JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Vir­si kuin ru­kous

Päivämies
Puhutaan maasta ja taivaasta
17.9.2019 6.57

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302445320190917065700

Tyr­nä­vä­läi­nen Vel­la­mo Iko­la on kiin­nos­tu­nut lau­lu­jen te­ki­jöis­tä ja nii­den taus­tois­ta. Hä­nel­lä on usei­ta lem­pi­lau­lu­ja. Yh­dek­si sel­lai­sek­si Iko­la mai­nit­see vir­ren 538, ”Oi Jee­sus loh­du­tuk­se­ni”.

Vir­ren me­lo­dia miel­lyt­tää hän­tä. Iko­la ker­too, et­tä sa­nat ko­ko­nai­suu­des­saan ovat pu­hut­te­le­vat ja si­säl­tä­vät juu­ri nii­tä asi­oi­ta, joi­ta hän ai­na il­ta­ru­kouk­ses­saan tai­vaan Isäl­le pu­huu.

– Tämä vir­si on ru­kous sii­tä, et­tä py­syi­sin lop­puun as­ti us­ko­mas­sa, en­kä kos­kaan mi­hin­kään har­haan me­ni­si, ku­vai­lee Iko­la.

Vir­ren sä­keis­tö­jen ää­rel­lä hän muis­te­lee omien van­hem­pien­sa neu­voa ja esi­merk­kiä hy­väs­te­ly­ti­lan­teis­sa:

– Isä ei kos­kaan sa­no­nut vain ”Heip­pa!”, vaan hy­väs­te­li ai­na Ju­ma­lan rau­haan. Isä piti tär­ke­ä­nä hy­väs­te­lyä, sil­lä iki­nä em­me tie­dä, mikä hy­väs­te­ly on vii­mei­nen, Iko­la ker­too.

Tä­män vir­ren koh­dal­la Iko­lan mie­leen muis­tuu myös isoi­sä, jota hän ei kos­kaan ta­van­nut. Isoi­sä Ei­no Paa­so oli pu­hu­ja­mat­kal­laan erää­nä aa­mu­na lau­la­nut juu­ri tätä virt­tä. Vir­ren lau­let­tu­aan Paa­so oli sa­no­nut: ”On niin hyvä ol­la, et­tä voi­sin läh­teä tai­vaa­seen.” Iko­la ker­too, et­tä isoi­sä kuo­li sa­ma­na il­ta­na ai­vo­hal­vauk­seen.

Teks­ti ja kuva: Saa­ra Ko­leh­mai­nen

18.9.2020

Syn­tim­me ovat meil­le lii­an ras­kaat, mut­ta sinä an­nat ne an­teek­si. Au­tu­as se, jon­ka sinä va­lit­set! Hän saa tul­la luok­se­si ja asua py­hä­kös­sä­si. Ps. 65:4–5

Viikon kysymys