Tiistai 20.8.2019
"
Älä unohda laupeutta, älä uskollisuutta - kiedo ne kaulaasi, kirjoita sydämesi tauluun, niin saat rakkautta ja kiitosta sekä Jumalalta että ihmisiltä. Sananl. 3:3-4

Yksinäisyydessä ihmisen kaipuu

Usko ja elämä - Artikkelit 12.2.2016 06:56 | Päivämies

KUVA: JARMO MÄÄTTÄ

Jo muutamien minuuttien ikäiset vauvat katsovat mieluummin suoraan heihin katsovia kasvoja kuin kasvoja, joissa katse on kääntynyt sivuun. Varhaislapsuuden kiintymyssuhteet luovat pohjan kyvylle rakentaa läheisiä ihmissuhteita sekä luottaa toisiin ihmisiin. Aikuisten hyväksyvät katseet antavat lapselle suojaa tilanteisiin, joissa elämä myöhemmissä vaiheissa voi johdattaa yksinäisiin paikkoihin ja yksinäisyyden kokemuksiin.
“Kuin oksat vihannoivat vain puussa pysyen, niin toisten kanssa yhteen on luotu ihminen" (Vk. 464:1).

Ihminen, joka kulkee suuren porukan mukana, saattaa samalla kärsiä ulkopuolisuuden ja yksinäisyyden tunteesta. Esimerkiksi varhainen erokokemus vanhemmista, vaikkapa sairaalahoidon vuoksi, voi taltioitua mielensisäiseksi kaipuuksi tai epämääräiseksi tunteeksi, jolle on vaikea löytää sanoja myöhemminkään. Myös koulukiusaaminen voi aiheuttaa jopa elämänmittaisen epävarmuuden ja ulkopuolisuuden tunteen, jolloin luottamuksen rakentaminen uusiin ihmisiin tarvitsee aikaa.

Onneksi kaikki myönteiset kokemukset, kohdatuksi ja rakastetuksi tulemisen hetket toimivat korjaavina ja eheyttävinä tekijöinä. Vaikeistakin kokemuksista voi toipua.
 
Toisaalta ihminen, joka viettää paljon aikaa yksin, ei välttämättä koe itseään lainkaan yksinäiseksi. Tällöin voidaan puhua vapaaehtoisesta yksinolemisesta, jolloin ihminen jopa nauttii hiljaisuuden hetkistä. Positiiviseen yksinäisyyteen liittyy rauhoittuminen omien ajatustensa kanssa.

Aina yksinäisyys ei kuitenkaan ole vapaaehtoista.  Yksinäisyyden kokemus ei katso ikää, sukupuolta tai elämäntilannetta. Yksinäisyyden on todettu olevan vakava terveysriski, joka pitkittyessään saattaa aiheuttaa muun muassa masennusta, toivottomuutta, merkityksettömyyden ja tyhjyyden tunnetta sekä näköalattomuutta.

Toisilta ihmisiltä saatu tuki sen sijaan edistää terveyttä, suojaa sairauksilta ja parantaa koettua elämänlaatua. ”Uskollinen ystävä on vahva turva; joka sellaisen löytää, se aarteen löytää. Uskollinen ystävä on elvyttävä lääke, ja jotka Herraa pelkäävät, ne sellaisen löytävät.” (Sir. 6:14,16.)


KUVA: H.H.

Yksinäisyys ei näy aina ulospäin. Perheetön voi kokea suurenkin ystäväjoukon keskellä toisen ihmisen kaipausta. Samoin yksinäisyyden kipu voi koskettaa myös perheen keskellä erityisesti silloin, kun yhteys toiseen on ohut tai katkennut.

Erityisen haavoittavaa on, mikäli lapsi tai nuori kokee uskovaisten kaveriporukoissa olevansa näkymätön tai jopa torjuttu. Meidän aikuisten on tärkeää muistuttaa lapsiamme olemaan niitä, jotka pyytävät mukaan myös hiljaisempia ikätovereitaan. Vastuu siitä, että kukaan ei jää yksin, on yhteinen.
 
Raamatussa on useita kohtia, joissa meitä rohkaistaan olemaan toinen toistemme kanssakulkijoita sekä muistamaan sidotuita: ”Kantakaa toistenne taakkoja, niin te toteutatte Kristuksen lain” (Gal. 6:2) ja ”Iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa” (Room. 12:15).

Tervehtiminen ja silmiin katsominen on suuri asia hänelle, joka on odottanut sitä pitkään. Lämmin katse, iloinen tervehdys ja mitä kuuluu -kysymys voivat olla juuri se, joka antaa toiselle voimia jaksaa taas matkaa eteenpäin. Aina ei tarvita paljoa aikaa ja pitkiä puheita.

"Minä annan sinulle näistä muutamia, jotka tässä seisovat, saattamaan sinua" (Sak. 3:7). Voin kysyä itseltäni, rohkenenko lähestyä tai ehdinkö omilta kiireiltäni pysähtyä nähdessäni elämän kuormien uuvuttavan lähimmäistäni. Samalla voin kysyä itseltäni, annanko toisen asettaa askeleensa rinnalleni silloin, kun omakin sydämeni kaipaa lohdutusta ja evankeliumilla uskomaan rohkaisua.

Huomaanko hänet, joka on juuri jäänyt leskeksi tai menettänyt ystävän tai läheisen? Miten kohtaan hänet, jonka perheessä on vaikeuksia tai perhe on rikkoutunut? Muistanko vanhusta, joka ei jaksa voimien heikentyessä enää lähteä seuroihin? Huomaanko hänet, joka toimii yksinäisellä vartiopaikalla läheisensä omaishoitajana?

Jo tieto, että minua muistetaan, lohduttaa ja auttaa jaksamaan. Voin olla viestinviejä: ”Jumala ei ole unohtanut”. Tätä samaa viestiä me jokainen tarvitsemme vuorollamme.

”Herra itse kulkee sinun edelläsi. Hän on sinun kanssasi, hän ei jätä sinua yksin eikä hylkää sinua. Älä lannistu, älä pelkää." (5. Moos. 31:8.)

Teksti: Aino Kanniainen, VET Psykoterapeutti

Voit lukea lukijoiden kokemuksia yksinäisyydestä 10.2. ilmestyneestä Päivämiehestä.

Lisää aiheesta:

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi