Puhe rististä on hulluutta

Siionin lähetyslehti - Hartauskirjoitukset 16.11.2018 08:33 | Päivämies


Voiko tuollaisen otsikon kirjoittaa? Voiko noin sanoa? Apostoli Paavali käyttää korinttolaisille kirjoittaessaan (1. Kor. 1:18) juuri noita sanoja. Puhe rististä on hulluutta ja toisaalta se on Jumalan voima.
Puhe rististä. Miten häpeällinen kuolema ristillä voi merkitä pelastusta koko maailmalle? Kaikkivaltias Jumala Pojassaan suostuu pilkattavaksi ja ristiinnaulittavaksi sovittaakseen maailman synnin, antaakseen mahdollisuuden iankaikkiseen elämään myös sinulle ja minulle. Miten ihminen voi käsittää näin suuren ristiriitaisuuksien määrän?

Ei kukaan itse voikaan. Paavali viittaa profeetta Jesajan kirjaan (29:14) todetessaan, että onhan kirjoitettu: Minä hävitän viisaitten viisauden ja teen tyhjäksi ymmärtäväisten ymmärryksen. Kun maailma viisaudessaan ei oppinut tuntemaan Jumalaa, Jumala katsoi hyväksi julistaa hulluutta ja näin pelastaa ne, jotka uskovat (1. Kor 1: 19, 21).

Järki ei saa todistusta

Uskon kautta vanha Simeon katseli Vapahtajaansa pienessä temppeliin tuodussa lapsessa: Tämä lapsi on pantu koetukseksi: monet israelilaiset kompastuvat ja monet nousevat. Hänet on pantu merkiksi, jota ei tunnusteta. (Luuk. 2:34)

Jeesuksen aikalaiset vaativat häneltä merkkiä (Mark. 8:11). Eräässä tilanteessa Jeesus totesikin, että te ette usko, ellette näe tunnustekoja ja ihmeitä (Joh. 4:48). Ihmisen järjelle kelpaavaa merkkiä ei annettu. Ei myöskään aukotonta filosofista päättelyketjua (Ap.t. 17:18–32). Julistus ristiinnaulitusta Kristuksesta oli osalle herjausta, Jumalan pilkkaa ja osalle hulluutta (1. Kor 1:23).

Ylistys viisailta salaamisesta

Vain uskon kautta voimme ymmärtää, että ristiinnaulittu Kristus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus.

Hänet Jumala on antanut meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi (1. Kor. 1:30). Paavali muistuttaakin: Jumalan hulluus on ihmisiä viisaampi ja Jumalan heikkous ihmisiä voimakkaampi (1. Kor. 1:24).

Matteus on tallentanut (11:25–26) Jeesuksen sanat: Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, siitä että olet salannut tämän viisailta ja oppineilta, mutta ilmoittanut sen lapsenmielisille. Näin sinä, Isä, olet hyväksi nähnyt.

Evankelista Markus (10:13-16) kertoo Jeesuksen havainnollisen opetuksen, miten Jumalan valtakunta tulee ottaa vastaan niin kuin lapsi. Luottavaisesti.

Usko pitää kiinni, vaikka järki ei käsitä

Raamatun äärellä on pakko kysyä myös itseltä: Onko puhe rististä hulluutta vai onko se Jumalan voima?

Toisinaan on vaikea tyytyä siihen, että usko pitää kiinni Jumalan lupauksista ilman omaa päättelyä. Onhan yksi Jumalan lahjoista ajattelemisen, pohtimisen ja kyselemisen taito. Sitä tarvitaan niissä tehtävissä, joita meille itse kullekin annetaan.

Jumalan huolenpitoa on se, että lahjaksi saatu usko pitää kiinni Jumalan lupauksista, vaikka järki ei kaikkea käsitä. Rukouksessa voi pyytää tästä nousevaa levollisuutta.

Palaan vielä otsikon sanoihin ja pohdintaan siitä, voiko niin sanoa. Paavali muistuttaa, että puhe rististä on hulluutta niille, jotka joutuvat kadotukseen, mutta Jumalan voima niille, jotka pelastuvat (1. Kor. 1:18).

Jumalan voimaan luottaen uskaltaa kohdata kaiken elämässä vastaantulevan.  

Eija-Riitta Niinikoski
Julkaistu Siioninlähetyslehdessä 14.11.2018

Kuvituskuva: H.H.

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi