Keskiviikko 18.9.2019
"
Rakkaat ystävät, rakastakaamme toisiamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Jokainen, joka rakastaa, on syntynyt Jumalasta ja tuntee Jumalan. 1 Joh. 4:7

Alkoholismi on vakava sairaus

Usko ja elämä - Artikkelit 19.6.2015 06:38 | Päivämies
Alkoholismi on sairaus, johon sairastuneella on pakonomainen tarve juoda alkoholia ja hän tulee riippuvaiseksi alkoholin saamisesta. Alkoholistin on mahdotonta hallita juomistaan, ja hän kärsii sekä fyysisestä että psyykkisestä riippuvuudesta.
Vieroitusoireiden ilmetessä hän yleensä jatkaa alkoholin haitallista käyttöä. Alkoholin liikakäyttö voi olla joko kausittaista tai jatkuvaa. Perinnöllisillä tekijöillä on tärkeä osuus erityisesti nuoruudessa alkavassa alkoholismissa.

Alkoholin käytön haitat

Alkoholiriippuvuuden kehityttyä henkilö käyttää alkoholia suurempia määriä tai pitempään kuin hänen tarkoituksensa oli. Hän ei myöskään kykene halustaan huolimatta vähentämään tai lopettamaan alkoholin käyttöään, vaikka se aiheuttaa huomattavia haittoja elämään.

Humalatiloihin voi liittyä sammumista ja muistikatkoksia. Seurauksena voi olla ristiriitoja läheisten kanssa, avioero, vaikeudet työssä tai työstä irtisanominen, taloudelliset vaikeudet, rattijuoppous, rikkeet tai rikokset. Usein huomattava osa henkilön ajasta kuluu alkoholin hankkimiseen, käyttöön tai käytöstä toipumiseen. Kiinnostus muihin harrastuksiin vähenee. Osa alkoholisteista juo yksinään tai salaa, osa kotonaan ja ravintoloissa.

Vakava sairaustila 

Pakonomainen, jatkuva ja humalahakuinen alkoholin käyttö ei ole luonteeltaan tahdonalaista käytöstä, vaan on vakava sairaustila. Psykologisella tasolla riippuvuuden taustalla voi olla henkilön taustaan tai elämäntilanteeseen liittyvä mielelle sietämätön ristiriita. Alkoholin käyttö voi olla keino paeta mielen sisäistä sietämätöntä avuttomuuden tunnetta, ahdistuneisuutta tai lamaantumista.

Biologisella tasolla pakonomaisen alkoholin käyttö aiheuttaa keskushermoston toiminnan muutoksen. Tämä muutostila korjautuu hitaasti ja edellyttää useiden kuukausien mittaista raitista jaksoa. Toisaalta tämä muutos palautuu helposti pitkäänkin kestäneen raittiin jakson jälkeen, jos henkilö alkaa uudelleen juoda, ja siksi alkoholismiin sairastuneen vaihtoehtona on yleensä pysyvä täydellinen raittius.

Monia liitännäissairauksia

Monet psykiatriset häiriöt lisäävät alkoholin ongelmakäyttöä ja alkoholiriippuvuuden kehittymisriskiä, koska alkoholin käyttöön turvaudutaan usein eriasteisten psyykkisten oireiden lievittämiseksi.

Alkoholin liikakäytön taustalla voi olla hoitamaton masennus, ahdistuneisuushäiriö tai kaksisuuntainen mielialahäiriö. Toisaalta alkoholin liikakäyttö sekä aiheuttaa että vaikeuttaa ahdistus-, pelko-, unettomuus- ja masennusoireita.

Runsaaseen ja pitkäaikaiseen alkoholinkäyttöön liittyy altistuminen tapaturmille, terveydellisiä ongelmia ja elimellisiä sairauksia, esimerkiksi haimatulehdus, rasvamaksa, maksakirroosi, aivojen toiminnan häiriöt tai sydänlihasvaurio.

