Maanantai 24.6.2019
"
Jumala lunastaa minut, hän tempaa minut tuonelan otteesta. Ps. 49:16

Uskon kautta ymmärrämme

Usko ja elämä - Matkaevääksi 26.9.2018 07:02 | Päivämies


Mitä usko on? Kreikan kielessä siitä käytetään nimitystä ’pistis’, joka voidaan suomentaa usko, luottamus, uskollisuus, todistus, vakuus. Usko on Jumalan työ ihmisessä. Hän vaikuttaa Pyhän Henkensä kautta uskon ihmisessä, joka ottaa vastaan hänen sanansa (Room. 10:17).
Uskon saa aikaan ja sitä ylläpitää evankeliumi, joka on sanoma Kristuksen teosta meidän edestämme. Evankeliumi antaa uskovalle omakohtaisen varmuuden Kristuksen teon kuulumisesta hänelle tässä ja nyt.

Kehotuksen sanoja

Heprealaiskirje on ikään kuin alkukirkossa pidetty saarna. Sen kirjoittaja on jäänyt tuntemattomaksi. Lienee selvää, että kirjeen kirjoittaja on apostolien läheinen työtoveri. 

Kirjeen hienostunut kreikka paljastaa, että kirjoittaja on saanut hyvän koulutuksen – ehkä Aleksandriassa, antiikin kuuluisassa kulttuurikeskuksessa. Toisaalta kirjoittaja on perehtynyt pyhiin kirjoituksiin perusteellisesti – tämä viittaa siihen, että kirjoittaja on juutalainen.

Henkilöitä, joihin nämä tuntomerkit sopivat, mainitaan Uudessa testamentissa ainakin muutamia, esimerkiksi Apollos, Silas ja Barnabas. Voi olla, että joku heistä on Heprealaiskirjeen kirjoittaja. Kirkkoisä Origenes päätyy kuitenkin toteamaan: ”Kirjeen kirjoittajan tietää varmasti vain Jumala.”

Heprealaiskirje on kirjoitettu seurakunnalle, joka eli vaikeita aikoja. Apostolit olivat kuolleet marttyyreina. Jerusalemin alkuseurakunta oli hävinnyt. Kristittyjen vainot olivat ovella. Kirjeen vastaanottajat olivat näin ollen joutumassa luopumuksen hengen valtaan. 

Mutta kirjeen kirjoittajalla on kehottajan armolahja. Nöyrästi hän sanoo omasta kirjeestään: ”Veljet, pyydän teitä kestämään nämä kehotuksen sanat” (Hepr. 13:22).

Syvällisen opetuksensa lomassa hän vähän väliä puhuttelee kirjeen vastaanottajia. Hän kehottaa ja rohkaisee heitä mitä erilaisimmilla tavoilla. Koskaan hän ei kehota tai nuhtele kertomatta ensin, millaisista ihmeellisistä rikkauksista uskovat ovat tulleet evankeliumissa osallisiksi.  

Jeesuksen hoivissa

Useimmat kehotuksen sanat liittyvät uskovien keskinäiseen yhteyteen ja palveluun. Näidenkin kehotusten taustalla on kirjoittajan varmuus siitä, että todellisen sydämen rauhan lahjoittaa Jumala Poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta. Yksin hän varustaa uskovat hyvillä lahjoillaan, ”niin että voimme täyttää hänen tahtonsa” (13:20–21). Kehotusten kautta saamme ennen kaikkea jättäytyä ja heittäytyä koko painollamme suuren lammasten paimenen, meidän Herramme Jeesuksen hoiviin.

Kirjeen kirjoittajan kehotuksen ydin on sanoissa: ”Juoskaamme sinnikkäästi loppuun se kilpailu, joka on edessämme, katse suunnattuna Jeesukseen, uskomme perustajaan ja täydelliseksi tekijään” (Hepr. 12:1–2).

Virressä veisaamme: ”Sinulla on Isän sydän, niin myös Isän rakkaus. Herra, lapsenasi pyydän: Kuule uskon rukous. Auta, että armostasi täällä aina päivin öin, ajatuksin, puhein, töin, etsin, Herra, kasvojasi. Ja kun loppuu aikani, ylistää saan iäti.” (VK 270:12.) 

Risto Räihä
Julkaistu Päivämiehessä 26.9.2018

Kuvituskuva: Heli Säteri / Lukijan kuva

Toimittanut Olli Lohi

Avaa suusi, pääskysen poika

Lapin luonto oli Laestadiuksen ”yrttitarhaa”. Siellä hän viihtyi, ja siellä hän tunsi olevansa kotonaan. Hänestä kehittyi yksi aikansa parhaista Lapin kasviston tuntijoista. Laestadius maalasi saarnoissaan Lapin maisemaa ainutlaatuisella tavalla. Hän riisui teologialta kaavun ja asetti sen kasvotusten arkitodellisuuden kanssa.

20 €

Hanna Aho
Kuvittanut Silja-Maria Wihersaari

Minne Taivaan Isä meni?

Kertomus lapsenuskosta ja ihmeellisestä varjeluksesta maailmassa, jossa ei uskota Jumalaan. Mukana on CD-äänikirja.

22 €

Toimittanut Hanna Kallunki

Hyvä että kerroit

Blogitekstejä elämästä, uskosta ja toivosta

Teksteissä avautuu ikkunoita Päivämiehen blogikirjoittajien arkeen ja ajatuksiin. Kirjoituksissa pohditaan niin keskeneräisyyttä ja katoavaisuutta kuin harrastuksen olemusta ja kasvatuksen haasteita. Kipu ja kaipaus, ilo ja toivo, elämän ihmettely saavat muotonsa sanoissa.

Kiiruhda katsomaan – Pääsiäinen sävelin

Pääsiäisajan virsiä, Siionin lauluja ja muuta pääsiäismusiikkia sisältävä äänite on jatkoa Joulu sävelin -äänitteen aloittamalle soitinmusiikin sarjalle. Jeesuksen kärsimystä ja kuolemaa käsittelevä osuus vie kuulijan keskelle Golgataa ja kristikunnan suurta surua. Äänitteen loppupuolella surumielisyys väistyy ja kuoleman voiton sanoma tuo lohtua ja iloa.

24 €

Tapio Holma

Ettekö ole lukeneet? Sytykkeitä Raamatun tutkimiseen

Kirja nostaa esiin raamatunkohtia, joiden henkilökuvat tai tapahtumat antavat ajattelemisen aihetta. Monet henkilöistä ovat Raamatun suurten kertomusten sivuhahmoja, tavallisia ihmisiä, joiden kohdalle Jeesus pysähtyi, tai jotka Jumala valitsi työvälineikseen.
Pääosa kirjoituksista on julkaistu aiemmin Päivämiehen Kapsäkki-liitteessä.

19 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi