Keskiviikko 16.10.2019
"
Vapauteen Kristus meidät vapautti. Pysykää siis lujina älkääkä alistuko uudelleen orjuuden ikeeseen. Gal. 5:1

Elävä usko synnyttää todellisen vapauden

Usko ja elämä - Artikkelit 25.8.2015 10:10 | Päivämies


KUVA: ARVI TYNI

Yhteiskunnassamme vapauden käsitteellä on hyvin monta eri merkitystä. Esimerkiksi eri tieteenaloilla vapaus ymmärretään eri tavoilla. Mediassa esille tuleva yleinen mielipide korostaa ihmisen lähes rajatonta vapautta toteuttaa itseään. Tämä näkyy ihmisen haluna tulla toimeen yksin, omien voimiensa ja mahdollisuuksiensa varassa.
Ajassamme usein ihannoidaan vapaan seksuaalisuuden ohella nuoruutta, kauneutta ja menestystä. Monet väsyttävät, jopa orjuuttavat itsensä elintasokilpailun paineissa. Aineellinen hyvinvointi ja pinnalliset aistinautinnot eivät kykene antamaan ihmiselle turvaa ja kestävää onnea. Sen vuoksi moni tuntee elämänsä tyhjäksi ja merkityksettömäksi – elämän syvempi merkitys on jäänyt unohduksiin.

Jumalan asettama ja Pyhässä Raamatussa ilmoitettu ihmisen elämän syvin tarkoitus on päässyt monelta vakavasti hämärtymään: Saatetaan kyllä uskoa Jumalan olemassaoloon, mutta ei Raamatun ilmoittamaan kolmiyhteiseen Jumalaan. Ei uskota, että Jumala on luonut ihmisen yhteyteensä, iankaikkista elämää varten, tai että elämän syvin tarkoitus on Jumalan Pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa tarjoama täydellinen sovintotyön osallisuus. Sen saa omakseen Jumalan valtakunnan evankeliumin uskomisen kautta. Elävä usko synnyttää todellisen vapauden ja ilon.

Kun Raamattu, luterilainen tunnustuksemme, oppi-isämme Martti Lutherin kirjat ja kirkkomme kristinoppi puhuvat kristityn vapaudesta, sillä tarkoitetaan nimenomaan hengellisessä merkityksessä lähinnä kahta asiaa: vapautta jostakin ja vapautta johonkin.

Vapautta jostakin

Jeesus on vapauttanut ihmisen, ei ainoastaan pimeyden turmiovaltojen orjuudesta, vaan myös lain alta ja ihmisten orjuudesta. Jumala lähetti oman Poikansa murskaamaan Jumalan vastustajan, sielunvihollisen vallan. Kristus tuli saarnaamaan köyhille hyvää sanomaa, parantamaan synnin särkemiä sydämiä, saarnaamaan sielunvihollisen vangitsemille vapautusta, saattamaan särjetyitä vapauteen. Hän itse sanoi tulleensa, jotta hänen seuraajillaan olisi elämä ja yltäkylläisyys (Joh. 10:10).

Luther opettaa, että ”käskyt kyllä ohjaavat, mutta eivät auta, ne opettavat meille, mitä on tehtävä, mutta eivät anna siihen voimaa. Ne on sen tähden annettu vain sitä varten, että ihminen niiden avulla saisi nähdä oman voimattomuutensa hyvän tekemiseen ja oppisi epäilemään omaa itseään.”

Raamattu toteaakin, että lain kautta tulee synnintunto (Room. 3:20). Siksi lain virka on kuoleman virka (Room. 7:10); se ei voi vapauttaa synnin orjuudesta ja vanhurskauttaa ihmistä. Sillä on kuitenkin tärkeä tehtävä olla ajamassa herätettyä sielua Kristuksen, lain ainoan täyttäjän tykö (Gal. 3:24).

Vapautta johonkin

Taivaasta lähetetyn, mutta täällä maan päällä korvin kuultavan evankeliumin uskominen siirtää hengellisesti kuolleen ihmisen Jumalan armovaltakuntaan, joka synnyttää vapauteen, ei orjuuteen (Gal. 4:21–31). Tässä valtakunnassa on elävä evankeliumi, vanhurskauttava usko Kristukseen, eläväksi tekevä Pyhä Henki. Evankeliumi antaa uskojalleen sisäisen vapauden ja puhdistaa omantunnon.

Jumalan lapselle evankeliumi on elämä, autuus, ilo, rauha, lepo ja vapaus.  Sisäinen vapaus on aina ollut kristityn ihmisen osa. Siinä on kysymys Kristuksen hankkimasta ja antamasta vapaudesta. Vapaus on olotila, johon Kristuksen pelastava toiminta siirtää ihmisen. Paavali kirjoittaa: ”Missä Herran Henki on, siinä on vapaus” (2. Kor. 3:17).

Raamattu muistuttaa, että tämä vapaus ei kuitenkaan ole pahuuden peite (1. Piet. 2:16). Se ei ole lihallista vapautta hempeyteen ja synnin luvallisuuteen ja niiden kautta Jumalan valtakunnan rajojen omavaltaiseen laajentamiseen. Väärässä vapaudessa uskon kuuliaisuus on vaarassa kadota kokonaan.

Voimana Jumalan armo

Jumalan lapsi on tullut autuaaksi Jumalan armosta, uskon kautta ilman lain tekoja (Ef. 2:8). Paavali kirjoittaa Tiitukselle: ”Sillä Jumalan armo, kaikille ihmisille terveellinen, on ilmestynyt. Joka meidät opettaa kaiken jumalattoman menon hylkäämään ja maailmalliset himot, ja tässä maailmassa siviästi ja hurskaasti ja jumalisesti elämään” (Tiit. 2:11-12).

Kristityn vapaus ei kutsu tiukkuuteen, vaatimuksiin ja lakeihin, vaan pelastettuna palvelemaan rakkaudessa lähimmäisiä. Se ei ole kutsua hengelliseen ylpeyteen ja poikkileikkaavan totuuden ilmoittamiseen, vaan kutsua Jumalan pelastavan rakkauden osallisuuteen ja samalla kutsua todelliseen vapauteen, sillä Jumalan Poika tekee todellisesti vapaiksi (Joh. 8:36).

Jumalan lapsi tekee matkaa hyvän omantunnon kantajana, synnin poispanijana ja Jeesuksen veren korjaajana. Hän saa elää täydellisessä anteeksiantamuksessa, ilossa ja vapaudessa Jumalan tuomiosta vapaana, taistellen rohkeasti Jumalan armovoimalla syntiä vastaan, mitään pelkäämättä, sillä hänen koko elämänsä on Jumalan kädessä.

Martti Sallinen

Artikkelia on lyhennetty. Lue koko teksti huomenna ilmestyvästä Päivämies-lehdestä.

Tunnisteet:


vapaus

Lisää aiheesta:

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi