Keskiviikko 26.6.2019
"
Jumala on rakkaus. Se, joka pysyy rakkaudessa, pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä. 1 Joh. 4:16

Elämänkulun kriisit ja niistä selviytyminen

Usko ja elämä - Artikkelit 17.2.2018 06:28 | Päivämies


Kriisit haastavat ihmisen, mutta ne voivat avautua myös Jumalan siunauksena.
”Kaikella on aikansa, joka asialla maan päällä.” Tämä Saarnaajan viisaus tuhansien vuosien takaa ei välttämättä tuo helpotusta silloin, kun olemme raskaassa elämäntilanteessa. Siinä on kuitenkin lupaus elämänkulun vaikeiden päivien vaihtumisesta helpompiin.

Ihmiset kohtaavat syntymästä kuolemaan hyviä päiviä, jolloin elämä soljuu eteenpäin ilman suurempia kysymyksiä tai huolia. Elämänkulkuun kuuluvat kuitenkin myös erilaiset kriisit.

Perinteisissä elämänkulkuteorioissa ihmisen elämä on jaettu erilaisiin jaksoihin, joissa kukin poikkeaa edeltävästä ja seuraavasta. Jaksot kulkevat karkeasti ikävaiheittain lapsuudesta nuoruuteen, aikuisuuteen ja vanhuuteen. Eri ikävaiheisiin odotetaan kuuluvan tietynlaisia tapahtumia. 

Kehityskriisit osana elämää

Arkikielessä kriisi mielletään usein negatiivisena asiana. Kriisi on kuitenkin laaja käsite. Yksi kriisin muoto on kehitystehtävä, joka kuuluu luonnollisena osana ihmisenä kasvuun.

Elämänkulkuteorioissa puhutaan normatiivisista ja ei-normatiivisista kriiseistä. Normatiivisia eli kehityskriisejä ovat esimerkiksi lapsen syntymä, kouluun lähteminen, kotoa pois muuttaminen, avioliiton solmiminen, työpaikan vaihtaminen, eläkkeelle jääminen ja vanhainkotiin siirtyminen.

Yllättävät ja odottamattomat kriisit

Ei-normatiivisiksi kriiseiksi luetaan muun muassa yllättävä onnettomuus tai vakava sairastuminen, väkivaltainen puoliso ja läheisen äkillinen kuolema.

Traumaattinen kriisi taas on seurausta odottamattomasta ja voimakkaasta tapahtumasta, johon liittyy voimavarat hetkellisesti ylittävä tunnejärkytys. Kriisi voi olla myös seurausta useista samanaikaisista tai pitkään jatkuneista kuormittavista asioista.

Odotukset elämänkulusta

Yhteiskunnan moniarvoistuminen ja yksilöllisyyden korostaminen ovat vaikuttaneet myös yksilön elämänkulkuun ja odotuksiin siitä. Elämänkulkuteoriat pyrkivät mallintamaan kunkin ikävaiheen keskeisiä elämänalueita ja rakentamaan odotuksenmukaisuutta.

Uusimmissa elämänkulun teorioissa ikävaiheita on pyritty häivyttämään niin, että esimerkiksi nuoruuden käsite on väljentynyt ja vuosina pidentynyt. Usein ihminen kuitenkin odottaa tiettyjen elämäntapahtumien toteutuvan tietyssä ikävaiheessa. 

Paineet ”normaalin” toteutumisesta

Entä jos mieluinen opiskelupaikka ei aukene monen yrittämisen jälkeen? Mitä, jos puolisoa ei alakaan löytyä? Entä jos varhennetulle eläkkeelle jääminen onkin edessä jo 45-vuotiaana? Suru ja paine ”normaalin” toteutumisesta on yhdelle hyvin suurta, kun taas toinen suhtautuu asiaan rauhallisemmin.

Miten voi omalla toiminnallaan helpottaa läheisen taakkaa? Ilman koulupaikkaa olevan seuramieltä eivät välttämättä nosta kymmenet puolituttujen kyselyt tulevaisuudesta. Puolisoa kaipaavaa eivät tue huumorilla heitetyt kommentit siitä, eikö sinulle kukaan kelpaa.

On tärkeä miettiä, miten kohtaa lähimmäisen. Miten haluaisi itse tulla kohdatuksi? Mitä Raamattu opettaa ja mitä seuroissa puhutaankaan Jumalan johdatuksesta ja lahjoista?

Jokainen voi tehdä osuutensa

Vaikuttaako vauraus ja oman elämän menestys joskus siihen, että omavaltaisuus nousee? On hyvä tiedostaa, että naapurille tapahtunut onnettomuus olisi voinut osua minun kohdalleni.

Enhän suhtaudu ylimielisesti häneen, jolla ei ole samaa lahjaa kuin minulla? Toisen ihmisen mielenmaisemassa tai kodissa voi tapahtua asioita, jotka estävät häntä saavuttamasta samaa kuin itse olen saavuttanut. Muistanhan, että kaikki on lahjaa. Se ei sulje pois sitä, että jokaisen tulee yrittää ja tehdä osansa itsensä, läheistensä ja yhteiskunnan hyväksi.

Suomi on hyvinvointivaltio, jossa kansalaisten saama vauraus perustuu kaikkien osallistumiseen ja veroeurojen maksuun. Yhtä lailla jokainen voi tehdä osuutensa läheisen tai tuttavan kohdatessa kriisin. Voi soittaa, vierailla tai auttaa konkreettisesti. Joskus kädenpuristus on paljon. Tärkeintä on, ettei välttele. Suru ei pure.

Apua vaikeaan tilanteeseen

Vaikeassa tilanteessa ihmisen on tärkeä huolehtia perusasioista, kuten unesta, ruuasta ja ulkoilusta. Toiselle helpotusta tuo puhuminen, toiselle vaikkapa luonnossa liikkuminen. Aikaisemmat selviytymiskeinot kannattaa vaikeassa tilanteessa ottaa käyttöön.

Ensin on tärkeä tunnustaa, että tarvitsee apua. Itse voi olla niin sokeutunut elämäntilanteessaan, että tuttavan toimesta tapahtuva hoksauttaminen avun hakemisesta on iso ystävyyden ele.

Tämän jälkeen on hyvä selvittää, mistä apua voisi saada ja seuraavaksi hakea sitä. Avun saamisessa joutuu välillä olemaan sisukas. Toisinaan avuntarvitsija joutuu vahvastikin perustelemaan ja vaatimaan tarvitsemaansa apua. Ammattiapua voi hakea esimerkiksi neuvolasta, koulusta, sosiaalitoimesta, perheneuvolasta ja terveydenhuollosta.

Taakkojen kantajia

Toisten osana on kantaa elämässään asioita, jotka vaikuttavat ”piikkinä lihassa” läpi elämän. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi vaihteleva mielenterveys, krooninen sairaus ja perheenjäsenen käytöshäiriö.

Myös vaikkapa koulukiusaaminen voi heijastua toistuvana taakkana sosiaalisissa tilanteissa myöhemminkin. Vierestäkin saattaa olla vaikea nähdä toisen taakan paino. 

Kriiseissä on myönteistäkin

Elämänkulun kriisit eivät ole pelkästään huono asia. Ei ole tavatonta, että kriisit tuovat taivasta lähemmäksi. Kriiseistä puhutaan synonyymisesti myös mahdollisuutena. Ne voivat olla pakollisia vaiheita, joista osaamme myöhemmin kiittää.

Jälkikäteen Jumalan siunaus saattaa kirkastua vaikkapa työn loppumisen myötä seuraavana asuinpaikan vaihdoksena tai sairaslomalla tapahtuvan arvomaailman tarkastamisen muodossa. Jumalan lahja on joskus kriisin muotoinen. 

Heli Tiirola,
YTT, Sosiaalityön yliopistonlehtori,
Kuopio 

Julkaistu Päivämiehessä 14.2.2018

Tunnisteet:


kehitystehtävä kriisi

Lisää aiheesta:

Hanna Aho
Kuvittanut Silja-Maria Wihersaari

Minne Taivaan Isä meni?

Kertomus lapsenuskosta ja ihmeellisestä varjeluksesta maailmassa, jossa ei uskota Jumalaan. Mukana on CD-äänikirja.

22 €

Tapio Holma

Ettekö ole lukeneet? Sytykkeitä Raamatun tutkimiseen

Kirja nostaa esiin raamatunkohtia, joiden henkilökuvat tai tapahtumat antavat ajattelemisen aihetta. Monet henkilöistä ovat Raamatun suurten kertomusten sivuhahmoja, tavallisia ihmisiä, joiden kohdalle Jeesus pysähtyi, tai jotka Jumala valitsi työvälineikseen.
Pääosa kirjoituksista on julkaistu aiemmin Päivämiehen Kapsäkki-liitteessä.

19 €

Toimittanut Hanna Kallunki

Hyvä että kerroit

Blogitekstejä elämästä, uskosta ja toivosta

Teksteissä avautuu ikkunoita Päivämiehen blogikirjoittajien arkeen ja ajatuksiin. Kirjoituksissa pohditaan niin keskeneräisyyttä ja katoavaisuutta kuin harrastuksen olemusta ja kasvatuksen haasteita. Kipu ja kaipaus, ilo ja toivo, elämän ihmettely saavat muotonsa sanoissa.

Toimittanut Olli Lohi

Avaa suusi, pääskysen poika

Lapin luonto oli Laestadiuksen ”yrttitarhaa”. Siellä hän viihtyi, ja siellä hän tunsi olevansa kotonaan. Hänestä kehittyi yksi aikansa parhaista Lapin kasviston tuntijoista. Laestadius maalasi saarnoissaan Lapin maisemaa ainutlaatuisella tavalla. Hän riisui teologialta kaavun ja asetti sen kasvotusten arkitodellisuuden kanssa.

20 €

Kiiruhda katsomaan – Pääsiäinen sävelin

Pääsiäisajan virsiä, Siionin lauluja ja muuta pääsiäismusiikkia sisältävä äänite on jatkoa Joulu sävelin -äänitteen aloittamalle soitinmusiikin sarjalle. Jeesuksen kärsimystä ja kuolemaa käsittelevä osuus vie kuulijan keskelle Golgataa ja kristikunnan suurta surua. Äänitteen loppupuolella surumielisyys väistyy ja kuoleman voiton sanoma tuo lohtua ja iloa.

24 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi