Tiistai 19.2.2019
"
Sillä minä olen Herra, minun tekoni maan päällä ovat uskollisuuden, oikeuden ja vanhurskauden tekoja. Niitä minä tahdon myös teiltä, sanoo Herra. Jer. 9:23

Ihmisen Poika tulee yllättäen

Usko ja elämä - Sana sunnuntaiksi 22.11.2015 07:00 | Päivämies

KUVA: MARKETTA LUMIJÄRVI

Kirkkovuoden viimeisen sunnuntain tekstit muistuttavat henkilökohtaisen uskon ja valvomisen tärkeydestä. Kun kaikkeuden Herra saapuu kirkkaudessaan enkeleineen ja istuu kunniansa valtaistuimelle, jokaisen on tultava tuomiolle. Silloin erehtymätön tuomari jakaa ihmiset kahteen joukkoon. Yksin Jumala tietää, milloin maailmalle tulee loppu.
Armollinen Jumala

Jumala on vanhurskas ja oikeamielinen, mutta myös armollinen. ”Niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.” Jumala ei lähettänyt Poikaansa tuomitsemaan vaan pelastamaan maailman. (Joh. 3:16–17.) Tämän lahja­vanhurskauden ihminen voi omistaa vain uskolla.

Vapahtaja lähetti seuraajansa Jumalan valtakunnan työhön: ”Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.” (Mark. 16:15–16.) Hän lupasi: ”Minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti” (Matt. 28:20).

Kristuksen työ maailmassa jatkuu hänen seurakunnassaan Pyhän Hengen työnä (KO 1948 44). Eksyneitä kutsutaan tänäänkin takaisin Jumalan valtakuntaan, Isän kotiin. 

Palkkaa ei voi ansaita

Voittajat pääsevät omistamaan valtakunnan, joka on ollut heille valmistettuna maailman perustamisesta asti. Kunnian Herra kertoo näille itsessään kelvottomuutta tunteville, miten he ovat häntä palvelleet: ”Kaikki, mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle.” Elävän uskon ensimmäinen hedelmä, rakkaus, on lähtöisin Jumalasta.

On arvokasta ja oikein palvella ja tehdä hyvää kaikille. Kristityn velvollisuus on rakastaa lähimmäistään niin kuin itseään ja rukoilla vihamiestenkin puolesta. Se on Jumalan tahto. Mutta taivasosuutta ei yksikään ihminen voi omilla töillään ansaita eikä niillä puolustaa itseään. Ainoa Jumalalle kelpaava teko on lahjana saatu usko Vapahtajaan ja hänen sovitustyöhönsä (Joh. 6:29). Raamatun mukaan ihminen pelastuu yksin uskosta, yksin armosta, Jeesuksen Kristuksen tähden. 

Uskossa valvoen

Tuomiosunnuntain teksti pysäyttää ja vavahduttaa: olenko minä valmis Jumalan eteen? Ainut turvamme on Jumalan Pojan valmistama pyhyys ja puhtaus, jota omistetaan sydämen uskolla. Siksi on tärkeä hoitaa uskoa ja tallentaa sitä hyvässä ja loukkaamattomassa omassatunnossa Jumalan ja ihmisten edessä (1. Tim. 1:18–19). 

Kilvoituksen matkalla tarvitsemme Jumalan sanan neuvoja, sakramentteja, rukousta ja uskovaisten yhteyttä. Evankeliumin hoidon alla saamme turvallisesti luottaa siihen, että olemme Kristuksen ansion tähden valmiita suureen hääjuhlaan, tulkoon lähtömme yksin tai yhteisesti. Armopalkka maksetaan perillä taivaassa. 

Rohkaiskoot jokaista kaidan tien kulkijaa Jeesuksen sanat: ”Ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sinulle elämän kruunun” (Ilm. 2:10).

Pekka Tervo

Julkaistu Päivämiehessä 18.11.2015.


Päivän evankeliumiteksti: Matt. 25:31–46

Biblia: Kuin Ihmisen Poika tulee kunniassansa ja kaikki pyhät enkelit hänen kanssansa, silloin hän istuu kunniansa istuimella, ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat. Ja hän eroittaa toiset toisistansa, niinkuin paimen eroittaa lampaat vuohista, ja asettaa lampaat tosin oikialle puolellensa, mutta vuohet vasemmallensa. Silloin sanoo kuningas niille, jotka hänen oikialla puolellansa ovat: tulkaat, minun Isäni siunatut, omistakaat se valtakunta, joka teille on valmistettu maailman alusta. Sillä minä isosin, ja te ruokitte minun: minä janosin, ja te juotitte minun: minä olin outo, ja te minun huoneeseen otitte: alasti, ja te vaatetitte minun: sairaana, ja te opitte minua: minä olin vankina, ja te tulitte minun tyköni. Silloin vanhurskaat häntä vastaavat ja sanovat: Herra, koska me näimme sinun isoovan, ja ruokimme sinun? Taikka janoovan, ja annoimme sinun juoda? Mutta koska me näimme sinun outona, ja huoneeseen otimme sinun? Taikka alastoinna, ja vaatetimme sinua? Eli koska me näimme sinun sairaana, taikka vankina, ja tulimme sinun tykös? Niin vastaa kuningas ja sanoo heille: totisesti sanon minä teille: sen minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähimmistä minun veljistäni, sen te teitte minulle. Silloin hän myös sanoo niille, jotka vasemmalla ovat: menkäät pois minun tyköäni, te kirotut, ijankaikkiseen tuleen, joka valmistettu on perkeleelle ja hänen enkeleillensä. Sillä minä isosin, ja ette minua ruokkineet: minä janosin, ja ette minua juottaneet: minä olin outo, ja ette minua huoneeseen ottaneet: alastoin, ja ette minua vaatettaneet: sairas ja vankina, ja ette minua oppineet. Silloin nekin häntä vastaavat, sanoen: Herra, koska me näimme sinun isoovan, taikka janoovan, taikka outona, eli alastoinna, eli sairaana, taikka vankina, ja emme sinua palvelleet? Silloin hän vastaa heitä, sanoen: totisesti sanon minä teille, mitä ette tehneet yhdelle näistä vähimmistä, sitä ette tehneet minulle. Ja niiden pitää menemän ijankaikkiseen vaivaan, mutta vanhurskaat ijankaikkiseen elämään.

Raamattu 1992: ”Kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan kaikkien enkeliensä kanssa, hän istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle. Kaikki kansat kootaan hänen eteensä, ja hän erottaa ihmiset toisistaan, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Hän asettaa lampaat oikealle ja vuohet vasemmalle puolelleen. Sitten kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: ’Tulkaa tänne, te Isäni siunaamat. Te saatte nyt periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman luomisesta asti. Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano, ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon, ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alasti, ja te vaatetitte minut. Minä olin sairas, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa, ja te tulitte minun luokseni.' Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle: ’Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi ja annoimme sinulle ruokaa, tai janoissasi ja annoimme sinulle juotavaa? Milloin me näimme sinut kodittomana ja otimme sinut luoksemme, tai alasti ja vaatetimme sinut? Milloin me näimme sinut sairaana tai vankilassa ja kävimme sinun luonasi?’ Kuningas vastaa heille: ’Totisesti: kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle.’ Sitten hän sanoo vasemmalla puolellaan oleville: ’Menkää pois minun luotani, te kirotut, ikuiseen tuleen, joka on varattu Saatanalle ja hänen enkeleilleen. Minun oli nälkä, mutta te ette antaneet minulle ruokaa. Minun oli jano, mutta te ette antaneet minulle juotavaa. Minä olin koditon, mutta te ette ottaneet minua luoksenne. Minä olin alasti, mutta te ette vaatettaneet minua. Minä olin sairas ja vankilassa, mutta te ette käyneet minua katsomassa.’ Silloin nämäkin kysyvät: ’Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi tai janoissasi, kodittomana tai alasti, tai sairaana tai vankilassa, emmekä auttaneet sinua?’ Silloin hän vastaa heille: ’Totisesti: kaiken, minkä te olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähäisimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle.’ Ja niin he lähtevät, toiset iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään.”

Lisää aiheesta:

Taina Pyysaari
Kuvittanut Liisa Seppänen

Pinja ja Paulus

Pinja ja Paulus ovat kaksoset, ja Iisa on heidän hyvä ystävänsä. Siionin keväästä tutut kaverukset keksivät monenlaista puuhaa sisällä ja ulkona. Kuvakirja on mukavaa luettavaa ja katseltavaa niin alle kouluikäisille lapsille kuin pikkukoululaisillekin.

18 €

Toim. Hanna Aho ja Jouni Hintikka

JAKSANKO LUOTTAA? -ÄÄNIKIRJA

Jaksanko luottaa Jumalaan silloinkin, kun kaikki ympärilläni muuttuu ja oma elämä on kriisissä?  
Vuosikirjassa 2018 käsitellään ajankohtaisia asioita uskon ja luottamuksen näkökulmasta.

20 €

Väinö Havas

Joulusta jouluun – Suomen kotien lukukirja

Joulusta jouluun – Suomen kotien lukukirja julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1953. Äänikirja on tehty vuonna 1997 julkaistun uudistetun painoksen pohjalta ja sisältää 43 alkuperäisteokseen kuulunutta kertomusta. Havaksen lämminhenkisissä ja kielellisesti rikkaissa kertomuksissa korostuu kodin, uskonnon ja vapaan isänmaan arvo.

20 €

Toim. Anna Karjula

Elämänpolulla 18 – Usko ja mieli

Usko ja mieli avaa mielenterveyteen liittyviä kysymyksiä uskon näkökulmasta. Tekstit etsivät vaikeastakin tilanteesta tietä eteenpäin. Joskus paranemisen siemen on kylvetty pieneen hetkeen. Joskus sairauden kanssa on vain opeteltava elämään.

18 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi