JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Ter­vei­siä Mon­ti­cel­lon su­vi­seu­rois­ta!

Päivämiehen vierasblogi
Nykyiset blogit
12.7.2019 6.23

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420190712062300

Lon­toon lois­tok­kaan Ra­dis­son Blue -len­to­kent­tä­ho­tel­lin hou­kut­te­le­mi­na (lue: Lon­too-Chi­ca­go -len­non pe­ruun­tu­mi­sen vuok­si) ja Te­xa­sin Dal­la­sis­sa pii­pah­det­tu­am­me saa­vuim­me Mon­ti­cel­lon su­vi­seu­ra­pai­kal­le Min­ne­so­taan vas­ta per­jan­tai­aa­mu­na 5.7., päi­vä ai­ot­tua myö­hem­min. Tut­tu suu­ri seu­ra­telt­ta nä­kyi mat­kan pää­hän, ko­ti­mais­ta ly­hy­em­pi lip­pu­ri­vis­tö ja kau­nis juh­la­port­ti­kin oli­vat pai­kal­laan!

Bus­sis­ta pääs­ty­äm­me seu­ra­lau­lut kai­kui­vat, ja juu­ri tou­ko­kuus­sa Pat­ti­jo­el­la, Ny­lan­de­rien ko­dis­sa seu­ro­ja pi­tä­nyt Koi­vu­kan­kaan Ge­or­ge Mary-vai­moi­neen, Fors­tien pa­ris­kun­ta ja mo­net, mo­net muut toi­vot­te­li­vat hy­my­suin: ”God’s Pe­a­ce, Wel­co­me to Sum­mer Ser­vi­ces in Ame­ri­ca!” Su­vi­seu­ra­tun­nel­ma oli val­mis: olim­me tul­leet ko­tiin, sa­man per­he­vä­en kes­kel­le, jon­ka suo­jis­ta olim­me juu­ri Mu­hok­sel­ta läh­te­neet!

Nel­jän­kym­me­nen nuo­ren kie­li­lei­ri­läi­sen ryh­mäs­tä ju­tu­tin Son­ja Pe­täis­töä ja Kat­ri Pir­nes­tä: ”Ne ame­rik­ka­lai­set ja ka­na­da­lai­set, joi­den kans­sa jut­te­lim­me, oli­vat ys­tä­väl­li­siä ja aut­ta­vai­sia. Tun­nel­ma oli tut­tu ja tur­val­li­nen, kuin opis­to­seu­rois­sa Suo­mes­sa. Saar­nat oli­vat ai­van sa­man­lai­sia ja sa­no­ma an­teek­si­an­ta­muk­ses­ta ja us­ko­vai­se­na elä­mi­ses­tä oli sama kuin Suo­men seu­rois­sa. Per­jan­tain sade hait­tas vä­hän, mut­ta sit­ten oli lois­to­sää.”

Kie­li­lei­ri­ryh­män toi­sen ve­tä­jän, per­ho­lai­sen Pasi Kan­ni­ai­sen mie­les­tä su­vi­seu­rat oli­vat eri­tyi­sen myön­tei­nen ja mie­liin­pai­nu­va ko­ke­mus. Hä­nen ja Riik­ka-vai­mon­sa mie­les­tä ih­mi­set tu­li­vat ju­tut­ta­maan hy­vin hel­pos­ti. Jon­kun si­kä­läi­sen mie­les­tä Per­ho on kes­kei­nen paik­ka mo­nen Ame­ri­kan us­ko­vai­sen su­ku­juu­ris­sa! Riik­ka­kin naut­ti saar­no­jen yk­sin­ker­tai­ses­ta, tu­tus­ta ja ar­mol­li­ses­ta sa­no­mas­ta.

Rai­ja-vai­mo­ni kans­sa nau­tim­me ar­mol­li­sen ja rait­tiin Sa­nan kuu­le­mi­sen li­säk­si kym­me­nien vuo­sien mit­taan tu­tuk­si tul­lei­den mat­ka­ys­tä­vien ju­tut­ta­mi­ses­ta. Oli suu­ren­mois­ta ta­va­ta myös ai­em­pien kie­li­lei­rien osal­lis­tu­jia, iso­sia, opet­ta­jia ja isän­tiä ku­ten Tam­mi Hend­rick­son, Mark Wuol­let, Ho­ward Parks, Han­nu Jan­hu­nen ym. Gary ja Sa­rah Schwa­bil­ta eri­tyis­ter­vei­set Pau­li ja An­ne­li Ala­saa­re­lal­le ja Sii­ka­jo­en us­ko­vai­sil­le!

Pa­sin kans­sa toi­mim­me ar­koi­na, kui­ten­kin tur­val­li­sel­la pal­ve­lu­mie­lel­lä myös pu­hu­jan teh­tä­väs­sä ja eh­tool­li­sen ja­os­sa, us­ko­nys­tä­viä pal­vel­len! Ju­ma­la siu­na­si nämä Ame­ri­kan en­sim­mäi­set ’pel­to­su­vi­seu­rat’ ai­van ylen­palt­ti­ses­ti niin ul­koi­ses­ti kuin tär­keim­män asi­an, sa­nan ju­lis­tuk­sen ja kuu­le­mi­sen osal­ta. Kii­tos, kun saim­me ol­la mu­ka­na!

Vesa Tah­ko­la

Päivämiehen Vierasblogi
Päivämiehen verkkolehden vierasblogissa julkaistaan yksittäisiä tekstejä kirjoittajilta, joilla ei ole omaa blogia lehdessämme. Lukijat voivat tarjota tekstejään julkaistavaksi vierasblogiin.
19.9.2020

Muis­ta­kaa tämä: joka niu­kas­ti kyl­vää, se niu­kas­ti niit­tää, ja joka run­saas­ti kyl­vää, se run­saas­ti niit­tää. 2. Kor. 9:6

Viikon kysymys