Lauantai 20.7.2019
"
Kuinka sinä voit tuomita veljesi? Tai sinä toinen, kuinka voit halveksia veljeäsi? Kaikki me joudumme Jumalan tuomioistuimen eteen. Room. 14:10

Rakennetaan rauhaa

Usko ja elämä - Artikkelit 25.1.2015 08:46 | Siionin Lähetyslehti


Rauhalla tarkoitetaan valtioiden välistä normaalia sovinnon tilaa; sodan tai aseellisen konfliktin vastakohtaa. Filosofisesti ajateltuna rauha on sodan, väkivallan ja sorron poissaoloa. Käytännössä rauhan säilyminen kansakuntien kesken pohjautuu kansainvälisiin sopimuksiin ja lakeihin sekä ihmisoikeuksien noudattamiseen.
Kautta aikojen kansakunnat ovat nousseet toisiaan vastaan ja ratkaisseet ongelmiaan taistellen ase kädessä. Muistamme jo Raamatun historiasta kertomuksia Israelin kansan käymistä sodista. 1900-luvulta tunnemme veriset ensimmäisen ja toisen maailmansodan sekä Suomen talvi- ja jatkosodan. Vietnamin ja Persianlahden sodat sekä Lähi-idän ja Ukrainan viimeaikaiset tapahtumat ovat tulleet lähellemme tiedotusvälineiden kautta.

Lähes päivittäin kuulemme uutisia terroriteoista, joissa syyttömät ihmiset kuolevat tai loukkaantuvat. Ihmiskunnan historian voidaan todeta perustellusti olevan konfliktien ja sotien historiaa.

Rauhantahtoinen maa

Me suomalaiset olemme saaneet iloita pitkään vallinneesta rauhan jaksosta. Jumala on siunannut isänmaallemme rakentamisen ajan. Suomi on hyvinvointivaltio, josta haetaan oppia, ja Suomea arvostetaan maailmalla. Maamme ulkopolitiikka on rauhantahtoista, ja me rakennamme yhteyttä kansakuntien välille. Suomi pyrkii vaikuttamaan kansainvälisellä yhteistyöllä kriisien erilaisiin taustasyihin sekä hakee rauhanomaisia ratkaisuja itse konfliktitilanteisiin. Keskeisinä toimijoina rauhantyössä ovat olleet maamme arvostetut presidentit, joista Martti Ahtisaari on palkittu Nobelin rauhanpalkinnolla.

YK:n tärkeä rooli rauhantyössä

Yhdistyneet kansakunnat (YK) perustettiin toisen maailmansodan jälkeen edistämään kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta, oikeudenmukaisuutta sekä ihmisoikeuksia. Johtoajatuksena YK:n perustamiselle oli ajatus "ei koskaan enää".  Nykyään lähes kaikki valtiot ovat liittyneet jäseniksi YK:hon, ja sillä on  merkittävä rooli kansakuntien yhdistämisessä sekä alueellisten konfliktien ratkaisemisessa. Monet suomalaiset ovat olleet menestyksellisesti YK:n alaisissa rauhanturvaamisoperaatioissa eri puolilla maailmaa. Suomea on pidetty rauhanturvaamisen suurvaltana ja suomalaisia rauhanturvaajia arvostetaan kriisikohteissa. 

Turvallisuusuhkiin varauduttu

Suomi on vakaa ja turvallinen yhteiskunta, joka on järjestelmällisesti varautunut poikkeusoloihin. Lainsäädäntömme velvoittaa kaikkia viranomaisia ja osin yrityksiäkin varautumaan erilaisiin onnettomuuksiin, kriisitilanteisiin ja sota-aikaan.

Maamme puolustaminen perustuu yleiseen asevelvollisuuteen ja korkeaan maanpuolustustahtoon. Rajavartiolaitos valvoo rajojamme uskottavasti ja itsenäisesti. Poliisi huolehtii yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisestä sekä rikollisuuden torjunnasta. Palo- ja pelastusviranomaiset vastaavat osaltaan arkipäivän turvallisuudesta. Eri viranomaiset tekevät lisäksi tiivistä yhteistyötä toistensa kanssa sekä antavat toisilleen virka-apua.

Työni puolesta voin todeta, että maamme on hyvin varautunut suojelemaan ja puolustamaan kansalaisiaan kaikkia uhkia vastaan. Me voimme luottaa viranomaisten päivittäin tekemään laadukkaaseen työhön turvallisuutemme hyväksi.

Kristilliset arvot edistävät rauhaa 

Eräänä keskeisimpänä asiana rauhan rakentamisessa näen kansakuntien ja ihmisten arvot ja asenteet. Kansainvälisten Ihmisoikeuksien sekä kansakuntien itsemääräämisoikeuksien kunnioittaminen luovat perustan valtioiden rauhanomaiselle rinnakkaiselolle. Kristilliset perusarvot ovat yksilöiden ja kansakuntien olemassaolon kulmakiviä. Ne on määritelty Raamatussa kymmenen käskyn laissa. 

Esivanhempien työn kunnioitus, rakkaus isänmaahan ja sen luontoon sekä halu tehdä työtä isänmaamme rakentamiseksi ja puolustamiseksi ovat kansallisten perusarvojen ilmentymiä. Nämä arvot ovat syntyneet vuosisatojen kuluessa kansallisen kulttuurimme pohjalta ja ovat edelleen ajankohtaisia meille kaikille. Kodeissa, kouluissa, seurakunnissa ja puolustusvoimissa annettu kristillisten perusarvojen opetus ja kasvatus rakentavat suomalaista yhteiskuntaa ja ovat parasta rauhantyötä. 

Raamattu opettaa meitä rakastamaan lähimmäisiämme niin kuin itseämme. Rakastaessamme lähimmäistämme me kunnioitamme häntä emmekä tahdo hänelle mitään pahaa. Anteeksiantamuksella korjataan ihmisten rikkoontuneita välejä ja rakennetaan rauhaa myös kansakunnille. Rauhattoman maailman keskellä saamme turvautua taivaallisen Isämme puoleen sillä rukouksella, että hän siunaisi ja varjelisi meitä, kirkastaisi ja kääntäisi kasvonsa meidän  puoleemme ja antaisi meille rauhan; rauhan joka kestää.

Antero Aulakoski, rikosylikomisario

Kirjoitus on julkaistu Siionin Lähetyslehdessä 1/2015

Kuvituskuva: SRK:n kuva-arkisto
 

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi