Torstai 21.2.2019
"
Kuinka suuri onkaan sinun hyvyytesi! Se on ehtymätön aarre niille, jotka sinua pelkäävät. Kaikkien nähden sinä annat apusi niille, jotka turvautuvat sinuun. Ps. 31:20

Elämänkulun kriisit ja niistä selviytyminen

Usko ja elämä - Artikkelit 17.2.2018 06:28 | Päivämies


Kriisit haastavat ihmisen, mutta ne voivat avautua myös Jumalan siunauksena.
”Kaikella on aikansa, joka asialla maan päällä.” Tämä Saarnaajan viisaus tuhansien vuosien takaa ei välttämättä tuo helpotusta silloin, kun olemme raskaassa elämäntilanteessa. Siinä on kuitenkin lupaus elämänkulun vaikeiden päivien vaihtumisesta helpompiin.

Ihmiset kohtaavat syntymästä kuolemaan hyviä päiviä, jolloin elämä soljuu eteenpäin ilman suurempia kysymyksiä tai huolia. Elämänkulkuun kuuluvat kuitenkin myös erilaiset kriisit.

Perinteisissä elämänkulkuteorioissa ihmisen elämä on jaettu erilaisiin jaksoihin, joissa kukin poikkeaa edeltävästä ja seuraavasta. Jaksot kulkevat karkeasti ikävaiheittain lapsuudesta nuoruuteen, aikuisuuteen ja vanhuuteen. Eri ikävaiheisiin odotetaan kuuluvan tietynlaisia tapahtumia. 

Kehityskriisit osana elämää

Arkikielessä kriisi mielletään usein negatiivisena asiana. Kriisi on kuitenkin laaja käsite. Yksi kriisin muoto on kehitystehtävä, joka kuuluu luonnollisena osana ihmisenä kasvuun.

Elämänkulkuteorioissa puhutaan normatiivisista ja ei-normatiivisista kriiseistä. Normatiivisia eli kehityskriisejä ovat esimerkiksi lapsen syntymä, kouluun lähteminen, kotoa pois muuttaminen, avioliiton solmiminen, työpaikan vaihtaminen, eläkkeelle jääminen ja vanhainkotiin siirtyminen.

Yllättävät ja odottamattomat kriisit

Ei-normatiivisiksi kriiseiksi luetaan muun muassa yllättävä onnettomuus tai vakava sairastuminen, väkivaltainen puoliso ja läheisen äkillinen kuolema.

Traumaattinen kriisi taas on seurausta odottamattomasta ja voimakkaasta tapahtumasta, johon liittyy voimavarat hetkellisesti ylittävä tunnejärkytys. Kriisi voi olla myös seurausta useista samanaikaisista tai pitkään jatkuneista kuormittavista asioista.

Odotukset elämänkulusta

Yhteiskunnan moniarvoistuminen ja yksilöllisyyden korostaminen ovat vaikuttaneet myös yksilön elämänkulkuun ja odotuksiin siitä. Elämänkulkuteoriat pyrkivät mallintamaan kunkin ikävaiheen keskeisiä elämänalueita ja rakentamaan odotuksenmukaisuutta.

Uusimmissa elämänkulun teorioissa ikävaiheita on pyritty häivyttämään niin, että esimerkiksi nuoruuden käsite on väljentynyt ja vuosina pidentynyt. Usein ihminen kuitenkin odottaa tiettyjen elämäntapahtumien toteutuvan tietyssä ikävaiheessa. 

Paineet ”normaalin” toteutumisesta

Entä jos mieluinen opiskelupaikka ei aukene monen yrittämisen jälkeen? Mitä, jos puolisoa ei alakaan löytyä? Entä jos varhennetulle eläkkeelle jääminen onkin edessä jo 45-vuotiaana? Suru ja paine ”normaalin” toteutumisesta on yhdelle hyvin suurta, kun taas toinen suhtautuu asiaan rauhallisemmin.

Miten voi omalla toiminnallaan helpottaa läheisen taakkaa? Ilman koulupaikkaa olevan seuramieltä eivät välttämättä nosta kymmenet puolituttujen kyselyt tulevaisuudesta. Puolisoa kaipaavaa eivät tue huumorilla heitetyt kommentit siitä, eikö sinulle kukaan kelpaa.

On tärkeä miettiä, miten kohtaa lähimmäisen. Miten haluaisi itse tulla kohdatuksi? Mitä Raamattu opettaa ja mitä seuroissa puhutaankaan Jumalan johdatuksesta ja lahjoista?

Jokainen voi tehdä osuutensa

Vaikuttaako vauraus ja oman elämän menestys joskus siihen, että omavaltaisuus nousee? On hyvä tiedostaa, että naapurille tapahtunut onnettomuus olisi voinut osua minun kohdalleni.

Enhän suhtaudu ylimielisesti häneen, jolla ei ole samaa lahjaa kuin minulla? Toisen ihmisen mielenmaisemassa tai kodissa voi tapahtua asioita, jotka estävät häntä saavuttamasta samaa kuin itse olen saavuttanut. Muistanhan, että kaikki on lahjaa. Se ei sulje pois sitä, että jokaisen tulee yrittää ja tehdä osansa itsensä, läheistensä ja yhteiskunnan hyväksi.

Suomi on hyvinvointivaltio, jossa kansalaisten saama vauraus perustuu kaikkien osallistumiseen ja veroeurojen maksuun. Yhtä lailla jokainen voi tehdä osuutensa läheisen tai tuttavan kohdatessa kriisin. Voi soittaa, vierailla tai auttaa konkreettisesti. Joskus kädenpuristus on paljon. Tärkeintä on, ettei välttele. Suru ei pure.

Apua vaikeaan tilanteeseen

Vaikeassa tilanteessa ihmisen on tärkeä huolehtia perusasioista, kuten unesta, ruuasta ja ulkoilusta. Toiselle helpotusta tuo puhuminen, toiselle vaikkapa luonnossa liikkuminen. Aikaisemmat selviytymiskeinot kannattaa vaikeassa tilanteessa ottaa käyttöön.

Ensin on tärkeä tunnustaa, että tarvitsee apua. Itse voi olla niin sokeutunut elämäntilanteessaan, että tuttavan toimesta tapahtuva hoksauttaminen avun hakemisesta on iso ystävyyden ele.

Tämän jälkeen on hyvä selvittää, mistä apua voisi saada ja seuraavaksi hakea sitä. Avun saamisessa joutuu välillä olemaan sisukas. Toisinaan avuntarvitsija joutuu vahvastikin perustelemaan ja vaatimaan tarvitsemaansa apua. Ammattiapua voi hakea esimerkiksi neuvolasta, koulusta, sosiaalitoimesta, perheneuvolasta ja terveydenhuollosta.

Taakkojen kantajia

Toisten osana on kantaa elämässään asioita, jotka vaikuttavat ”piikkinä lihassa” läpi elämän. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi vaihteleva mielenterveys, krooninen sairaus ja perheenjäsenen käytöshäiriö.

Myös vaikkapa koulukiusaaminen voi heijastua toistuvana taakkana sosiaalisissa tilanteissa myöhemminkin. Vierestäkin saattaa olla vaikea nähdä toisen taakan paino. 

Kriiseissä on myönteistäkin

Elämänkulun kriisit eivät ole pelkästään huono asia. Ei ole tavatonta, että kriisit tuovat taivasta lähemmäksi. Kriiseistä puhutaan synonyymisesti myös mahdollisuutena. Ne voivat olla pakollisia vaiheita, joista osaamme myöhemmin kiittää.

Jälkikäteen Jumalan siunaus saattaa kirkastua vaikkapa työn loppumisen myötä seuraavana asuinpaikan vaihdoksena tai sairaslomalla tapahtuvan arvomaailman tarkastamisen muodossa. Jumalan lahja on joskus kriisin muotoinen. 

Heli Tiirola,
YTT, Sosiaalityön yliopistonlehtori,
Kuopio 

Julkaistu Päivämiehessä 14.2.2018

Tunnisteet:


kehitystehtävä kriisi

Lisää aiheesta:

Toim. Anna Karjula

Elämänpolulla 18 – Usko ja mieli

Usko ja mieli avaa mielenterveyteen liittyviä kysymyksiä uskon näkökulmasta. Tekstit etsivät vaikeastakin tilanteesta tietä eteenpäin. Joskus paranemisen siemen on kylvetty pieneen hetkeen. Joskus sairauden kanssa on vain opeteltava elämään.

18 €

Väinö Havas

Joulusta jouluun – Suomen kotien lukukirja

Joulusta jouluun – Suomen kotien lukukirja julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1953. Äänikirja on tehty vuonna 1997 julkaistun uudistetun painoksen pohjalta ja sisältää 43 alkuperäisteokseen kuulunutta kertomusta. Havaksen lämminhenkisissä ja kielellisesti rikkaissa kertomuksissa korostuu kodin, uskonnon ja vapaan isänmaan arvo.

20 €

Toim. Hanna Aho ja Jouni Hintikka

JAKSANKO LUOTTAA? -ÄÄNIKIRJA

Jaksanko luottaa Jumalaan silloinkin, kun kaikki ympärilläni muuttuu ja oma elämä on kriisissä?  
Vuosikirjassa 2018 käsitellään ajankohtaisia asioita uskon ja luottamuksen näkökulmasta.

20 €

Taina Pyysaari
Kuvittanut Liisa Seppänen

Pinja ja Paulus

Pinja ja Paulus ovat kaksoset, ja Iisa on heidän hyvä ystävänsä. Siionin keväästä tutut kaverukset keksivät monenlaista puuhaa sisällä ja ulkona. Kuvakirja on mukavaa luettavaa ja katseltavaa niin alle kouluikäisille lapsille kuin pikkukoululaisillekin.

18 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi