Maanantai 23.9.2019
"
Hyvä on kiittää Herraa, laulaa ylistystä sinun nimellesi, Korkein. Ps. 92:2

Uskon vastakohta on epäusko

Usko ja elämä - Sana sunnuntaiksi 11.10.2015 07:00 | Päivämies

KUVA: KARI VENGASAHO

Israelissa järjestettiin joka vuosi kolme suurta juhlaa, joihin jokainen miespuolinen israelilainen joutui osallistumaan. Näiden juhlien joukossa oli myös lehtimajanjuhla, joka oli erityinen ilon juhla.
Juhla oli luonteeltaan syys- eli korjuujuhla, jolla kiitettiin Jumalaa sadosta. Kansa asui tuolloin lehtimajoissa, joiden tehtävä oli muistuttaa korpivaelluksen ajoista ja herättää kiitollisuutta Herraa kohtaan, joka oli heidät johdattanut luvattuun maahan.

Kuka oli Jeesus?

Iloisesta ilmeestä huolimatta juhlaa varjosti erään kerran ongelma. Viimeisenä juhlapäivänä ihmiset ryhtyivät kiistelemään Jeesuksen persoonasta.

Toiset näkivät Jeesuksessa profeetan, toiset pitivät häntä Messiaana eli Jumalan voideltuna. Kuulijoiden joukossa oli niitä, jotka näkivät Jeesuksessa parantajansa ja pelastajansa. Sen vuoksi heidän mielestään Jeesus oli luvattu Mes­sias. Osa suhtautui asiaan kriittisemmin ja epäillen, koska Jeesus tuli Galileasta eikä Betlehemistä.

Evankeliumien mukaan fariseukset pitivät Jeesusta kilpailijanaan, joka vakavasti uhkasi heidän arvovaltaansa. He pelkäsivät myös siksi, että Jeesus suhtautui lakiin toisella tavalla kuin he. Sen vuoksi ei ollut ihme, että nämä ja kirjanoppineet lähettivät paikalle miehiä ottamaan Jeesuksen kiinni. Miehet joutuivat kuitenkin palaamaan voimattomina ja alistuneina takaisin. 

Profeetat ennustivat

Heidän mieleensä oli jäänyt Jeesuksen opetus, joka poikkesi muiden opetuksesta. Fariseuksia harmitti myös se, että yksi suuren neuvoston jäsenistä, Nikodemos, puolusti Jeesusta.

Monet Vanhan testamentin profeetat olivat ennustaneet Jeesuksen toiminnasta. Profeetta Jesaja oli luvannut, että sokeiden silmät aukeaisivat, kuurot saisivat kuulonsa, rammat kävelisivät ja köyhille julistettaisiin evankeliumia (Jes. 35:5–6). Jeesus vahvisti tämän asian ohjelmajulistuksessaan, jonka hän piti kotikaupunkinsa Nasaretin synagogassa. Sen jälkeen monet ihmiset olivat nähneet Jeesuksen näin toimivan.

Omavanhurskaus sokaisee

Fariseukset nauttivat tavallisen kansan keskuudessa suurinta arvovaltaa. Heille oli tärkeää, että Jumalan lakia noudatetaan tarkasti. Fariseukset vaativat itseltään enemmän kuin muilta. He noudattivat myös isien perinnäissääntöjä. Kirjoitusten tunteminen oli heidän mielestään oikean elämän perusedellytyksiä. Fariseukset ylpeilivät olevansa Mooseksen opetuslapsia, mutta eivät ymmärtäneet, että juuri Mooses toimi heidän syyttäjänään. Jumala oli välittänyt Mooseksen kautta lakinsa, joka osoittaa epäuskoon joutuneelle hänen syntisen tilansa ja sen, ettei ihminen voi ansaita pelastusta omien tekojensa kautta.

Fariseuksilta, kirjanoppineilta ja ylipapeilta puuttui Jumalan Hengen avaama näkökyky. Koska epäusko oli sokaissut heidän silmänsä, Jeesus ei ollut heille luvattu Messias. He eivät hengellisessä mielessä pystyneet auttamaan itseään eivätkä muita ihmisiä. He eivät myöskään halunneet luopua omanvanhurskauden tiestä ja pitivät ulkonaisen hurskauden harjoittamista Jumalalle kelpaavana tekona. 

Jumala toimii

Usko on aina Jumalan työ. Siinä Jumala toimii aloitteentekijänä. Kun Jumalan aika koittaa, hän rakkaudessaan lähestyy luomaansa ihmislasta. Tuolloin Jumalalla on käytössään lukematon valikoima keinoja, joilla hän herättää ihmisen synnin unesta. Sen vuoksi on tärkeää, että ihminen ottaisi armotarjouksen vastaan ja uskoisi omalta puoleltaan ansiottomana evankeliumin tuoman ilosanoman. 

Jumala tekee lastensa välityksellä edelleen valtakuntansa työtä. Tähän julistukseen sisältyy Pyhän Hengen voima, joka monesti vaikuttaa niin, että syntinsä anteeksi saanut ja uskonut ihminen kertoo ilosanomaa ympärilleen. Hänen kiitoksensa kohteena on Jumala, ja erityisen rakkauden kohteena ensimmäisen kerran evankeliumin saarnanneet Jumalan lapset.

Hannu Heinänen

Julkaistu Päivämiehessä 7.10.2015.

Päivän evankeliumiteksti: Joh. 7:40–52

Biblia
Monta siis kansasta, jotka tämän puheen kuulivat, sanoivat: tämä on totisesti propheta. Muut sanoivat: tämä on Kristus; mutta muutamat sanoivat: tulleeko Kristus Galileasta? Eikö Raamattu sano Davidin siemenestä ja Betlehemin kaupungista, kussa David oli, Kristuksen tulevan? Niin nousi riita kansan seassa hänen tähtensä. Mutta muutamat tahtoivat hänen ottaa kiinni, ja ei kuitenkaan kenkään laskenut käsiänsä hänen päällensä. Niin palveliat tulivat Pharisealaisten ja ylimmäisten pappein tykö, ja he sanoivat heille: miksi ette häntä tänne tuoneet? Palveliat vastasivat: ei ole ihminen ikänä niin puhunut kuin se ihminen. Pharisealaiset vastasivat heitä: oletteko te myös vietellyt? Onko joku päämiehistä taikka Pharisealaisista uskonut hänen päällensä? Vaan tämä kansa, joka ei tiedä lakia, on kirottu. Niin sanoi heille Nikodemus, joka yöllä oli hänen tykönsä tullut, ja oli yksi heistä: Tuomitseeko meidän lakimme jonkun ihmisen, ennenkuin kuullaan eli tietää saadaan, mitä hän teki? He vastasivat ja sanoivat hänelle: oletko sinäkin Galilealainen? Tutki ja näe, ettei Galileasta ole yhtään prophetaa tullut.

Raamattu 1992
Jeesuksen sanat kuultuaan jotkut väkijoukosta sanoivat: ”Tämän täytyy olla se profeetta.” Toiset sanoivat: ”Hän on Messias.” Mutta toiset epäilivät: ”Ei kai Messias Galileasta tule! Kirjoituksissahan sanotaan, että Messias on Daavidin jälkeläinen ja tulee Betlehemistä, Daavidin kotikaupungista.” Näin ihmiset alkoivat kiistellä hänestä. Muutamat halusivat ottaa hänet kiinni, mutta kukaan ei kuitenkaan käynyt häneen käsiksi. Jeesusta pidättämään lähetetyt miehet palasivat ylipappien ja fariseusten luo, ja nämä kysyivät: ”Miksi ette tuoneet häntä?” Miehet vastasivat: ”Yksikään ihminen ei ikinä ole puhunut sillä tavoin kuin hän.” Silloin fariseukset sanoivat: ”Oletteko tekin antaneet eksyttää itsenne? Onko kukaan hallitusmies uskonut häneen? Tai yksikään fariseus? Tuo rahvas ei tiedä laista mitään - kirottuja kaikki!” Silloin Nikodemos, joka itse oli fariseus ja oli aiemmin käynyt tapaamassa Jeesusta, sanoi: ”Eihän meidän lakimme mukaan ketään voi tuomita, ennen kuin on kuultu häntä ja otettu selville, mitä hän on tehnyt.” Mutta toiset sanoivat hänelle: ”Taidat olla itsekin Galileasta. Tutki kirjoituksia, niin opit, ettei Galileasta tule profeettaa.”

Tunnisteet:


lehtimajanjuhla Messias

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi