Perjantai 16.11.2018
"
Jotka kyynelin kylvävät, ne riemuiten korjaavat. Jotka itkien menevät kylvämään vakkaansa kantaen, ne riemuiten palaavat kotiin lyhteet sylissään. Ps. 126:5-6

Elätkö niin kuin uskot?

Usko ja elämä - Matkaevääksi 14.3.2018 07:00 | Päivämies
Juutalaisten rabbiinikoulussa oli erikoista, että opettajat ja oppilaat elivät yhdessä. Opettajat näyttivät käytännön elämässä, miten he elivät opetuksensa todeksi.
Näin myös Vapahtajamme toimi opetuslastensa kanssa. Hän ei opettanut arjesta irti olevia periaatteita ja teoriaa, vaan toimi koko ajan opetuksensa mukaisesti.

Näinhän mekin pyydämme, että elävä usko ohjaisi meitä sanan tekijöiksi. Usein seurojen alkurukoukseen sisältyy pyyntö, että olisimme sanan tekijöitä, emmekä unohtavaisia kuulijoita.

Kuulevat korvat

Saarnavirreksi valitussa virressä laulamme: ”Sanasi tee eläväksi, minut sanan tekijäksi” (Vk. 204:3).

Puhuttelevat ovat myös virren sanat, jossa pyydämme kuuliaisuutta Jumalan sanalle: ”Kun kristityn on nimi mulla, tee siksi minut todella, suo sanan tekijäksi tulla, myös nuhteitasi totella, seurassa ystäviesi sinulle elää, Herrani” (Vk. 409:3).

Entisaikaan ainakin pohjoisen Suomen uskovaisilla oli seurapuheen jälkeen tapana kysyä, antoiko Taivaan Isä sinulle kuulevan korvan.

Pojan kuuliaisuus Isälle

Vapahtajamme toiminta ja opetus perustuivat kuuliaisuuteen Isälle. Jeesus sanoi häntä vainoaville juutalaisille: ”Totisesti, totisesti; ei Poika voi tehdä mitään omin neuvoin, hän tekee vain sitä, mitä näkee Isän tekevän. Mitä Isä tekee, sitä tekee myös Poika. Isä rakastaa Poikaa ja näyttää kaiken, mitä itse tekee. Hän näyttää Pojalle vielä suurempiakin tekoja, sellaisia, että hämmästytte. Niin kuin Isä herättää kuolleet ja antaa heille elämän, niin antaa myös Poika elämän kenelle tahtoo.” (Joh. 5: 19–21.)

Jeesuksen puheet, opetukset ja teot olivat sopusoinnussa.  

Varokaa vääriä opetuksia

Jumalan sanan kuulemiseen, sen vastaanottamiseen ja siitä elämiseen kehottivat myös apostolit. Paavali kirjoittaa kirjeessään Kolossalaisille: ”Kun kerran olette ottaneet omaksenne Herran Kristuksen Jeesuksen, eläkää hänen yhteydessään. Juurtukaa häneen, rakentakaa elämänne hänen varaansa ja vahvistukaa uskossa sen mukaan kuin teille on opetettu.” (Kol. 2:6–7.)

Paavali myös varoittaa opetuksista, jotka viettelevät pois terveellisestä opista. ”Pitäkää varanne, ettei kukaan houkuttele teitä harhaan tyhjillä ja pettävillä viisauden opeilla, jotka nojautuvat ihmisten perinnäisiin käsityksiin ja maailman alkuvoimiin eivätkä Kristukseen” (Kol. 2:8).

Sanasta elämiseen kehottaa myös apostoli Jaakob: ”Ottakaa vastaan sana, joka on teihin istutettu ja joka voi pelastaa teidän sielunne” (Jaak. 1:21).

Jumalan sanaan pohjautuen

Vuodenvaihteen puhujienkokouksen eräässä puheenvuorossa tuli esille, kuinka tärkeää on elää uskonlahja käytännössä todeksi. Puhuja totesi, kuinka elämme voimakkaan murroksen aikaa, mutta saamme muistaa, että yhteiskunnassamme on laaja uskonnonvapaus.

”Vaikka joskus on vaikea tunnustaa oma vakaumus ja uskon tunnustaminenkin on heikkoa, se ei sittenkään ole niin paha asia. Meiltä odotetaan vakaumuksemme mukaista toimintaa: teemmekö niin kuin uskomme? Jumalan sanan kestävä perusta ei ole muuttunut. Meidän tulee puhua toivosta, parempaa on edessä. Monesti keskitymme siihen, miten paha maailma on. Vaara on siinä, lähdemmekö siihen mukaan”, puhuja päätti puheenvuoronsa. 

Martti Murtoperä
Päivämies 14.3.2018
 

Toim. Hanna Aho ja Jouni Hintikka

JAKSANKO LUOTTAA? -ÄÄNIKIRJA

Jaksanko luottaa Jumalaan silloinkin, kun kaikki ympärilläni muuttuu ja oma elämä on kriisissä?  
Vuosikirjassa 2018 käsitellään ajankohtaisia asioita uskon ja luottamuksen näkökulmasta.

20 €

Toim. Annika Hintsala ja Jenni Hintsala

Heidän kanssaan kulje, kertomuksia nuorille

Kirja nuorista elämän murrosvaiheessa. Kertomuksissa käsitellään nuoren näkökulmasta uskoa, uskosta nousevia valintoja, omaa minuutta ja suhdetta toisiin ihmisiin. 

17 €

Katri Isopahkala ja Heli Säkkinen (toim.)

Siionin Joulu 2018

Siionin Joulu vieraili lampolassa seurailemassa lampaiden elämää. Lehden hartaustekstit kertovat Vapahtajasta, joka toi ihmisille rauhan ja vapauden. Sivuilta löytyy myös hiljaista puhetta joulusta ilman rakasta läheistä. Lisäksi lehti sisältää muun muassa käytännönläheisiä vinkkejä jouluaskareisiin.

7 €

Toim. Hanna Aho ja Jouni Hintikka
 

Jaksanko luottaa? Ajankohtaista 2018

Jaksanko luottaa Jumalaan silloinkin, kun kaikki ympärilläni muuttuu ja oma elämä on kriisissä?
Vuosikirjassa 2018 käsitellään ajankohtaisia asioita uskon ja luottamuksen näkökulmasta.  

23 €

Väinö Havas

Joulusta jouluun – Suomen kotien lukukirja

Joulusta jouluun – Suomen kotien lukukirja julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1953. Äänikirja on tehty vuonna 1997 julkaistun uudistetun painoksen pohjalta ja sisältää 43 alkuperäisteokseen kuulunutta kertomusta. Havaksen lämminhenkisissä ja kielellisesti rikkaissa kertomuksissa korostuu kodin, uskonnon ja vapaan isänmaan arvo.

20 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi