Sunnuntai 22.9.2019
"
Nähdessään spitaaliset miehet Jeesus sanoi heille: "Menkää näyttämään itsenne papeille." Mennessään he puhdistuivat. Luuk. 17:14

”Taipukaa Herran vuoksi maallisen järjestyksen alaisuuteen”

Usko ja elämä - Sana sunnuntaiksi 8.11.2015 09:00 | Päivämies

KUVA: JOHANNA LUMIJÄRVI

Jeesus asui jonkin aikaa Galilean Kapernaumissa Gennesaretinjärven luoteisrannalla. Kaupungissa oli synagoga, jonka raunioituneelle marmorilattialle turistit voivat yhä laskea jalkansa. Opetuslapsi Pietari asui Kapernaumissa, samoin hänen veljensä Andreas sekä Jaakob ja Johannes.
Kirkastusvuorella käynnin jälkeen Jeesus palasi kotikaupunkiinsa Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen kanssa. Heitä vastassa oli temppeliveron kantaja. Hän kyseli vetoavasti: ”Eikö teidän Mestarinne ole tottunut verorahaa maksamaan?” Kysymys jäi askarruttamaan Jeesusta.

Jeesuksen ajan veromaksuja

Temppeliveroa kerättiin temppelin ylläpitämiseen ja jumalanpalvelusmenoja varten. Mooses oli säätänyt vuosittaisen väestönlaskennan yhteydessä puolen hopeasekelin lunastusmaksun jokaisesta kaksikymmentävuotiaasta tai sitä vanhemmasta sotaan kelvollisesta henkilöstä. Herralle uhrilahjana osoitettu maksu oli Herran edessä vakuutena siitä, että heidän henkensä oli lunastettu. (2. Moos. 30:11–16.)

Jeesuksen aikana kaikki juutalaiset olivat velvollisia maksamaan vuotuisen temppeliveron. Temppelivero kuului Israelin omaan sisäiseen hallintajärjestelmään. Rooman valtio eli keisari taas keräsi vieraan vallan haltijana tullimaksuja ja kantoi omat veronsa.

Kysymys veronmaksuvelvollisuudesta

Jeesus piti opetuslapsilleen tilanteeseen sopivan opetuspuheen. Keisari kantoi tullia ja veroa vierailta oman hallintansa ylläpitämiseksi. Näin ei pitäisi olla Jumalan vapaitten lasten perheyhteydessä. Koska Jeesus ja opetuslapset elivät juutalaisten seurakunnassa kahden valtakunnan kansalaisina, Jeesus alistui vapaaehtoisesti maksamaan temppeliveron.

Jumala siunaa veronmaksuun varoja työn tuotosta. Toisessa evankeliumin kohdassa Jeesus opetti kahden valtakunnan kansalaisena maksamaan veron myös keisarille: ”Antakaa keisarille mikä keisarille kuuluu ja Jumalalle mikä Jumalalle kuuluu” (Mark. 12:17).

Maallisen järjestyksen alaisuudessa

Pietari kirjoittaa myöhemmin Vähän Aasian seurakunnille: ”Taipukaa Herran vuoksi kaiken maallisen järjestyksen alaisuuteen: keisarin, koska hän on kaikkien yläpuolella, ja yhtä lailla käskynhaltijoiden, koska keisari on valtuuttanut heidät rankaisemaan pahantekijöitä ja palkitsemaan niitä, jotka tekevät hyvää.”

Pietari jatkaa kirjoittamalla Jumalan tahdosta: ”Hyvää tekemällä panette sulun ymmärtämättömien ihmisten typerille puheille. Ja näin tehkää vapaiden tavoin – – älkää niin kuin ne, joilla vapaus on pahuuden verhona, vaan niin kuin Jumalan orjat.” Pietari kehottaa osoittamaan kaikille arvonantoa, rakastamaan uskonveljiä, pelkäämään Jumalaa ja kunnioittamaan keisaria. (1. Piet. 2:13–17).

Varoja Jumalan valtakunnan työhön

Toisaalta kristityn vapauden ja toisaalta uhrautuvan rakkauden periaatteiden tulisi ohjata kaikkea varainkeruuta Jumalan perheväen keskuudessa. Sananlaskuissa opetetaan: ”Kunnioita Herraa antamalla varoistasi ja kaiken satosi parhaimmasta, niin sinun jyväaittasi täyttyvät runsaudella, ja viini pursuu sinun kuurnistasi (Sananl. 3:9–10).

Apostoli muistuttaa antamisesta: joka niukasti kylvää, se myös niukasti niittää, ja joka runsaasti kylvää, se myös runsaasti niittää. Hän kehottaa kutakin antamaan niin kuin antajan oma sydän vaatii, ei surkeillen eikä pakosta, sillä iloista antajaa Jumala rakastaa. ”Jumala on voimallinen antamaan teille ylenpalttisesti kaikkea armoa, että teillä kaikessa aina olisi kaikkea riittävästi, voidaksenne ylenpalttisesti tehdä kaikkinaista hyvää; niin kuin kirjoitettu on: ´Hän sirottelee, hän antaa köyhille, hänen vanhurskautensa pysyy iankaikkisesti.´” (2. Kor. 9:6–9.)

Kirje korinttolaisille jatkuu rohkaisevin sanoin: “Hän, joka antaa siemenen kylväjälle ja leivän ruuaksi, on antava teillekin ja enentävä kylvönne ja kasvattava teidän vanhurskautenne hedelmät, niin että te kaikessa vaurastuen voitte vilpittömästi harjoittaa kaikkinaista anteliaisuutta, joka meidän kauttamme saa aikaan kiitosta Jumalalle” (2. Kor. 9:10–11).

Matti Kontkanen

Julkaistu Päivämiehessä 4.11.2015.

Päivän evankeliumiteksti:  Matt. 17:24–27

Biblia: Mutta kuin he menivät Kapernaumiin, tulivat verorahan ottajat Pietarin tykö, ja sanoivat: eikö Mestarinne ole tottunut verorahaa maksamaan? Sanoi hän: on. Ja kuin hän tuli huoneeseen, ennätti hänen Jesus, ja sanoi: mitäs luulet, Simon? Keiltä maan kuninkaat ottavat tullin eli veron? Omilta lapsiltansa, taikka vierailta? Pietari sanoi hänelle: vierailta. Sanoi Jesus hänelle: niin lapset ovat vapaat. Mutta ettemme heitä pahentaisi, niin mene merelle, heitä onkes, ja ota se kala, joka ensin tulee ylös, ja avaa hänen suunsa, niin sinä löydät rahan: ota se, ja anna heille minun ja sinun edestäs.

Raamattu 1992: Kun he saapuivat Kapernaumiin, tuli Pietarin luo temppeliveron kantajia, jotka sanoivat: ”Kai teidän opettajanne maksaa temppeliveroa?” ”Maksaa kyllä”, hän vastasi. Kun hän meni sisälle taloon, Jeesus ehätti kysymään: ”Mitä mieltä olet, Simon? Keiltä tämän maailman kuninkaat perivät tullia ja veroa, omilta lapsiltaan vai vierailta?” ”Vierailta”, vastasi Pietari. Silloin Jeesus sanoi hänelle: ”Lapset ovat siis vapaat. Mutta miksi suotta suututtaisimme heidät? Mene järvelle ja heitä onki veteen. Ota ensimmäinen kala, jonka vedät ylös, ja avaa sen suu. Siellä on hopearaha. Ota se ja maksa heille sekä minun että itsesi puolesta.”

Tunnisteet:


vero

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi