Uskon kautta ymmärrämme

Usko ja elämä - Matkaevääksi 26.9.2018 07:02 | Päivämies


Mitä usko on? Kreikan kielessä siitä käytetään nimitystä ’pistis’, joka voidaan suomentaa usko, luottamus, uskollisuus, todistus, vakuus. Usko on Jumalan työ ihmisessä. Hän vaikuttaa Pyhän Henkensä kautta uskon ihmisessä, joka ottaa vastaan hänen sanansa (Room. 10:17).
Uskon saa aikaan ja sitä ylläpitää evankeliumi, joka on sanoma Kristuksen teosta meidän edestämme. Evankeliumi antaa uskovalle omakohtaisen varmuuden Kristuksen teon kuulumisesta hänelle tässä ja nyt.

Kehotuksen sanoja

Heprealaiskirje on ikään kuin alkukirkossa pidetty saarna. Sen kirjoittaja on jäänyt tuntemattomaksi. Lienee selvää, että kirjeen kirjoittaja on apostolien läheinen työtoveri. 

Kirjeen hienostunut kreikka paljastaa, että kirjoittaja on saanut hyvän koulutuksen – ehkä Aleksandriassa, antiikin kuuluisassa kulttuurikeskuksessa. Toisaalta kirjoittaja on perehtynyt pyhiin kirjoituksiin perusteellisesti – tämä viittaa siihen, että kirjoittaja on juutalainen.

Henkilöitä, joihin nämä tuntomerkit sopivat, mainitaan Uudessa testamentissa ainakin muutamia, esimerkiksi Apollos, Silas ja Barnabas. Voi olla, että joku heistä on Heprealaiskirjeen kirjoittaja. Kirkkoisä Origenes päätyy kuitenkin toteamaan: ”Kirjeen kirjoittajan tietää varmasti vain Jumala.”

Heprealaiskirje on kirjoitettu seurakunnalle, joka eli vaikeita aikoja. Apostolit olivat kuolleet marttyyreina. Jerusalemin alkuseurakunta oli hävinnyt. Kristittyjen vainot olivat ovella. Kirjeen vastaanottajat olivat näin ollen joutumassa luopumuksen hengen valtaan. 

Mutta kirjeen kirjoittajalla on kehottajan armolahja. Nöyrästi hän sanoo omasta kirjeestään: ”Veljet, pyydän teitä kestämään nämä kehotuksen sanat” (Hepr. 13:22).

Syvällisen opetuksensa lomassa hän vähän väliä puhuttelee kirjeen vastaanottajia. Hän kehottaa ja rohkaisee heitä mitä erilaisimmilla tavoilla. Koskaan hän ei kehota tai nuhtele kertomatta ensin, millaisista ihmeellisistä rikkauksista uskovat ovat tulleet evankeliumissa osallisiksi.  

Jeesuksen hoivissa

Useimmat kehotuksen sanat liittyvät uskovien keskinäiseen yhteyteen ja palveluun. Näidenkin kehotusten taustalla on kirjoittajan varmuus siitä, että todellisen sydämen rauhan lahjoittaa Jumala Poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta. Yksin hän varustaa uskovat hyvillä lahjoillaan, ”niin että voimme täyttää hänen tahtonsa” (13:20–21). Kehotusten kautta saamme ennen kaikkea jättäytyä ja heittäytyä koko painollamme suuren lammasten paimenen, meidän Herramme Jeesuksen hoiviin.

Kirjeen kirjoittajan kehotuksen ydin on sanoissa: ”Juoskaamme sinnikkäästi loppuun se kilpailu, joka on edessämme, katse suunnattuna Jeesukseen, uskomme perustajaan ja täydelliseksi tekijään” (Hepr. 12:1–2).

Virressä veisaamme: ”Sinulla on Isän sydän, niin myös Isän rakkaus. Herra, lapsenasi pyydän: Kuule uskon rukous. Auta, että armostasi täällä aina päivin öin, ajatuksin, puhein, töin, etsin, Herra, kasvojasi. Ja kun loppuu aikani, ylistää saan iäti.” (VK 270:12.) 

Risto Räihä
Julkaistu Päivämiehessä 26.9.2018

Kuvituskuva: Heli Säteri / Lukijan kuva

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi