Keskiviikko 17.7.2019
"
Jos elämme, elämme Herran omina, ja jos kuolemme, kuolemme Herran omina. Elämmepä siis tai kuolemme, me kuulumme Herralle. Room. 14:8

Elätkö niin kuin uskot?

Usko ja elämä - Matkaevääksi 14.3.2018 07:00 | Päivämies
Juutalaisten rabbiinikoulussa oli erikoista, että opettajat ja oppilaat elivät yhdessä. Opettajat näyttivät käytännön elämässä, miten he elivät opetuksensa todeksi.
Näin myös Vapahtajamme toimi opetuslastensa kanssa. Hän ei opettanut arjesta irti olevia periaatteita ja teoriaa, vaan toimi koko ajan opetuksensa mukaisesti.

Näinhän mekin pyydämme, että elävä usko ohjaisi meitä sanan tekijöiksi. Usein seurojen alkurukoukseen sisältyy pyyntö, että olisimme sanan tekijöitä, emmekä unohtavaisia kuulijoita.

Kuulevat korvat

Saarnavirreksi valitussa virressä laulamme: ”Sanasi tee eläväksi, minut sanan tekijäksi” (Vk. 204:3).

Puhuttelevat ovat myös virren sanat, jossa pyydämme kuuliaisuutta Jumalan sanalle: ”Kun kristityn on nimi mulla, tee siksi minut todella, suo sanan tekijäksi tulla, myös nuhteitasi totella, seurassa ystäviesi sinulle elää, Herrani” (Vk. 409:3).

Entisaikaan ainakin pohjoisen Suomen uskovaisilla oli seurapuheen jälkeen tapana kysyä, antoiko Taivaan Isä sinulle kuulevan korvan.

Pojan kuuliaisuus Isälle

Vapahtajamme toiminta ja opetus perustuivat kuuliaisuuteen Isälle. Jeesus sanoi häntä vainoaville juutalaisille: ”Totisesti, totisesti; ei Poika voi tehdä mitään omin neuvoin, hän tekee vain sitä, mitä näkee Isän tekevän. Mitä Isä tekee, sitä tekee myös Poika. Isä rakastaa Poikaa ja näyttää kaiken, mitä itse tekee. Hän näyttää Pojalle vielä suurempiakin tekoja, sellaisia, että hämmästytte. Niin kuin Isä herättää kuolleet ja antaa heille elämän, niin antaa myös Poika elämän kenelle tahtoo.” (Joh. 5: 19–21.)

Jeesuksen puheet, opetukset ja teot olivat sopusoinnussa.  

Varokaa vääriä opetuksia

Jumalan sanan kuulemiseen, sen vastaanottamiseen ja siitä elämiseen kehottivat myös apostolit. Paavali kirjoittaa kirjeessään Kolossalaisille: ”Kun kerran olette ottaneet omaksenne Herran Kristuksen Jeesuksen, eläkää hänen yhteydessään. Juurtukaa häneen, rakentakaa elämänne hänen varaansa ja vahvistukaa uskossa sen mukaan kuin teille on opetettu.” (Kol. 2:6–7.)

Paavali myös varoittaa opetuksista, jotka viettelevät pois terveellisestä opista. ”Pitäkää varanne, ettei kukaan houkuttele teitä harhaan tyhjillä ja pettävillä viisauden opeilla, jotka nojautuvat ihmisten perinnäisiin käsityksiin ja maailman alkuvoimiin eivätkä Kristukseen” (Kol. 2:8).

Sanasta elämiseen kehottaa myös apostoli Jaakob: ”Ottakaa vastaan sana, joka on teihin istutettu ja joka voi pelastaa teidän sielunne” (Jaak. 1:21).

Jumalan sanaan pohjautuen

Vuodenvaihteen puhujienkokouksen eräässä puheenvuorossa tuli esille, kuinka tärkeää on elää uskonlahja käytännössä todeksi. Puhuja totesi, kuinka elämme voimakkaan murroksen aikaa, mutta saamme muistaa, että yhteiskunnassamme on laaja uskonnonvapaus.

”Vaikka joskus on vaikea tunnustaa oma vakaumus ja uskon tunnustaminenkin on heikkoa, se ei sittenkään ole niin paha asia. Meiltä odotetaan vakaumuksemme mukaista toimintaa: teemmekö niin kuin uskomme? Jumalan sanan kestävä perusta ei ole muuttunut. Meidän tulee puhua toivosta, parempaa on edessä. Monesti keskitymme siihen, miten paha maailma on. Vaara on siinä, lähdemmekö siihen mukaan”, puhuja päätti puheenvuoronsa. 

Martti Murtoperä
Päivämies 14.3.2018
 

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi