Sunnuntai 20.10.2019
"
"Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi." Matt. 22:37-39

Tarvitaanko kuuliaisuutta?

Usko ja elämä - Matkaevääksi 8.7.2015 00:00 | Päivämies
Tänä päivänä ihmisellä on usein mahdollisuus tehdä itsenäisiä ratkaisuja, valita vapaasti ja määrätä oman elämänsä suunta. 
Tällä kehityksellä on myös varjopuolensa. Itsekeskeiseksi muuttunut elämäntapa johtaa helposti piittaamattomuuteen Jumalan sanaa kohtaan. Samalla se voi rikkoa ihmissuhteita ja turvallisen yhteiselämän arvoja.

Kuuliaisuus ja toisen ihmisen kunnioittaminen alkavat jo vanhempien kunnioittamisesta, johon neljäs käsky ihmistä opastaa. Käsky sisältää myös lupauksen: ”jotta menestyisit ja kauan eläisit maan päällä” (Ef. 6:3).

Onnellinen Joosef

Kristinopin mukaan Jumala ilmaisee itsensä meille erilaisissa ihmiskohtaloissa. Niitä on tallennettu Raamattuun, jotta oppisimme ymmärtämään Jumalan tarkoitusta.
Uskon kuuliaisuuden merkitys tulee esille esimerkiksi Egyptin korkeimman virkamiehen, Joosefin sekä kuningas Saulin elämässä. Se, mitä tapahtui heidän elämässään, voi tapahtua myös meidän elämässämme.

Joosef oli onnellinen nuori, mutta veljiensä kateuden seurauksena hän joutui orjaksi vieraaseen maahan. Joosef koki vainoa, ahdistusta, kiusauksia ja menestystä, mutta säilytti kaikissa vaiheissaan uskon kuuliaisuuden. Joosefin kerrotaan olleen onnellinen, vaikka hän oli joutunut vankilaan perättömien syytösten vuoksi. Koettelemusten jälkeen Joosef nousi korkeaan asemaan. Hän säilytti nöyrän sydämen vastuullisessa tehtävässään. Samalla hän ymmärsi, että Jumalalla on suunnitelma sekä hänen että koko Egyptin kansan varalle. Joosefin kuuliaisuus koitui siunaukseksi hänen itsensä lisäksi perheelle, suvulle ja koko Egyptin maalle. Veljilleen Joosef antoi sydämestään anteeksi. (1. Moos.45:5; 50:20.)

Saul – varoittava esikuva

Saul oli syntyisin vaatimattomista oloista. Hän oli valoisaluonteinen, nöyrä, älykäs ja komea, ”päätään pitempi muita”. Saulin elämänura nousi nopeasti: Jumalan käskystä profeetta Samuel voiteli hänet yllättäen kuninkaaksi. Saul menestyi Jumalan neuvoja kuunnellen. Menestyksen myötä Saul kuitenkin ylpistyi ja muuttui itsekeskeiseksi. Hän laskelmoi, minkä verran Jumalan käskyjä on noudatettava. Saul toimi uskon kuuliaisuuden sijasta oman järkensä mukaisesti, kuunnellen kansan ääntä ja etsien ratkaisuissaan maailman kunniaa.

Tottelemattomuutensa vuoksi Saul menetti uskonsa. Mitkään ”lepytysuhrit” eivät kelvanneet Jumalalle. Saulin synnintunnustuskaan ei kelvannut, koska hän syyllisti kansaa ja katui tekojaan vain viran menettämisen pelosta. Saulista tuli onneton ja synkkämielinen, ja hänen tiensä kulki alaspäin. Kansakin koki raskaita tappioita. Saul lankesi tappiotaan peläten lopulta itsetuhoiseen kuolemaan.

Isä, anna meille anteeksi

Mekin saatamme helposti laskelmoida elävän Jumalan edessä. Vaarana on joutua tottelemattomuuteen, jos emme halua olla kuuliaisia Jumalan sanalle, Jumalan sanaan sidotun omantunnon äänelle emmekä Jumalan seurakunnalle, joka on Kristuksen ruumis (Ef. 4:4; 5:32). Jumala antakoon meille kuuliaista mieltä, että emme joutuisi Saulin tielle, vaan pyytäisimme sydämestämme anteeksi virheitämme. Kuuliaisuus on parempi kuin uhri. (Ks. 1. Sam. 15:22–26.)

Jeesus, Jumalan Poika rukoilee meidän puolestamme, että kilvoittelisimme valon tiellä, emmekä maailman paineen vuoksi menettäisi rohkeuttamme tunnustaa ja puolustaa elävää uskoamme. Ihmeellinen on Jeesuksen rakkaus, kun hän vastustajienkin puolesta rukoilee: ”Isä anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät.” Jeesus on kuuliaisuudessaan ansainnut kaikille häneen turvaaville vanhurskauden (Room. 5:19).

Markku Seppänen

Julkaistu Päivämiehessä 8.7.2015
 

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi