Sunnuntai 22.9.2019
"
Nähdessään spitaaliset miehet Jeesus sanoi heille: "Menkää näyttämään itsenne papeille." Mennessään he puhdistuivat. Luuk. 17:14

”Minä olen se joka olen”

Usko ja elämä - Artikkelit 21.2.2016 11:10 | Päivämies


Jumalan kymmenen käskyä ovat aina voimassa. Ne on jo luomisessa painettu ihmisen sydämeen. Uskonpuhdistuksen opettajat selittävät, että laki on aadamilainen. Siitä todistaa se, että pakanoillakin, jotka eivät tiedä kymmenestä käskystä mitään, on käytännön elämässä eräitä samansisältöisiä periaatteita.
Ihmiskunnan turmeluksen ja rikkomusten tähden Jumala antoi käskyt Mooseksen kautta Siinailla. Samalla Jumala antoi ajallisia lakeja kansallensa ja seremonialakeja, jotka koskivat jumalanpalvelusta. Niillä Jumala suojeli ja säilytti lupauksen kansaa ajallisesti.

Nämä eivät ole enää voimassa, sillä ne kuuluivat Vanhaan testamenttiin. Kymmenen käskyn laki sen sijaan on voimassa.

Muut Jumalat ovat ihmisen luomia

”Jos Jumalan tahto muutetaan, hänet tehdään variksen pelättimeksi tai puupökkelöksi, jota voidaan muunnella” (Luther).

Tämän asian yhteydessä Luther viittaa muuan muassa Jeremian kirjan ajatukseen: niin monta kuin on kaupunkia, niin monta on jumalia ­­­(Jer. 2:28).

Profeetat ja apostolit kohtasivat maailman, jossa ihmisillä oli erilaisia käsityksiä Jumalasta ja jumalisuudesta. Kun ihmiset eivät tunteneet Jumalan ilmoitusta, he itse loivat hänestä kuvan järkensä ja ajatuksen mukaan.

Paavali puhui Ateenassa pakanoille: ”Koska me olemme Jumalan sukua, ei meidän pidä luulla, että jumaluus olisi kulta, hopea tai kivi, ihmisen mielikuvituksen ja taidon luomus. Tällaista tietämättömyyttä Jumala on pitkään sietänyt, mutta nyt sen aika on ohi: Hän vaatii kaikkia ihmisiä kaikkialla tekemään parannuksen.” ­(Ap. t. 17:29–30.)

Yleinen ilmoitus luonnossa ja ihmiskohtaloissa

Jumala on monella tavalla salattu. ”Jumalalla on pimeä puoli”, on Luther sanonut tarkoittaen salattua ja tuntematonta Jumalaa. Järkemme ja ajatuksemme eivät yllä Jumalan tuntemiseen, ja vaikka uskomme, emme kuitenkaan käsitä kaikkea Jumalan suuruutta. Usein joudumme aivan käytännössä ihmettelemään Jumalan tekoja. Erityisesti Raamatun sanassa kohtaamme näitä ajatuksia, joita ihmiset ovat lausuneet.

Esimerkiksi Paavali puhuu Roomassa oleville Jumalan rakkaille, kutsutuille pyhille: ”Oi sitä Jumalan rikkauden ja viisauden ja tunnon syvyyttä! Kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomionsa ja käsittämättömät hänen tiensä! Sillä kuka on tuntenut Herran mielen? Tai kuka on ollut hänen neuvonantajansa? Tai kuka on ensin antanut hänelle jotakin, joka olisi tälle korvattava? Sillä hänestä ja hänen kauttansa ja häneen on kaikki; hänelle kunnia iankaikkisesti! Amen." (Room. 11:33–36.)

Meidän täytyy liikkua vain sillä tasolla, jonka Jumala on ilmoittanut itsestään. Heprealaiskirje alkaa näillä sanoilla: ”Monet kerrat ja monin tavoin Jumala muinoin puhui isillemme profeettojen suulla, mutta näinä viimeisinä aikoina hän on puhunut meille Pojassaan, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi ja jonka välityksellä on myös luonut maailmat. Poika on Jumalan sädehtivä kirkkaus, hänen olemuksensa kuva, ja hän ylläpitää kaikkea olemassa olevaa sanansa voimalla.” (Hepr. 1:1–3.)

Ihmisinä voimme siis tietää Jumalasta vain sen, minkä Jumala on itse ilmoittanut. Yleisesti Jumala ilmoittaa itsestään luonnossa, historiassa, ihmisen kohtaloissa ja omassatunnossa, kuten kristinoppimme ja Raamattu opettavat. Näiden avulla emme kuitenkaan pääse Jumalan yhteyteen.

Erityinen ilmoitus Pyhässä Raamatussa

Siksi Jumala on antanut erityisen ilmoituksen Pyhässä Raamatussa ja Kristuksessa Jeesuksessa. Käskyt kuuluvat Jumalan ilmoitukseen ja samoin ilmoitus Kristuksesta. Käskyt säätelevät edelleen ajallista elämäämme. Mitä lähempänä ajalliset lait ovat tätä Jumalan antamaa lakia, sen parempi on meidän elää, ja me noudatamme niitä vapaaehtoisesti, vaikka niihin liittyy pakkoakin.

Tämä ei kuitenkaan tee meitä vanhurskaiksi, niin että me tulisimme autuaiksi ajallisen vaelluksemme avulla, sillä sisäisesti ja täydellisesti emme voi täyttää lakia. Me tarvitsemme Jeesusta Kristusta, joka täytti lain ja voitti meille kärsimisellään autuuden. Kun me uskomme häneen ja saamme hänen nimessään syntimme anteeksi, niin Jumala katsoo armossaan meidän puoleemme (Luuk. 1:68–69).

Kristuksessa näkyvät meille taivaallisen Isän kasvot armollisina. Siitä me saamme voimaa peljätä ja rakastaa Jumalaa ja turvautua yksin häneen. Laki ei silloin tuomitse, vaikka sillä on tärkeä tehtävänsä. Se herättää uskosta ja Jumalasta luopuneen ihmisen omantunnon ja kehottaa parannukseen. Tämä on käskyjen toinen tehtävä, ja siksi niistä saarnataan, että ihminen ymmärtäisi syntisyytensä ja omistaisi Jumalan armon.

Kun Jumala puhui Moosekselle Hoorebin vuorella, Mooses kysyi Jumalan nimeä, jonka hän ilmoittaisi Israelin lapsille. Jumala sanoi Moosekselle: ”Minä olen se joka olen.” Hän sanoi vielä: ”Näin sinun tulee sanoa israelilaisille: ’Minä-olen on lähettänyt minut teidän luoksenne.’” (2. Moos. 3:14.)

Jeesus kirkasti sanoilla ja töillä, mitä Isä on. Siksi hän käytti myös näitä sanoja: Minä olen Hyvä Paimen. Minä olen tie, totuus ja elämä. Minä olen maailman valkeus. Minä olen elämän leipä.

Kaikki tämä avaa meille Jumalan olemusta. Me saamme sen omistaa uskon kautta ja sanoa kuin epäilevä opetuslapsi Tuomas: Minun Herrani ja minun Jumalani. 

Pekka Kinnunen

Julkaistu Päivämiehessä 17.2.2016.

Tunnisteet:


käsky ensimmäinen

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi