Lauantai 17.8.2019
"
Jeesus sanoi opetuslapsilleen: "Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra', pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen Isäni tahdon." Matt. 7:21

Alkoholi aiheuttaa kärsimystä ja suuria kustannuksia

Usko ja elämä - Artikkelit 8.11.2014 10:23 | Päivämies-verkkolehti
Parhaillaan vietetään ehkäisevän päihdetyön viikkoa. Alkoholinkäyttö on kolminkertaistunut neljän viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana Suomessa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan alkoholi aiheuttaa paitsi inhimillistä kärsimystä myös suuria kustannuksia yhteiskunnalle. 
Neljässä vuosikymmenessä Suomi on kivunnut alhaisen alkoholinkulutuksen maasta Euroopan keskitasolle. Vuonna 2013 suomalaiset käyttivät alkoholiostoksiin yli 4,6 miljardia euroa, mikä oli 1,6 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.

Suomalaisen alkoholikulttuurin suurimpana muutoksena voidaan pitää naisten alkoholinkäytön yleistymistä ja lisääntymistä. Vuosien 1968 ja 2008 välillä naisten alkoholin kulutus on lähes kuusinkertaistunut reilusta yhdestä litrasta yli 6 litraan.

Suomalaiset suhtautuvat kuitenkin myönteisemmin alkoholipoliittisiin rajoituksiiin kuin pari vuosikymmentä sitten. Mielipidekyselyn mukaan alkoholipoliittisia rajoituksia tai niiden tiukentumista kannatti tammikuussa 2013 80 % suomalaisista. 

Alkoholin haittoja

Alkoholin käyttöön liittyy monenlaisia haittoja. Ehkäisevän päihdetyön verkosto EHYT ry on teettänyt kyselyn, jonka perusteella (2014) enemmistö suomalaisista on kokenut lähipiirissään, työyhteisössään tai asuinalueellaan alkoholiin liittyviä haittoja. Tavallisimmin tämä on ollut humalajuomista ja häiritsevää käyttäytymistä (62 %). Lähes joka toinen on törmännyt lähipiirissään myös alaikäisten päihteidenkäyttöön (48 %), alkoholista aiheutuviin sairauksiin (43 %) sekä alkoholin erilaisiin kielteisiin vaikutuksiin parisuhteeseen, perheeseen ja lapsiin (42 %).
 
Tilastojen mukaan alkoholin käyttö on yhteydessä myös väkivaltaiseen käyttäytymiseen, omaisuusrikoksiin ja tapaturmiin. Vuonna 2012 poliisin tietoon tulleisiin pahoinpitelyrikoksiin syylliseksi epäillyistä noin 55 prosenttia on ollut alkoholin vaikutuksen alaisena. 
 
Päihdeongelmat lisäävät väkivallan riskiä perheessä. Väkivallan todennäköisyys kasvaa alkoholinkulutuksen myötä. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksessä Koko perhe kierteessä todetaan, että lapsen kannalta lähisuhdeväkivalta ja perheen päihdeongelmat aiheuttavat aina terveysriskin, johon liittyy turvallisen vanhemmuuden puuttuminen.

Alkoholin kustanukset yhteiskunnalle
 
Alkoholi aiheuttaa tuntuvat kustannukset yhteiskunnalle vuosittain, arviot vaihtelevat 4–7 miljardiin euroon. EHYT ry on arvioinut kustannusten olevan 6–7 miljardia euroa. Näistä kustannuksista valtaosa aiheutuu sosiaalihuollon, eläkkeiden ja sairauspäivärahojen sekä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpidon kustannuksista.
 
Suomen alkoholipolitiikan perustavoitteeksi linjattiin vuonna 2003 alkoholista aiheutuvien haittojen vähenäminen. Pyrkimyksenä on vähentää alkoholin aiheuttamia haittoja, jotka liittyvät riskikäyttöön, lasten ja perheiden hyvinvointiin. Tavoitteena on myös alkoholin kokonaiskulutuksen kääntäminen laskuun. Valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätöksen asettaa lasten hyvinvoinnin parantaminen ensisijaiseksi ja kaikkia hallinnonaloja koskevaksi tavoitteeksi.
 
Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksen mukaan väkivallan ja päihdeongelmien riskejä on mahdollista vähentää yhteiskuntapolitiikalla, joka pyrkii parantamaan väestön terveyttä ja hyvinvointia ja vähentämään sosiaalista eriarvoisuutta takaamalla kaikille mahdollisuuden koulutukseen, työhön ja taloudelliseen turvallisuuteen. 

Alkoholimainonta muuttuu

Alkoholimainontalaki on muuttumassa vuodenvaihteessa. Tutkimusten mukaan alkoholimainonta vaikuttaa nuoriin: se saa heidät aloittamaan alkoholinkäytön nuoremmalla iällä ja myös lisää nuorten juomista. 

– Uusien rajoitusten taustalla on halu suojella lapsia ja nuoria alkoholimainonnalta sekä vähentää tilanteita, joissa he altistuisivat sille. Tutkimustieto osoittaa, että mainonta aikaistaa alkoholinkäytön aloittamista ja lisää nuorten alkoholinkulutusta, kertoo Ehkäisevän päihdetyön verkoston puheenjohtaja Kristiina Hannula.

Lähteet:
thl.fi
ehyt.fi

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi