­ta 10 ki­lo­met­rin va­el­luk­sen päät­teek­si.

Re­von­tu­let Yli­tor­ni­os­sa. Ku­va­sin upei­ta re­von­tu­lia usei­ta tun­te­ja. Nii­tä ku­va­taan pit­käl­lä va­lo­tuk­sel­la, noin 5–20 se­kun­nin ajal­la, riip­pu­en re­von­tu­lien voi­mak­kuu­des­ta. Näin ku­vaan saa­daan mu­kaan re­von­tu­lien eri vä­ri­sä­vy­jä. Re­von­tu­let näyt­täy­ty­vät yleen­sä vih­re­än tai vi­o­le­tin sä­vyi­si­nä.

Yk­si­näi­nen jout­sen Li­min­gan­lah­del­la il­ta-au­rin­gos­sa.

Su­mu­yö Li­min­gan la­keuk­sil­la. Ajel­les­sa­ni ko­tia koh­ti jäin ku­vaa­maan mah­ta­vaa su­mua. Kuva on otet­tu yöl­lä noin kel­lo 4.

Au­rin­gon­las­kua Li­min­gan tu­pok­ses­sa.

Mök­ki­reis­sul­la pii­pah­det­tiin Ruot­sis­sa. Käy­tiin kal­li­oi­sel­la Lup­pi­o­ber­get-vuo­rel­la, jos­sa on muun mu­as­sa so­da­nai­kai­sia bunk­ke­rei­ta.

Tal­vi­nen Kuo­pio. Ku­vaus­ti­lan­tees­sa pak­ka­nen pauk­kui -15 as­tees­sa. Pui­jon va­lot va­lai­si­vat tal­vis­ta la­tua.

Pel­to­tie Li­min­gas­sa tal­vi­ses­sa asus­saan. Löy­dät­kö ok­sien muo­dos­ta­man sy­dä­men?

Teks­ti ja ku­vat: Ma­ti­as Haa­ra­nie­mi

Päivämiehen Vierasblogi
Päivämiehen verkkolehden vierasblogissa julkaistaan yksittäisiä tekstejä kirjoittajilta, joilla ei ole omaa blogia lehdessämme. Lukijat voivat tarjota tekstejään julkaistavaksi vierasblogiin.
28.5.2020

Kun To­tuu­den Hen­ki tu­lee, hän joh­taa tei­dät tun­te­maan koko to­tuu­den. Joh. 16:13

Viikon kysymys