Tiistai 20.8.2019
"
Älä unohda laupeutta, älä uskollisuutta - kiedo ne kaulaasi, kirjoita sydämesi tauluun, niin saat rakkautta ja kiitosta sekä Jumalalta että ihmisiltä. Sananl. 3:3-4

Rukous on yhteyttä Jumalaan

Usko ja elämä - Artikkelit 31.10.2016 06:40 | Päivämies


Rukoileminen on monelle merkittävä osa uskonelämää.
Rukous on sydämen nöyrää ja vilpitöntä puhetta Jumalan kanssa, kuten kristinoppimme opettaa (KO 78). Rukousta voidaan pitää maailmanlaajuisena ilmiönä: kaikissa uskonnoissa rukoileminen on näkyvillä hartauselämässä. Rukouksessa saamme kertoa Jumalalle omia asioitamme: kiitollisuutta, murheita ja iloja. Pyydämme siunausta itselle ja toisille.

Yksittäisen ihmisen rukous voi olla tuttu iltarukous, ruokarukous, Isä meidän -rukous tai vapaata, tilanteen synnyttämää sanallista tai hiljaista rukousta. Rukoilla voi yksin tai toisten kanssa. Rukousta toisten puolesta kutsutaan esirukoukseksi.

Rukous Raamatussa

Raamatun kertoma rukouselämä on hyvin rikasta. Rukous Raamatussa on anomista, pyytämistä, esirukousta ja huutamistakin Jumalan puoleen. Rukouksen opettajana ja vaikuttajana on ollut itse Herra Pyhässä Hengessä.

Raamatussa olevat psalmit ovat merkittävä kiitos- ja rukouskirja kristinuskossa. Niiden olennaisin sanoma tulee esille Jumalan kunnian ylistyksenä, armon ja anteeksiantamuksen rukouksena sekä kiitoksena Jumalan armahtavasta rakkaudesta, siunauksesta ja varjeluksesta. 150 psalmista 73 on Daavidin psalmeja.

Uuden testamentin evankeliumeihin on kirjattu ylös Jeesuksen rukous, Isä meidän (Matt. 6:9–13; Luuk. 11:2–4), jota rukoillaan yhdessä jokaisessa jumalanpalveluksessa. Apostolien teoissa tunnettuja rukouksia ovat esimerkiksi Sauluksen, Korneliuksen ja Etiopian kuningattaren kamaripalvelijan rukoukset.

Raamatussa kehotetaan useassa paikassa rukoilemaan. Myös Jeesus rukoili paljon, erityisesti pelastushistoriallisesti merkittävien tapahtumien yhteydessä – yksinäisyydessä, autiopaikassa tai erämaassa. Jeesuksen rukouselämä ja opetus rukouksesta osoittavat rukouksen mittaamattoman merkityksen kristityn elämälle.

Katekismus opettaa rukoilemisesta

Katekismuksen mukaan ru­kous on hengelliselle elämälle yhtä luonnollinen ja välttämätön kuin hengitys ruumiille. Jumala näkee meidät joka hetki, ja me voimme puhua hänelle ja hän meille.

Katekismuksessa kerrotaan rukouksen olevan myös Jumalan kunnioittamista, hänen kaikkivaltiutensa tunnustamista ja pysähtymistä Jumalan katseen alle.

Evankelisluterilaisessa kirkossa rukous on paljon esillä. Jumalanpalveluksen liturgisissa rukouksissa kiitetään Isää, käännytään Vapahtajan puoleen ja pyydetään Pyhää Henkeä tulemaan seurakunnan keskelle sekä vaikuttamaan sakramenteissa.

Jumala kuulee rukoukset

Rukoilijoina saatamme huomata, että Jumala ei anna meille mitä pyydämme, vaan sen, mitä tarvitsemme. Usein tulee pyydettyä vain ajallisia asioita. Toki saammekin lähestyä Jumalaa kaikissa elämämme asioissa.

Jumala johtaa elämäämme ja tarkastelee tarpeitamme iankaikkisen elämän näkökulmasta. Hän antaa, mikä on meille parasta. Tämä voi joskus olla myös vastoinkäymisiä ja vaikeuksia – Jumala rakkaudessaan voi niitäkin antaa.

Joskus saatamme kysellä, kuuleeko Jumala rukouksemme. Hän kyllä kuulee ja ymmärtää, vaikka pyyntömme eivät toteutuisikaan toivomallamme tavalla. Joskus ymmärrämme vasta myöhemmin Jumalan vastauksen rukoukseemme.

Raamattu osoittaa, että Jumala kuulee niiden rukoukset, jotka etsivät valkeutta ja armahtavaa Jumalaa hengellisessä pimeydessä. Jumala kehottaa rukoilemaan hädässä ja luottamaan hänen apuunsa.

Raamattu kertoo, että Jumala ei lahjoita syntien anteeksiantamusta ja vanhurskauta ihmistä rukouksen välityksellä. Hän on lähettänyt seurakuntansa julistamaan anteeksiantamuksen evankeliumia Jumalaa etsivälle ihmiselle.

Raamattu tarjoaa rukouselämänsä vajavaisuutta kipuilevalle Jumalan lapselle lohdullisen näkymän: Pyhä Henki rukoilee puolestamme sanattomin huokauksin (Room. 8:26).

Lähteet:
Katekismus, www.evl.fi, Reinikainen Erkki: Niin kuin kuvastimesta, SRK 1994

Julkaistu Päivämiehessä 26.10.2016
Kuvituskuva: Kari Vengasaho
 

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi