Keskiviikko 16.10.2019
"
Vapauteen Kristus meidät vapautti. Pysykää siis lujina älkääkä alistuko uudelleen orjuuden ikeeseen. Gal. 5:1

Luterilaisuus tänään

Usko ja elämä - Artikkelit 20.4.2017 06:49 | Päivämies


Luterilaisen uskonpuhdistuksen merkkivuonna on hyvä pysähtyä tarkastelemaan niitä luterilaisuuden rakenteita, jotka ovat kantavia sekä opillisten sisältöjensä että elämää muokkaavien vaikutustensa takia.
Perustana usko Kolmiyhteiseen Jumalaan

Ensimmäinen perustava asia luterilaisuudessa ja luterilaisessa uskonpuhdistuksessa on pysytteleminen Raamatun ja vanhan kirkon uskossa Kolmiyhteiseen Jumalaan, Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen. Uskonpuhdistus ei alkanut tyhjästä, vaan luterilainen oppi perustuu tähän uskoon.

Uskontunnustuksista erityisesti Apostolinen uskontunnustus oli Lutherille tärkeä tunnustus Jumalasta itsensä lahjoittavana rakkautena. Jumala on aina aloitteentekijä. Hän antoi elämän jo luomisessa ja ylläpitää sitä sekä valmisti pelastuksen Pojassaan. Henkensä välityksellä hän tekee ihmisen osalliseksi pelastuksesta.

Pelastus tulee uskosta Kristukseen

Toiseksi on otettava Lutherin pääopinkohdaksi nimeämä vanhurskauttamisen opinkohta, joka sisältää Jeesuksen Kristuksen ja hänen tekonsa, meidän lunastuksemme. Kristus kuoli syntiemme tähden ja nousi kuolleista vanhurskautemme tähden. Tämä kristuksen valmistama vanhurskaus otetaan uskoen vastaan. Tähän perustuu Lutherin mukaan koko oppimme ja elämämme. Tästä opinkohdasta ei voi yhtään väistyä tai antaa periksi, vaikka taivas, maa ja kaikki muu katoavainen sortuisivat.

Vanhurskauttamista on myöhemmin kuvattu iskusanoilla ”yksin armosta, yksin uskosta, yksin Kristuksen tähden”. Uskonvanhurskauden sisällöksi sanonta on keskeinen, mutta sellaisenaan liian kapea. Vanhurskauttaminen ei koskaan tapahdu ilman Pyhää Henkeä, joten siihen kuuluu myös Pyhän Hengen työ ihmisessä. Vanhurskauttamisen edellytyksenä on ihmisen langenneisuus ja synnin alaisuus.

Ajassamme haetaan usein lupaa syntielämälle korostamalla vain luterilaista uskonvanhurskautta. Luther itse teologiassaan, esimerkiksi kirjassaan ”Kristityn vapaudesta”, sisällytti kristillisen elämän kahteen kohtaan: uskoon ja rakkauteen. Rakkaudella hän tarkoitti konkreettisia hyviä tekoja, rukoilua ja turmeltuneen ihmisluonnon, lihan kuolettamista. Schmalkaldenin opinkohdissa Luther toteaa: usko on väärä, jos sen seurauksena ei ole hyviä tekoja. Sitä, mikä teoissakin vielä on syntistä ja puutteellista, ei kuitenkaan Kristuksen tähden lueta synniksi eikä puutteeksi.

Evankeliumi välittää Jumalan armon

Kolmas perusasia luterilaisuudessa on evankeliumi, joka välittää Jumalan armon. Se on julistettu, korvin kuultava sana, joka kertoo Jeesuksesta Kristuksesta, meidän Herrastamme, ja siitä, mitä hän on tehnyt puolestamme.

Jeesuksen persoonan ja työn voimasta evankeliumi antaa syntien anteeksiantamuksen sen vastaanottajalle. Koska pelastus tulee ihmisen ulkopuolelta, luterilaisuudelle on ominaista painottaa ulkonaista sanaa.

Sielunhoidollisesti tärkeät sakramentit, jotka vahvistavat heikkoa uskoa, ovat myös fyysistä ainetta, johon Jumalan sana on yhdistynyt. Sielu ottaa vastaan sen, minkä se voi: sanan; ja ruumis ottaa vastaan sen, minkä se voi: leivän, viinin ja veden.

Jumalan seurakunta on pyhien yhteys

Neljäs perustava asia on pyhien yhteys eli seurakunta, joka on käännetty myös kirkoksi uusimmissa tunnustuskirjoissa. Kyse on pyhien ja tosiuskovien yhteisöstä, mutta heidän joukkoonsa on sekoittunut tässä elämässä myös teeskentelijöitä ja jumalattomia.

Yksi pyhä seurakunta on pysyvä ikuisesti. Se on pyhien yhteisö, jossa evankeliumia puhtaasti julistetaan ja sakramentit oikein toimitetaan. Nämä tunnustuskirjojen luonnehdinnat eivät sovellu koko laajaan, moniääniseen kansankirkkoon, sillä todellisen seurakunnan ja sen pyhyyden synnyttää Jumalan sana ja oikea usko.

Luterilainen kansankirkko on tässä ajassa edelleen siunaus kansallemme, sen kasvattaja ja sen suojiinsa kätkevä. Aikanamme kirkosta eroaminen on tullut vakavaksi ongelmaksi. Eroajat erottavat itsensä myös armonvälineiden yhteydestä ja jättäytyvät omaan varaansa.

Kristitty on osallinen yhteisestä pappeudesta

Viides luterilainen perusta on yhteisen pappeuden periaate, jonka uskonpuhdistus toi jälleen esiin Jumalan sanan pohjalta. Kaikki kristityt ovat pappeja ja osallisia palvelutehtävistä niin seurakunnassa kuin yhteiskunnassakin.

Yhdenvertaisina maallikot ja papit toimivat myös saarnaajina ja opettajina. Taloudellinen tilanne kirkossamme vahvistaa edelleen maallikkovastuun antamista seurakunnissa. Kirkolle on kuitenkin välttämätöntä säilyttää pappisvirka ja -vihkimys Jumalan sanan julistamista ja sakramenttien julkista hoitamista varten. 

Koska kaikki kristityt kuuluvat hengelliseen säätyyn, on myös heidän maallinen työnsä pyhää kutsumusta, osallistumista Jumalan huolenpitoon maailmasta. Luterilaiset toimivat yhteiskunnassa sitä rakentaen eikä siitä erottautuen.

Raamatun ja katekismuksen merkitys

Kuudenneksi luterilaiseksi perustaksi voidaan asettaa Raamattu ja sen arvovalta opin ja elämän asioissa. Huolimatta kirkkomme piirissä ilmenevistä monista epäraamatullisista ilmiöistä ja käsityksistä Raamatun asema on periaatteessa luterilaisuudessa vahva. Tunnustuskirjoissa ja kirkkojärjestyksessä todetaan, että kaikki opit ja opettajat on arvioitava Jumalan sanalla. Raamatun tulkinta ei ole fundamentalistista, vaan se avautuu keskuksesta, Jeesuksesta Kristuksesta ja hänen valmistamastaan pelastuksesta käsin.

Lain ja evankeliumin erottaminen on myös luterilainen Raamatun avain. Lailla on Lutherin mukaan kaksi käyttöä: yhteiskunnallinen käyttö elämän suojelemiseksi ja teologinen käyttö synnin paljastamiseksi. Jumalan lupaukset Raamatussa ovat evankeliumia. Ne eivät sisällä mitään vaatimusta. Sekä laki että evankeliumi ovat voimassa, ja Lutherin sanoin niin kaukana toisistaan kuin taivas on maasta. 

Jokaisella kristityllä on oikeus lukea Raamattua omalla äidinkielellään. Tämä on johtanut Raamattujen kääntämiseen ja lukutaidon opettamiseen sekä monien kansojen kirjakielen syntyyn. Luterilaisuus korostaa lukutaitoa ja koulutusta, myös Raamatun tieteellistä tutkimusta kuten yleensäkin tiedettä ja tutkimusta.

Raamatun yhteydessä on mainittava Vähä katekismus, koska siihen on koottu Raamatun keskeisin sanoma. Sitä soisi käytettävän enemmänkin, onhan se alun perin tarkoitettu jokapäiväiseen käyttöön kodeissa. Esimerkiksi käskyjen selitykset ovat vuosisatoja olleet elämänläheisiä ja ymmärrettäviä. Miten käy neljännelle ja kuudennelle käskylle ja niiden selityksille samaa sukupuolta olevien avioliitossa?

Kirkko tekee merkittävää kasvatustyötä

Tämän päivän luterilaisuuden hyvistä puolista puhuttaessa täytyy mainita kirkon kasvatustyö, erityisesti rippikoulu, joka tavoittaa vuosittain lähes koko ikäluokan. Suomalainen leirimuotoinen rippikoulu on monissa muissa maissa vain haaveena. Voidaan aiheellisesti kysyä: Mihin nuoriso häviää kirkosta rippikoulun jälkeen?

Uskonpuhdistus toi virsilaulun kirkkoihin

Myös seurakuntalaulu jumalanpalveluksessa oli uskonpuhdistuksen tuoma uudistus. Se on sävyttänyt luterilaisuutta ja säilynyt vahvana meidän aikaamme asti.

Virsikirjan virret ja niiden laulaminen ovat yhä suosittuja huolimatta aikamme monenlaisesta musiikkitarjonnasta. Virsien avulla on harjoitettu hartautta ja opittu kristinoppia ja kirkkovuoden kulkua vuosisatojen ajan. Nykyään monet seurakunnalliset musiikkitilaisuudet, kuten passiot ja kauneimmat joululaulut vetävät runsaan osallistujajoukon.

Luterilaisen kirkon tulevaisuus

Luterilainen kirkko on monien haasteiden edessä. Sillä on kuitenkin vahva perinne ja hyvät mahdollisuudet säilyä ja palvella ihmisiä pitäytyessään niissä aarteissa, mitä sillä on.

Ihmisten uskonnollisuus ja jumalakaipuu eivät ole hävinneet mihinkään. Ihmiset etsivät yhä armollista Jumalaa, vaikka sanoittavat sen usein eri tavoin. Luulen, että kirkon merkitys vain kasvaa silloin kun kärsimys, kriisit ja ahdistus lisääntyvät maailmassa.  

Pauli Kivioja, Kirkkoherra
Julkaistu Päivämiehessä 12.4.2017

Kuvituskuva: Päivi Peltoniemi

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi