Perjantai 18.10.2019
"
Kuinka rakastankaan sinun lakiasi! Kaiken päivää minä sitä tutkin. Sinun käskysi ovat alati ohjeenani, ne tekevät minut vihollisiani viisaammaksi. Ps. 119:97-98

Jeesus, kiusausten voittaja

Usko ja elämä - Sana sunnuntaiksi 14.2.2016 07:00 | Päivämies

KUVA: PÄIVI PELTONIEMI

Isä meidän -rukouksessa pyydämme: ”Äläkä saata meitä kiusaukseen”. Kiusaukset ovat houkutuksia, joihin suostuminen vie syntiin, vääriin tekoihin. 
Martti Luther Isossa Katekismuksessaan selittää tätä kohtaa, että meitä kiusaavat oma liha, maailma ja sielunvihollinen. Liha merkitsee vanhaa ihmistä, perisynnin vaikutuksen alla olevaa minäämme. Maailma tarkoittaa epäuskoista maailmaa, Jumalasta eroon joutunutta maailmaa. Sielunvihollinen on Jumalan vastustaja. Se pyrkii kaikin tavoin rikkomaan Jumalan hyvää työtä.

Kaikki nämä kolme siis tuottavat meille houkuttelevia tilanteita, joita meidän on vaikea torjua. Luther sanoo, ettemme me omin voimin pysty torjumaan kiusauksia. Siksi meidän pitää täydestä sydämestämme pyytää Jumalalta: ”Älä anna minun langeta kiusaukseen.”

Kiusaukset houkuttelevat

Paholainen, sielunvihollinen, kiusasi Jeesustakin. Rohkeutta siltä ei ainakaan puutu, kun se yritti saada Jumalan Poikaakin lankeamaan syntiin. Jeesuksen kiusauksista opimme, että kiusaukset eivät useinkaan näytä vaarallisilta tai vääriltä asioilta. Vihollinen osaa käyttää oikeita, hyviä asioita omiin tarkoitusperiinsä. Mitä pahaa on syömisessä, jos on nälkä?

Vihollinen osaa myös käyttää tilanteet hyödykseen. Nälkäistä se houkuttelee leivällä. Miksi Jeesus ei sitten muuttanut kiviä leiviksi? Hän ei totellut paholaista, ei toiminut sen sanan mukaan, vaan vastasi: ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta joka Jumalan suusta lähtee. Jumalan sanan noudattaminen, syöminen, ravitsee sielun.

Vihollinen ei voita Jumalan sanaa

Paholaisen houkutuksissa on myös sellainen piirre, että se lupaa suuria. Jeesuksellekin se lupasi Jumalan täydellisen varjeluksen sekä maailman kaiken kunnian ja loiston. Houkutellessaan seuramaan itseään sen lupaukset ovat suuria, mutta ne ovat katteettomia. Se ei voi Jumalan puolesta luvata, että Jumala pelastaa meidät sellaiselta vaaralta, mihin olemme tietoisesti itse menneet. Vihollinen on valehtelija ja valheen isä (Joh. 8:44). Se ei yritäkään pysyä totuudessa, se käyttää valheita ja vääriä lupauksia. 

Jeesus voitti kaikki Paholaisen kiusaukset Jumalan sanalla. Hän aina yksinkertaisesti vastasi: "on kirjoitettu". Hän ei ryhtynyt kiistelemään tai pyrkinyt olemaan vihollista nokkelampi. Hän ei yrittänyt vakuuttaa vihollista mitenkään omin voimin, vaan vetosi Jumalaan ja hänen sanaansa. Jumalan sanan totuudelle paholainen ei voinut mitään. Sen piti aina luovuttaa tuon totuuden edessä ja siirtyä uuteen kiusaukseen. Jumalan sanaa ei voi tehdä turhaksi. Se sana kestää ikuisesti.

Kaikki kiusaksemme on voitettu

Jeesus on kokenut kaikki meidän kiusauksemme. Hän on voittanut ne, koska hän ei langennut syntiin. Me emme kykene voittamaan kiusauksiamme. Emme edes aina huomaa niitä etukäteen. Olemme heikkoja niiden edessä ja Jeesus tietää sen. 

Heprealaiskirjeessä meitä lohdutetaan: ”Meidän ylipappimmehan jos kukaan kykenee ymmärtämään vajavuuksiamme, sillä häntä on koeteltu kaikessa samalla tavoin kuin meitäkin koetellaan; hän vain ei langennut syntiin. Astukaamme sen tähden rohkeasti armon valtaistuimen eteen, jotta saisimme armoa ja laupeutta, löytäisimme avun silloin kun sitä tarvitsemme.” (Hepr. 4:15–16.)  Synnitön Vapahtajamme voi vapauttaa meidät synneistämme. Armoistuimelta Jumalan valtakunnasta kuuluu aina hänen verensä hyvää puhuva ääni. 
  
Ilkka Lehto

Julkaistu Päivämiehessä 10.2.2016.

Päivän evankeliumiteksti: Matt. 4:1–11

Biblia: Silloin vietiin Jeesus hengeltä korpeen kiusattaa perkeleeltä. Ja kuin hän oli paastonnut neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä, sitte hän isosi. Ja kiusaaja tuli hänen tykönsä ja sanoi: jos sinä olet Jumalan Poika, niin sano, että nämät kivet leiviksi tulevat. Mutta hän vastasi ja sanoi: kirjoitettu on: ei ihminen elä ainoasti leivästä, mutta jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Silloin otti perkele hänen kanssansa pyhään kaupunkiin, ja asetti hänen templin harjalle, ja sanoi hänelle: jos sinä olet Jumalan Poika, niin laske sinus alaspäin; sillä kirjoitettu on: hän antaa käskyn enkeleillensä sinusta, ja he käsissä kantavat sinun, ettet joskus jalkaas kiveen loukkaa. Niin Jeesus sanoi hänelle: taas on kirjoitettu: ei sinun pidä kiusaaman Herraa sinun Jumalaas. Taas vei hänen perkele sangen korkialle vuorelle, ja osoitti hänelle kaikki maailman valtakunnat ja niiden kunnian, ja sanoi hänelle: nämät kaikki minä annan sinulle, jos sinä lankeat maahan ja rukoilet minua. Niin sanoi Jeesus hänelle: mene pois, saatana! Sillä kirjoitettu on: Herraa sinun Jumalaas pitää sinun kumartaman, ja häntä ainoaa palveleman. Silloin jätti hänen perkele; ja katso, enkelit tulivat ja palvelivat häntä.

Raamattu 1992: Sitten Henki vei Jeesuksen autiomaahan Paholaisen kiusattavaksi. Kun Jeesus oli paastonnut neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä, hänen vihdoin tuli nälkä. Silloin kiusaaja tuli hänen luokseen ja sanoi hänelle: ”Jos kerran olet Jumalan Poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi.” Mutta Jeesus vastasi: ”On kirjoitettu: ’Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta.’” Sitten Paholainen vei Jeesuksen pyhään kaupunkiin ja asetti hänet temppelimuurin harjalle. Hän sanoi Jeesukselle: ”Jos kerran olet Jumalan Poika, niin heittäydy alas. Onhan kirjoitettu: ’Hän antaa enkeleilleen käskyn. He kantavat sinua käsillään, ettet loukkaa jalkaasi kiveen.’” Jeesus vastasi hänelle: ”On myös kirjoitettu: ’Älä kiusaa Herraa, Jumalaasi.’” Vielä Paholainen vei Jeesuksen hyvin korkealle vuorelle, näytti hänelle maailman kaikki valtakunnat ja niiden loiston ja sanoi: ”Kaiken tämän minä annan sinulle, jos polvistut eteeni ja kumarrat minua.” Silloin Jeesus sanoi hänelle: ”Mene pois, Saatana! On kirjoitettu: ’Herraa, Jumalaasi, sinun tulee kunnioittaa ja ainoastaan häntä palvella.’” Silloin Paholainen jätti Jeesuksen rauhaan, ja hänen luokseen tuli enkeleitä, jotka palvelivat häntä.

Lisää aiheesta:

Virsiä Suomenlinnassa, CD-133

Äänitteellä on kesästä, Suomen luonnosta ja isänmaasta kertovia virsiä yhteislauluna. Laulujen kautta välittyy laulamisen ilo, rohkaiseva ja turvallinen sanoma sekä syvä kiitollisuus Jumalan luomistyötä kohtaan. 

22 €

Toim. Anna Illikainen, Olli Lohi ja Päivi Martikainen

Vaellanko valossa? Ajankohtaista 2019

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

23 €

Harri Vähäjylkkä
Piirrokset Anna Ratilainen

Tahdon

Tahdon-kirjassa opetellaan askel kerrallaan vanhemmuutta, ratkotaan kommunikointiongelmia puolisoiden välillä ja kohdataan yhdessä, mitä vastaan tulee: menetyksiä, rakkautta, väsymystä, syntymän ihmettä ja erilaisia näkemyksiä uskovaisena elämisestä.

18 €

Toim. Sanna Isopahkala

Pysytään kuulolla

Kirjassa kokemuksiaan avaavat sekä seuraradion kuuntelijat että tekijät. Kirjaan on myös koottu SRK:n radiotyön historiaa ja merkkipaaluja.

20 €

Elina Sneck
Kuv. Sirkku Saukonoja

Keltakultakulleroinen

Elina Sneckin hellänhauskoissa vauvarunoissa eletään mukana vauva-arjessa – vauva syö roskia, mönkii, tonkii, luuttuaa lattiat ja nuohoaa takan. Väliin se jokeltaa ihanasti ja nukkuu sinisiipien unia. Hyväntuuliset runot pysäyttävät rakkauden ihmeen äärelle.

18 €

Mediatilan tähän myy Päivämiehen ilmoitusmyynti.
Ota yhteyttä:
pm.ilmoitukset@srk.fi