Perhe ja alkoholismi

Alkoholismin kehittyminen kestää tavallisesti vuosia, jona aikana henkilö kieltää ongelmakäyttönsä tai vähitellen lisääntyvän riippuvuutensa. Läheiset kietoutuvat yleensä voimakkaasti alkoholismiin ja alkoholistin juominen hallitsee muun perheen elämää.

Sairauteen liittyvän häpeäleiman vuoksi läheiset osallistuvat usein asian salailuun ja peittelyyn. Perhe voi eristäytyä ihmissuhteista, lapset eivät häpeän vuoksi ehkä halua tuoda kavereita kotiin. Lähipirin salaileva käyttäytyminen voi ylläpitää ja mahdollistaa alkoholistin haitallista elämäntapaa.

On myös tavallista, että alkoholisti toistuvasti lupaa olla juomatta, mutta koska ei voi hallita sairauttaan, ratkeaa yhä uudelleen juomaan. Alkoholisti leimautuu täten valehtelijaksi, kun ei voi lupauksistaan huolimatta olla juomatta. Toisaalta kausittain alkoholia liikakäyttävä henkilö voi hyvinä aikoinaan olla ahkera, miellyttävä ja vastuullinen aikuinen.

Miten hoidetaan?

Mitä aikaisemmin henkilö kykenee tunnistamaan ja ottamaan vakavasti lisääntyvän ongelmakäyttönsä, sitä suuremmalla todennäköisyydellä hän voi oppia hallitsemaan alkoholin käyttönsä ja välttämään liitännäissairaudet tai haitalliset psykososiaaliset seuraukset.

Hoitoon voi hakeutua joko lääkärin, psykologin, mielenterveystoimiston tai A-klinikan vastaanotolle, jos henkilö ei kykene omin avuin lopettamaan alkoholin ongelmakäyttöään. Osa hyötyy AA-ryhmistä tai muista ryhmähoidoista. Myös perheille on omia hoitoryhmiä.

Terapeuttisten hoitomuotojen pohjana on tuen antaminen ja muutokseen kannustaminen. Hoidot tukevat muutosta raittiuteen ja auttavat henkilöä oppimaan muita ahdistuksen ja stressin hallintakeinoja kuin alkoholinkäyttö. Uusia tunteiden säätelyn muotoja voi oppia.

Lääkehoitoina voidaan käyttää mielialalääkkeitä, alkoholin käytön estävää lääkitystä tai alkoholin humalluttavaa vaikutusta estävää lääkitystä.
Perheterapeuttisissa hoidoissa alkoholismi nähdään koko perheen ongelmana ja etsitään keinoja perheen vapauttamiseen haitallisesta, alkoholismia ylläpitävästä käyttäytymismallista. Lasten hyvinvointi on keskeistä kaikissa hoitomuodoissa.

Avainsana oma tahto

Ei ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa tapaa päästä alkoholista eroon – avainsana hoidon onnistumiselle on oma halu.

Hoitojen tarkoitus on saada henkilö miettimään juomisen ja retkahtamisten syitä ja etsimään juomiselle erilaisia turvallisia vaihtoehtoja. Oman motivaation löytäminen on tärkeää, ja ongelmatilanteiden tunnistaminen auttaa estämään retkahduksia.

Pakonomaisen alkoholinkäytön laukaisevana tekijänä on usein omaan elämäntilanteeseen ja historiaan liittyvä ja mielelle sietämätön avuttomuuden tunne. Siksi tämän tilanteen tunnistaminen, ymmärtäminen ja ratkaiseminen muilla tavoin on toipumisen kannalta tärkeää.

Arja Mainio
Psykiatrian erikoislääkäri, dosentti

Lähteet:
Terveyskirjasto 
Duodecim Käypä hoito
Miten huolehdin lapsistani?: Käsikirja vanhemmille, joita oma päihteidenkäyttö askarruttaa.

Voit lukea tällä viikolla ilmestyneestä Päivämiehestä myös muita alkoholiaiheisia juttuja.
 

Tunnisteet:


alkoholi

Lisää aiheesta:

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi